Mars-hasáb

Egy lépést hátra, kettőt előre – A magyar magánegészségügy a 2023-as számok tükrében

Bevezetés

Folytatva sorozatunkat, magánegészségügyi áttekintőnk idei kiadásában is igyekszünk átfogó képet adni a szegmens aktuális helyzetéről. Riportunk továbbra is a szektor legnagyobb szereplőinek teljesítményén alapul, ugyanakkor frissítjük piacméretre vonatkozó becslésünket is.

Előző kiadványunkban az aktuális piaci trendre a lassú lendületvesztés jelzős szerkezetet használtuk. Ennek fényében az elmúlt 12 hónapot ugyanúgy lassú, fokozatosság jellemezte, de most immár a talpra állás a jellemző trend. A 2022-es év végi rossz piaci környezet még tovább gyűrűzött a következő év első felére, de a piaci eredményeket látva a magánegészségügy összességében túl van a gyengülő kereslettel jellemzett időszakon, és újra a növekedés felé vette az irányt. Persze nem egyformán igaz ez a szektor minden szereplőjére, mert a differenciálódás is tovább zajlik. Ez az új növekedési pálya ugyanakkor együtt járt a profitabilitás további gyengülésével.

Gazdasági környezet

A makrogazdasági környezet javult a 2022-es évhez képest, azonban továbbra sem a legkedvezőbb a magánegészségügyi piac számára. 2022-ben nagy figyelemmel követték az iparági szereplők az infláció és az energiaárak változását, mivel ezek jelentősen befolyásolják a keresletet és a költségeket. Mind az infláció, mind az energiaárak jelentős csökkenésen mentek keresztül, ami komoly terhet vett le a magánegészségügyi szereplők válláról, azonban a hosszú távú szerződések miatt ez a hatás differenciáltan jelentkezett különböző szereplőknél. Az előző években jelen lévő magas infláció és az általános szakemberhiány miatt azonban a költségoldali nyomás folytatódott, hiszen a szakemberekért folytatott verseny továbbra is erős. A szolgáltatók közötti differenciálódás is elsősorban abban jelentkezik, hogy ki hogyan tudja kompenzálni a magas bérinfláció hatását akár az árazás, akár egyéb költségek, akár a javuló méretgazdaságosság révén.

Ami a talpra állást segítette és segítheti a jövőben az a kereslet javulása, ami ebben az évben ha lassan is, de elindult köszönhetően a vásárlóerő 2023 második felében kezdődő talpra állásának. Ezt a tendenciát összevetve az általános fogyasztási statisztikákkal úgy tűnik, hogy a visszarendeződés kicsit gyorsabban történik a magánegészségügyben, mint más fogyasztási szektorokban. A magánegészségügyi kereslet stabilizálódása, enyhe élénkülése rávilágít arra, hogy ezen kiadásokra továbbra is igaz, hogy nagyon alapvető fogyasztási jószágként viselkednek, gyengébb jövedelmi viszonyok között is stabilabb a kereslet, mint az átlagos fogyasztási cikkeknél. Ami az utóbbi 12 hónap legfőbb tanulsága ugyanakkor, hogy ezen költéseket is tudják a páciensek rövidebb ideig halasztani, tehát nagyobb keresleti sokkok esetén érdemes a szolgáltatóknak felkészülni a kereslet ingadozására, de úgy tűnik hogy ezek a jelenségek inkább átmeneti jelleggel jelentkeznek az egészségügyi piacon.

Szabályozási környezet

Szabályozói szempontból az elmúlt időszak kiemelt témája az állami egészségügyben végrehajtott reformok, illetve az állami és magánellátás összehangolásának előkészítése volt. Ez utóbbi kicsit meglepő, de nem logikátlan fejlemény, különösen a 2021 óta több faktor (új szolgálati jogviszony, hálapénz megszűntetése, COVID miatti ellátási nehézségek, bázis alapú finanszírozás) által megtépázott, a korábbinál jóval alacsonyabb teljesítményre képes állami egészségügyet tekintve. Ugyanakkor az állami és magán szolgáltatók kiegyensúlyozott versenye a NEAK finanszírozott szolgáltatásokért nem egy gyors sprintben elérhető cél. A szektorsemlegesség belengetése így sokkal inkább tűnik egy maratonfutás első lépéseinek.

Az egészségügyi szabályozáson kívül is voltak jelentős hatású fejlemények. Az egészségügyben is tíz-húszezer munkavállalót érintő KATA-szigorítás volt talán a legjelentősebb, ami elsősorban a másodállású szakszemélyzetet alkalmazó szolgáltatóknak volt húsbavágó. Mivel ezek között sok állami szereplő is volt, ezért a magánszolgáltatókra nehezedő költségnyomáson túl a bezáró kórházi osztályok, szünetelő ellátások folyamatosan olvasható hírei és ezzel az állami ellátás hozzáférhetőségének romlása is a következmények között volt.

Tovább feszítette a húrt az év vége felé megjelenő, az egészségügy átalakítását megcélzó szabályozási csomag. A rossz hangulatot leginkább az orvosok állami ellátásba kényszerítésének javaslata okozta, de szó esett a szociális ellátórendszer, a háziorvosi és ügyeleti ellátás átszervezéséről, laboratóriumok központosításáról, illetve az orvosok teljesítményalapú bérezéséről is, ami belengette a fizetéscsökkentés lehetőségét is. A bérezés pedig nem csak az orvosok, hanem a szakdolgozók számára is sarkalatos pont. Utóbbiak esetében az alapbéremelés régóta várt, 2023 második felében esedékes első lépcsője némi enyhülést hozott, de a megemelkedett munkaerőhiány napról napra égetőbb kérdéssé válik. Ezek a fejlemények mindenesetre kettős hatással voltak a magánegészségügyre. Egyrészt számos intézkedés növelte a költségnyomást, de ami talán ennél is fontosabb, hogy rontotta az állami szektor versenyképességét, ami viszont erősítően hatott a magánszolgáltatások iránti keresletre.

Egyes magánszolgáltatóknak problémát jelenthet a NEAK finanszírozás rohamos elértéktelenedése. A növekvő infláció és bérek mellett a NEAK finanszírozás nominálisan változatlan maradt, ennek következtében egyre kevesebbet ér, ráadásul a magánszereplők nem kapnak bérkiegészítést. Így a nagy kérdés az, hogy mire a szektorsemleges finanszírozási maraton utolsó méteréig elérünk, mi marad a NEAK finanszírozott magánellátások ma ismert köreiből.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy a szabályozási környezet és az állami ellátórendszerben tapasztalható anomáliák az orvosokat és a szakdolgozókat lassan, de biztosan terelik a magánegészségügy felé. Az egyre nehezebb helyzetben lévő közellátás miatt pedig növekvő betegtömeg áramlik a privát szektorba. A kulcskérdés azonban az, hogy a jelenlegi makro környezetben mennyire tud nőni a fizetőképes páciensek köre. Ebben láttunk egy lassú fordulatot az elmúlt 12 hónapban.

A fenti tényezők mellett a szabályozás növekvő bizonytalansága a tőkeellátottság oldaláról is nehezíti a magánegészségügyi szereplők helyzetét. Az elmúlt 2 évben ugyanis érdemben csökkenő befektetői érdeklődést tapasztaltunk a szektor irányában, márpedig középtávon az iparág biztos fejlődéséhez külső tőkének is rendelkezésre kell állnia. Azért ezen a fronton is láttunk pozitív fejleményeket: a Liv Hospital képében új, jelentős külföldi szereplő is felbukkant a piacon és a magyar magánbefektetők közül is akadtak aktívak.

Legnagyobb szereplők

Előző évi kiadványunkban levő felosztást követve idén is külön listán vettük számításba a fekvő- és járóbetegellátást nyújtó, a diagnosztikai illetve a fogászattal foglalkozó szolgáltatókat.

 • Járó és fekvő ellátás

A járó- és fekvőbeteg ellátók toplistájára ez alkalommal 1,6 milliárd Ft feletti árbevétellel lehetett felkerülni, ami nem sokkal magasabb, mint a tavalyi határ. Bár néhány cég esetében a pénzügyi adatok még nem voltak elérhetők riportunk írásakor, az kijelenthető, hogy a 2023-as üzleti év a korábbiaknál továbbra is jóval lassabb növekedés éve volt. Ha néhány nagy trendet akarunk kiemelni, akkor szembetűnő a nagy szolgáltatók jelentős lassulása, a legalább 5mrd Ft árbevételt elérők (TOP9) ligájában az egyszámjegyű vagy 10% körüli növekedési ráták a leggyakoribbak és csak 3 szereplő lóg ki felfelé a mezőnyből (BEK, Dr. Rose és Wáberer). A már a tavalyi riportban is említett keresletcsökkenés markánsan jelenik meg ezekben az adatokban és 2023-ban akvizíciók sem nagyon erősítették a nagy szereplők növekedését. Bár a Tritonlife Csoport végrehajtott egy jelentős felvásárlást a Fresenius dialízis üzletével kapcsolatban, ez csak átmeneti növekedést hozott, hiszen 2024 elején ezt az üzletet a Tritonlife értékesítette is a magyar államnak. Pont emiatt a fejlemény miatt is szerepeltetünk két adatot a Tritonlife-ra: dialízis üzlettel és anélkül.

Érdekes látni ugyanakkor, hogy az 5mrd Ft-nál kisebb árbevételű cégeknél több olyan szereplő is van, amely messze az átlagos növekedési ráta felett teljesített 2023-ban. Itt vélhetően azt láthatjuk, hogy az egyre sűrűbbé váló közepes szegmensből, ahol a 1–2mrd Ft árbevétel a jellemző, azon cégek jelentek meg nagyobb számban a TOP25-ös listánkon, akik kiemelkedő növekedésüknek köszönhetően tudtak ezen csoport élén végezni.

Statikusan vizsgálva az élmezőnyt, továbbra is megállapíthatjuk, hogy a korábban tipizált szolgáltatói csoportok továbbra is jelen vannak a piacon. Az országosan is kiemelkedő jelentőségű szolgáltatók csoportját a TOP4 szereplő alkotja. Itt az Affidea már nem nagyon tudta szerepét megőrizni, ami a képalkotó diagnosztikai szolgáltatások állam általi beszervezése után valószínűleg még inkább igaz lesz. A TOP4-et követő csoportban továbbra is a specialisták dominálnak (Maternity, Emineo, Focus-Med), de ennek a csoportnak az élén egyre markánsabban emelkednek ki a ma még kicsit kisebb generalisták (Swiss, Dr. Rose, Duna Medical). Fontos új fejlemény, hogy immár ennek a második csoportnak a jelentős zászlóvivője a legnagyobb önálló, vidéki szolgáltató a Kardirex is, reprezentálva ezzel a vidéki magánegészségügy rohamos fejlődését. A már említett, 1-2mrd Ft-os árbevételű mezőny egyre masszívabb és sűrűbb, ezen csoportnak csak az éllovasai tudnak megjelenni a TOP25-ös listánkon.

Eredményesség szempontjából viszonylag egységes a kép a fent említett csoportoktól függetlenül. 2023 a csökkenő profitabilitás éve volt, az EBITDA marginok 3-5 százalékponttal szinte minden szolgáltatónál alacsonyabbra kerültek az előző évhez képest. Üdítő kivételek jellemzően azok közül kerülnek ki, akik növekedésben is átlag felett produkáltak (ilyen például a Dr. Rose, a Wáberer és a Kardirex) vagy teljesen egyedi piaci szegmensben működnek, mint a FirstMed.

*A kiadvány készítésekor a beszámolók nem voltak elérhetőek.
**A feltüntetett számok részben vagy egészben a cég által közölt adatok
***2023-ra vonatkozóan pénzügyi adatok hiányában átlagos piaci növekedéssel becsültük meg a szereplők összes bevételét
 • Labor és diagnosztika

A járó-fekvő listán jelenlévőkhöz képest a labor-diagnosztikai szereplők nem sokkal, de kisebb árbevétel növekedést tudtak felmutatni, illetve profitabilitásuk is nagyobb ütemben csökkent. Ez a lista azonban nem annyira széleskörű, ezért egy nagyobb szereplő rossz teljesítménye jelentősen befolyásolhatja a növekedési ütemet. A listánkon is jól látszódik, hogy a covid specialisták egyre inkább szorulnak vissza a piacon, a Smart Hospital bevétele 2023-ban az előző évinek egyötöde, míg a WhiteLab-ról egyelőre nincs adatunk.

Az egyéb diagnosztikai szolgáltatók egyenletes ütemben tudtak tovább növekedni, de külön kiemelendő a Spektrum-Lab egy év alatt elért 87%-os árbevétel növekedése, ami jól mutatja a 2021-ben indult cég kiemelkedő teljesítményét, amivel 2023-ra már sikerült a TOP10 labor-diagnosztikai cég közé kerülni. Ezen kívül a toplistánkon szereplő cégek átlagos növekedési és profitabilitási mutatói nem sokkal maradnak el a járó- és fekvőbeteg ellátást nyújtó cégektől.

Korábban az állam által belengetett központosítás a labor és képalkotó diagnosztika terén is azzal fenyegetett egyes nagy szereplőket, hogy jelentős NEAK finanszírozott volument veszítenek el, de ez a változás a képalkotó diagnosztikában egy évre, a labordiagnosztikában bizonytalan időre halasztásra került. Ezzel együtt továbbra is jelentős bizonytalanság uralkodik a labor-diagnosztikai szereplőknél, hiszen egy ilyen döntés jelentős piacalakító hatással bír. Az állam által tervezett átalakítások lebegtetése mellett ugyanakkor további jelentős magánberuházások vagy cég adásvételek kevéssé várhatóak.

*A kiadvány készítésekor a beszámolók nem voltak elérhetőek.
**Az erős COVID tesztekre épülő profil bizonytalanságából, valamint a pénzügyi adatok hiányából adódóan a WhiteLab-ot nem szerepeltetjük a TOP 10 szereplő között.
 • Fogászatok

Végül, de nem utolsó sorban vizsgáltuk a legnagyobb magyar tulajdonban levő fogászatokat is. 2023-ban több, mint 2 milliárd forintos árbevételre volt szükség a TOP10-es listánkra való felkerüléshez. A három listánk közül, a fogászatin figyelhető meg a legnagyobb növekedés az előző évhez képest, valamint ez az egyetlen, ahol a profitabilitás jelentősen tudott javulni. 2023-ban már, ahogy a többi szektorban is, teljesen elmúlt a covid hatás és a fogászati szereplők listáját újra a fogászati turizmussal foglalkozó szolgáltatók uralják.

Az elmúlt évek hektikus változásaira nem egyformán reagáltak a cégek, így a most visszaépülő piacon a TOP10 szereplők köre nagyrészt változatlan maradt, azonban a sorrendben jelentős átrendeződés történt. Az élen helycsere volt, így az idei listánk első helyét a Helvetic Clinics szerezte meg. Az esetek többségében azok a szereplők, akik rosszabb helyet foglalnak el az előző évhez képest átlag alatti növekedést értek el, illetve a profitabilitásuk is jelentősen az átlag alatt volt, ami alátámasztja gondolatunkat, miszerint voltak akik jobban reagáltak az utóbbi évek turbulens változásaira.

A fogászati turizmus mellett továbbra is fontos a helyi betegek megtartása a turizmusra fókuszáló cégeknek is. Azonban a helyi piacra fókuszáló legnagyobb szereplő meglepően jól tartják helyüket a toplistánkon.

Összességében a külföldi kereslet visszaépülése révén a top fogászatok átlagos növekedése jelentősen meghaladja a járó- és fekvőbeteg intézményekét, míg a helyi páciensekre fókuszáló legnagyobb szereplők véleményünk szerint elsősorban a konszolidáció révén tudták tartani a lépést a növekedésben.

Piacméret

A legnagyobb magánszolgáltatók növekedéséről sokat tudunk, a szolgáltatók iránti kereslet nő és egyre többször merül fel a kérdés, hogy pontosan mekkora üzleti szegmensről beszélünk. Riportunk zárásaként tavalyi piacméret becslésünket frissítettük.

Idén is a KSH részletesebb, a teljes egészségügyi költésről szóló statisztikáit vettük alapul és ebből a magánfinanszírozású járó- és fekvőbeteg ellátásra vonatkozó költéseket válogattuk ki. Mivel ez az adatsor most 2021-ig érhető el, ezért a 2022 és 2023-as számokat becsléssel, a top szolgáltatók növekedési rátáinak figyelembevételével becsültük meg. Ez alapján a szektorba menő magánköltések összege 2023-ban elérhette a 600 milliárd forintot. Szintén igyekeztünk megbecsülni, hogy milyen értékű ellátás történt magánszolgáltatóknál, amit NEAK kasszából finanszíroztak, mivel ezen ellátások is a magánszolgáltatók által „leadott” teljesítmény részei. Ezeknél a becsléseknél persze beleütközünk abba a kérdésbe is, hogy valójában kit tekintünk magánellátónak. Definíciótól függően 250 – 350 milliárd forint körül lehet ezen költések összege (ugyanezt a Lantos Csaba-Kiss Borbála szerzőpáros 2018-re 250 milliárd forintra becsülte, tehát valamennyi növekedés van ebben a szférában is, ha nem is nagyon sok).

Az előző évhez képest a TOP 25 járó- és fekvőbeteg ellátók aránya teljes piachoz képest nem változott nagy mértékben. Mindössze 0,9%-kal tudta növelni részesedését a magánegészségügyi piacnak ez a része, azonban egy ilyen nehéz évben sem szakadt meg a legnagyobb szereplők térnyerésének sokéves trendje.

A fentieket összesítve, becslésünk szerint a magántulajdonú egészségügyi szolgáltatók 2023-as összteljesítménye meghaladhatta a 900 milliárd forintot, aminek 2/3-a magánzsebekből, 1/3-a pedig a NEAK kasszából került finanszírozásra.

A magánegészségügy piacának becsléséhez a KSH egészségügyi kiadásokról szóló legfrissebb, 2020-ra vonatkozó, jelentéséből indultunk ki. Az adatbázisból az „Önkéntes egészségügy-finanszírozási alrendszerek”-et, a „Háztartások” költéseiből a fekvő, járó és kiegészítő ellátásokat emeltük ki. Az így kapott kiindulási értékeket saját becslés alapján megállapított hálapénz nagyságával csökkentettük, majd egy 2018-as Portfolió által publikált elemzésben olvasható, magánellátókhoz irányuló NEAK költés összegével növeltük. A 2020 – 2023-ra vonatkozó növekedési rátát pedig a nagy szolgáltatók növekedése alapján becsültük.

Összegzés

Ahogy azt előző riportunkban is jeleztük, 2022 (beleértve 2023 első felét is) a megtorpanás éve volt. Ezzel együtt a különböző magánegészségügyi szolgáltatók között differenciálódás történt. Ez azt jelenti, hogy egyes szolgáltatók jobban alkalmazkodtak a változó körülményekhez, innovatívabbak voltak, vagy magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtottak, míg mások kevésbé voltak sikeresek. Ennek eredményeként a piacon megnőttek a különbségek egyes szolgáltatók között.

Az elmúlt másfél év tapasztalatai rámutattak arra, hogy Magyarországon a magánegészségügyi szektor nagyon érzékeny a gazdasági ciklusok változásaira, ami a magas out of pocket arány miatt van. Az emberek jelentős része közvetlenül saját zsebből fizet az egészségügyi szolgáltatásokért, nem pedig biztosítással vagy olyan előtakarékoskodással, mint a pénztárak. Az igazi megoldás a helyzet javítására a finanszírozási mix jelentős átalakítása lenne. Ez magában foglalhatná a biztosítási rendszerek megerősítését, több állami támogatás bevonását vagy más alternatív finanszírozási megoldások bevezetését, amelyek csökkentenék az emberek közvetlen költségeit és stabilabb pénzügyi alapot biztosítanának a magánegészségügyi szolgáltatók számára.

Összességében tehát a magyar magánegészségügyi szektor az elmúlt időszakban komoly kihívásokkal nézett szembe, de a gazdasági helyzet javulása és a vásárlóerő fokozatos  növekedése 2024-ben újra növekedési pályára állíthatja a szektort, aminek előszelei már 2023-ban érezhetők voltak. Az újraindulás ugyanakkor egy új helyzetben történik. Míg az elmúlt 5 év inkább egy extenzív növekedési fázis volt jelentősen növekvő kapacitások kiépülésével, addig az előttünk álló időszak szerintünk kicsit más fajta versenyt fog hozni. Az infrastruktúra egyre kevésbé tűnik szűk keresztmetszetnek, így azt várjuk, hogy a növekedési versenyben egyre jobban előtérbe kerülnek a minőségi és hatékonysági jellemzők. Ha még előrébb tekintünk, a hosszú távú stabilitás és növekedés érdekében szükség lesz a finanszírozási struktúra átalakítására, hogy csökkenthetőek legyenek a gazdasági ciklusok hatásai és a teljes egészségügyi rendszer nagyobb hatékonysággal működjön. Véleményünk szerint 2024-ben a növekedési szint meghaladja majd a 2023-as szintet és a piaci adásvételek is visszatérhetnek, ami a szektor további konszolidációját is erősítheti. 

Módszertan
– A listák összeállításakor olyan magántulajdonú társaságokat vettünk figyelembe, amelyek főtevékenységként egészségügyi szakellátást végeznek.
– Ha végeznek is közfinanszírozású tevékenységet, működésük alapja nem a közfinanszírozott tevékenység outsourcing jellegű végzése.
– Állami tulajdonban levő, de magánbevételekkel rendelkező szolgáltatókat (ilyenek például az egyetemi cégek) nem listáztuk.
– A kiadványunkban három külön listát mutatunk be:
(i.) fekvő-, és járóbetegellátást nyújtó szolgáltatók (azaz azok a szolgáltatók, akik tevékenységének jelentős része gyógyító tevékenység a páciensek közvetlen kiszolgálásával)
(ii.) labor- és egyéb (pl képalkotó) diagnosztikára specializálódott szolgáltatók
(iii.) fogászatok (a magán fogorvosi ellátás dinamikája hosszabb távon és a közelmúltat vizsgálva is jelentősen különbözik az egyéb egészségügyi szakellátási tevékenységekétől az állami és magán ellátás aránya és az egészségügyi turizmus miatt)
– Mivel cégcsoportok esetén a nyilvánosan elérhető adatok alapján legtöbbször nincsenek konszolidált pénzügyi adataink, így az azonos tulajdonosi körrel rendelkező cégeket egy cégcsoportként, adataik összeadásával jelenítjük meg (amely így akkor ad reális képet egy cégcsoport bevételtermelő képességéről, ha nincs jelentős keresztbe számlázás a csoportok tagjai között).
– Az egyes cégek árbevételét az értékesítés nettó árbevételének, illetve az egyéb bevételek összegeként mutatjuk be, mivel legtöbb helyen az egyéb bevételek nem jelentősek, de ahol igen, ott sokszor egészségügyhöz kapcsolódó ez a tétel.
– Az egyes cégek EBITDA-ját a működési eredmény, illetve az értékcsökkenési leírás összegeként mutatjuk be.
– Az értékek milliárd forintban értendőek.
– A pénzügyi adatok forrásai a nyilvánosan elérhető, https://e-beszamolo.im.gov.hu/-ra feltöltött éves beszámolók voltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek