Adatkezelési tájékoztató

A 2018. május 25-én hatályba lépő új, 2016/679-es, Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) fényében tesszük közzé a következő leírást az általunk feldolgozott adatokról, hogy kommunikációnk fennmaradhasson.

A Heal Partners Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B torony. ép. 15. em., Cg: 01-09-918955), az adatok kezelője, ami azt jelenti, hogy felelősek vagyunk az Önre vonatkozó adatok gyűjtését és felhasználási módját illetően. Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatait, és megvédjük az általunk feldolgozott személyes adatait. Minden személyes adat feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.

Az általunk gyűjtött adatok típusa

Bizonyos személyes adatokat gyűjtünk Önről. A “Személyes adatok” olyan adatok, amelyekkel azonosítani tudjuk Önt, vagy amelyeket Önhöz tudunk kapcsolni a már meglévő adataink alapján.

Olyan személyes adatokat gyűjtünk, melyeket Ön önként ad át, például amikor e-mailben vagy más csatornákon keresztül kommunikál velünk. Az általunk gyűjtött adatok magukban foglalják az Ön nevét, munkáltatójának nevét, postacímét, telefonszámát, e-mail címét és munkakörét.

Hogyan használjuk az összegyűjtött és tárolt adatokat

Az általunk gyűjtött személyes adatokat kommunikációs célokra használjuk, beleértve:

  • A legújabb tranzakcióinkra vonatkozó információk elküldése;
  • Eseményekre szóló meghívók elküldése;
  • Szerződésünk részeként történő kommunikáció (közvetítők és üzleti beszállítók esetében);
  • Üzleti kapcsolatainkat tartalmazó adatbázisunk karbantartása.

Személyes adatait nem értékesítjük, nem kölcsönözzük, nem terjesztjük, illetve nem tesszük elérhetővé harmadik fél számára. Az alábbiakban felsorolt célokra azonban információkat oszthatunk meg beszállítóinkkal.

A személyes adatok felhasználásának alapja

Amikor a személyes adatokat az ebben a tájékoztatóban kifejtett célokra használjuk fel, azt szerződéses szolgáltatásaink nyújtására vagy az Önnel való üzleti kapcsolat fenntartásának érdekében tesszük. Továbbá akkor, amikor olyan egyéb szolgáltatásokat illetően adunk információt, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekesek lehetnek az Ön számára, a jogos érdekünkre támaszkodunk az üzleti kapcsolatok fenntartását és/vagy Önnel mint meglévő ügyféllel való kapcsolattartást illetően.

Hogyan oszthatjuk meg az összegyűjtött adatokat: nemzetközi transzferek

Csak azok a személyek férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek a személyes adatokat a fent említett célokra kell feldolgozniuk.

Jelenleg nem továbbítunk semmilyen személyes adatot az EGT-n kívülre. Abban az esetben, ha az ilyen átvitelt igénylő folyamatokban bármilyen változás bekövetkezik, értesítjük Önt ezen adatvédelmi irányelvek frissítése révén.

Az EU/EGT-n kívüli adatátvitel az adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.

Mennyi ideig tároljuk személyes adatait

Az Ön személyes adatait a fent említett célokra tároljuk mindaddig, amíg Ön üzleti kapcsolatban áll velünk. Lehetővé tesszük a leiratkozást, amennyiben Ön már nem kíván megkeresést vagy meghívást kapni tőlünk. Ha úgy dönt, hogy leiratkozik, nem fogunk a továbbiakban kommunikálni a fent említett témákban, valamit meghívókat sem fogunk küldeni.

Biztonsági intézkedések az Ön személyes adatainak megőrzésére

A Heal Partners elismeri, hogy az Ön által megadott információk bizalmasak lehetnek, és a szokásos eljárásaival és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban az adatok titkosságát és védelmét megőrzi. Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket, amelyek segítséget nyújtanak a személyes adatok elvesztése elleni védelemben és a jogosulatlan személyek általi hozzáférés elleni védelemben.

Az Ön lehetőségei és jogai

Szívesen fogadjuk kérdéseit és észrevételeit. Önnek jogában áll tudni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és kérhet azokról másolatot. Ön jogosult arra is, hogy pontatlan személyes adatait helyesbítsük, és esetenként kérheti tőlünk, hogy töröljük a személyes adatait. Ön kifogást emelhet bizonyos személyes adatainak feldolgozása ellen, és kérheti, hogy a személyes adatainak feldolgozása korlátozott legyen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyes adatok korlátozása vagy törlése azt jelenti, hogy nem tudjuk tovább biztosítani a fent leírt kommunikációt és meghívásokat. Önnek joga van a személyes adatait gépileg olvasható formában is megkapni, és az adatokat továbbítani egy adatfeldolgozásért felelős másik félnek. Ha elégedetlen azzal, ahogyan feldolgozzuk személyes adatait, akkor Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni, amely Magyarország szabályozója a személyes adatokra vonatkozóan.

Hogyan lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk az info@healce.com elérhetőségen.

Ezen irányelvek módosításai

Ezt az irányelvet időről időre megváltoztathatjuk, a frissítést az weboldalunkon tesszük közzé. Időről időre ellenőriznie kell ezt az oldalt, hogy megbizonyosodjon a változtatásokról, és elégedett-e azokkal. Ha már nem szeretne további marketingkommunikációt és/vagy meghívókat kapni a Heal Partners-től, a leiratkozást kérheti az info@healce.com elérhetőségen.