Cégértékesítés és Tőkebevonás

Cégértékesítési és Tőkebevonási megbízásaink során az elsőszámú célunk az eladási ár vagy a tőkebevonás által meghatározott cégérték maximálása és a teljes tranzakciós feltételrendszer optimalizálása ügyfeleink számára. Mivel a cégek nagyon összetett és egyedi áruként jelennek meg ezekben a tranzakciókban, ezért a cégértékesítéshez és tőkebevonáshoz vezető út is rendkívül összetett. Tranzakciós tapasztalatainkkal készen állunk ügyfeleinket támogatni és a komplexet könnyebbé tenni.

A cégértékesítés fő sikertényezői:

 • Kiemelkedő marketingmunka, ami a céltársaság megismerésén, valamint a legfontosabb értékteremtő tényezők megfelelő bemutatásán alapul
 • Megfelelő befektetői elérés, hogy a legrelevánsabb befektetőjelöltek kerüljenek bevonásra
 • Verseny a tranzakció során, amihez világosan tervezett, és konzisztensen menedzselt folyamat szükséges
 • Hiteles információszolgáltatás a befektetők részére, hogy eladó és vevő közötti bizalom kialakuljon és megmaradjon

Tanácsadói hozzáadott értékünk:

 • Tranzakciós tapasztalatunk révén ismerjük a folyamatok menetét, gondolkodásban mindig egy-két lépéssel előrébb járunk
 • Korábbi munkáink és nemzetközi hálózatunk révén széleskörű kapcsolatrendszerünk van nagyvállalati és pénzügyi befektetői körben globális szinten is
 • Tapasztalt tanácsadóink nagy hatékonysággal tudnak a folyamat munkaintenzív részeiben támogatást nyújtani
 • A tárgyalások kulcspillanataiban alternatív csatornát tudunk nyújtani a legjobb tárgyalási taktika végrehajtásához.

Cégvásárlás

Tranzakciós tapasztalataink révén nemcsak cégeladási, hanem cégvásárlási helyzetekben is készek vagyunk ügyfeleinket segíteni. Egy tapasztalt tanácsadó bevonása nemcsak a cégvásárlási folyamat könnyebb menedzselését segítheti, hanem ennél is fontosabb a tranzakciós feltételrendszer optimalizásása és a siker valószínűségének növelése.

A cégvásárlás fő sikertényezői:

 • Megfelelő lehetséges célpontok azonosítása stratégiai szempontok alapján
 • Eladói elvárások menedzselése a potenciális kockázatok és problémák korai beazonosítása révén
 • Kockázatok körültekintő felmérése elsősorban az átvilágítás során és következtetések beépítése a tranzakciós feltételrendszerbe
 • Hiteles folyamat hatékony munkavégzés és kiszámítható kommunikáció révén

Tanácsadói hozzáadottértékünk:

 • Tranzakciós tapasztalatunk révén ismerjük a folyamatok menetét, gondolkodásban mindig egy-két lépéssel előrébb járunk
 • Hasznosítani tudjuk a magyar középvállalatoknál és egyes iparágakban jelentkező tipikus kockázatokkal kapcsolatos ismereteinket
 • Segítünk az átvilágító csapat kiválasztásában és biztosítjuk, hogy az átvilágítás megfelelően fókuszált legyen
 • Tapasztalt tanácsadóink nagy hatékonysággal tudnak a folyamat munkaintenzív részeiben támogatást nyújtani -A tárgyalások kulcspillanataiban alternatív csatornát tudunk nyújtani a legjobb tárgyalási taktika végrehajtásához.

Tranzakciós felkészítés

A tranzakciós értéket nem csak a cégértékesítési vagy tőkebevonási folyamat során, hanem már azt megelőzően is lehet befolyásolni. Tanácsadó bevonása egy tranzakciós felkészítés céljából jelentősen javíthatja a céltársaság működését és a tranzakció végeredményét is, hiszen a tranzakciós folyamat megkezdése előtt lehet végrehajtani olyan értékteremtő átalakításokat, amelyek jelentősen növelhetik a tulajdonos számára a cég értékét. Tapasztalataink szerint egy ilyen felkészülési szakasz folyamán, egy növekvő középvállalat esetében, az alábbi területek lehetnek a legfontosabbak:

 • stratégia és növekedési terv kialakítása
 • támogató funkciók megerősítése, beleértve a pénzügyi és menedzsment riporting rendszer fejlesztését
 • tulajdonosi és menedzsment funkciók különválasztása (ha a tulajdonosi szándékok alapján releváns)
 • transzparencia és hitelesség megteremtése.

A tranzakciós felkészülési projektek során elsősorban a célok és fő feladatok meghatározásában és általános projekt menedzsmentben veszünk részt. Vállaljuk, hogy a felkészülés a tervezett tranzakció érdekében a lehető legnagyobb hozzáadott értéket adja, és a feladatok időben elvégzésre kerüljenek. Az egyes részterületek esetén segítséget nyújtunk a szükséges erőforrások meghatározásában és ha szükséges, megfelelő háttérrel rendelkező tanácsadó kiválasztásában.

Üzletértékelés

Egy működő vállalkozás vagy üzletág üzleti értéke elsősorban a jövőben megtermelhető jövedelem függvénye, de más tényezők is befolyásolhatják. Így az üzletérték általában jelentősen eltér a vállalkozás által használt eszközök értékétől és számítása komplex megközelítést igényel. Üzletértékeléseket a nemzetközi befektetési bankok szabványai szerint végezzük: cash flow alapon, piaci mutatók alapján és egyéb módszerekkel (forgalmi értékelés, eszközértékelés), valamint ezen módszerek eredményeinek figyelembevételével a helyzetre, illetve az adott iparágra jellemző körülményeket beszámítva állapítjuk meg az üzletérték sávját.

Üzletértékelési munkáink leggyakoribb célja:

 • tranzakciós (eladási, vagy vételi) szándék támogatása,
 • tulajdonosi döntések előkészítése, támogatása,
 • vállalati-érték alakulásának folyamatos, rendszeres nyomon követése,
 • adózási vagy számviteli kérdések, -jogviták.

Üzleti tervezés

Az üzleti terv kidolgozása az egyik első alapvető lépés egy üzleti vállalkozás működtetésénél vagy új vállalkozás alapításánál/átvételénél. Az üzleti tervezés céljainak meghatározása, valamint a felhasználó szempontjainak azonosítása kiemelten fontos egy modellezési feladat hatékonyságának érdekében, hiszen ezek – kiegészülve az adott iparág sajátosságaival – képezik az alapját a pénzügyi modell struktúrájának. Komplex modell esetén a projekt utáni könnyebb alkalmazhatóságért felhasználói kézikönyvet készítünk. Pénzügyi modellezési munkákat egyaránt végzünk tranzakciókhoz kapcsolódóan és vállalatok normál működéséhez köthetően.

Egy megfelelően összeállított üzleti terv és pénzügyi modell alkalmas

 • tulajdonosi elvárások rögzítésére,
 • a vállalatvezetés piaci várakozásainak rögzítésére,
 • a vállalat eredményességének, illetve cash-flow-jának bemutatására,
 • a vállalatvezetés (felső- és középvezetők) teljesítményének mérésére,
 • érzékenység-vizsgálatok elvégzésére,
 • külsős finanszírozó felekkel (szállítók, bankok) folytatott tárgyalások lebonyolítására,
 • tranzakciós folyamatra történő felkészülésre.

Finanszírozás

Finanszírozást támogató munkánk során is elsődleges szempont az ügyfél számára minél előnyösebb finanszírozási feltételrendszer biztosítása, amit általában egy bankok vagy más fianszírozók közötti versenyfolyamat kialakításával lehet legjobban elérni. Banki finanszírozásnál fokozottan igaz, hogy az áron (kamatkondíción) kívül számos olyan további tényező van, amire fontos odafigyelni egy konstrukció megítélésénél. Tranzakciós tapasztalataink és banki kapcsolatrendszerünk révén hatékony támogatást tudunk nyújtani ügyfeleinknek banki finanszírozás megszerzése során. Tipikus esetben feladataink közé tartozik a finanszírozási igényhez szükséges üzleti tervezési feladatok elvégzése, a bankokkal való kapcsolattartás, a banki döntések megalapozásához szükséges információ összeállítása és támogatás a tárgyalások során.

Pénzügyi átvilágítás

Cégvásárlási szándék esetén készen állunk ügyfeleink számára átvilágítási szolgáltatásokat is nyújtani, akár cégvásárlási tanácsadással együtt, vagy attól elkülönülve is. A pénzügyi átvilágítási projektekben jelentős tapasztalatot szerzett kollégáink révén a pénzügyi átvilágítást saját erőforrásainkkal, míg ügyféligény esetén alvállalkozók bevonásán keresztül teljeskörű átvilágítási szolgáltatásokat (beleértve adó- és jogi átvilágítás) is képesek vagyunk elvégezni. Átvilágítási projektjeink során több lépcsőben is készek vagyunk megállapításainkat ügyfelünkkel megosztani, igazodva ezzel a tranzakció menetéhez. Az általunk elkészített átvilágítási riportok nemzetközi sztenderdeknek megfelelően készülnek és így alkalmasak nemcsak belső döntéselőkészítésre, hanem külső finanszírozók (bankok, pénzügyi befektetők) döntéselőkészítésére is felhasználhatók.

Pénzügyi átvilágítási csapatunk cégértékesítési helyzetekben is fontos szolgáltatást tud nyújtani. Eladó oldali pénzügyi áttekintést a tranzakciós folyamat elindítása előtt tudunk nyújtani, aminek révén ellenőrizzük a meglevő pénzügyi információk konzisztenciáját vagy segítünk a tranzakcióhoz specifikusan szükséges információk előállításában és biztosítjuk, hogy a tranzakció során konzisztens módon lehessen a céltársaságról pénzügyi információt átadni a vevőjelölteknek. Ilyen áttekintés különösen olyan helyzetekben lehet releváns, ahol a tranzakció tárgya vagy struktúrája eltér a megszokottól (kiválás, vagy több társaság együttes értékesítése).