Mars-hasáb

Amikor a hóhért akasztják

Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot, annak szereplőit és a kihívásokkal teli piaci helyzetekre adott válaszokat!

Tények

 • Október 1-jétől indul a Concorde és az MB Partners összeolvadásával keletkező közös pénzügyi tanácsadó cég. (Összeolvad a Concorde-cég és az MB Partners 2015.10.01. Index)
 • A Magyarországon 102 tranzakciót zártak 2014-ben, ami 12%-os éves növekedést jelent, továbbra is az IT szektor a legnépszerűbb. (E&Y, M&A Barométer Magyarország 2014 riport, 2015.03.26.)

Alapadatok, definíciók

A magyar tranzakciós tanácsadói piac mérete évi 2 – 2,5 milliárd forintra becsülhető.1 A fenti piac méretéről nyilvános, egyértelmű adatok nem állnak rendelkezésre ezért saját becsléseinkre hagyatkozunk. A szereplőket 4 nagy csoportra lehet osztani. (i) Az ún. „BIG4” tanácsadók mindegyike rendelkezik ilyen szolgáltatással. (ii) A kereskedelmi bankok némelyike is jelen van a piacon, azonban aktivitásuk jelentősen csökkent a 2008-as válság óta, néhányan meg is szüntették ezen tevékenységüket. (iii) A harmadik nagy csoport a független tanácsadóké (ahova a Heal Partners Kft. is tartozik), ők azok, akik maguk is vállalkozók, nem kapcsolódnak integráltan egy nagyobb nemzetközi vállalat csoportba avagy bankba, illetve kizárólagos tevékenységként végzik a tranzakciós tanácsadási tevékenységet. Ez a piacrész öt jelentősebb és néhány kisebb szereplő között oszlik meg. A nagyobb független cégek száma csökken négyre a Concorde-MB Partners összeolvadás miatt. (iv) A negyedik nagy csoport a szabadúszók csoportja, akik egy-egy alkalmi projektben részt vesznek, de más üzleti modell alapján működnek.

Tranzakciós tanácsadói piac árbevétel szerinti becsült megoszlása
BIG 4 45%
Kereskedelmi bankok 20%
Függetlenek 30%
Egyéb 5%

Forrás: saját becslés

1Magyarországi tranzakciós tanácsadói piacnak azt tekintjük, ahol Magyarországon működő tranzakciós tanácsadók segítségével történik felvásárlás. Így jellemzően nem értjük bele a határokon átnyúló, multinacionális ügyleteket, és ahol a tranzakcióban résztvevő egyik félnek sem Magyarország a központja.

Magyarországon 2014-ben 102 tranzakció zajlott le, melynek a becsült értéke 1,5 milliárd dollár. A tranzakció értékét majdnem minden második tranzakció esetében nyilvánosságra hozták 2014-ben. A tranzakciók értéke alapján becsült 1,5 milliárd dolláros piacméret 18%-os növekedést jelent 2013-hoz képest, míg mintegy 12%os növekedés figyelhető meg a nyilvánosságra hozott tranzakciók számát tekintve.

Az adott évben lezárt tranzakciók méretéből és volumenéből becsült Magyarországhoz köthető tranzakciós piac és a magyar tranzakciós tanácsadói piac nem egy az egyben összevethető, hiszen sok nagy értékű tranzakciónál nem magyar tanácsadó céget bíznak meg, valamint az is előfordul, hogy egyáltalán nem bíznak meg tanácsadó céget.

A tranzakciós tanácsadó piac története és válaszai

Magyarországon a tranzakciós tanácsadás igazából a rendszerváltást követően kezdett el teret nyerni a nagy állami cégek privatizációjával (pl. energetika, bankszektor, gyógyszeripar). A rendszerváltást követő cégeladási hullám kifutását követően a tranzakciós tanácsadói piacon a 2000-es évek elejétől egyfelől a kisebb ügyletméretek kezdtek dominálni, másfelől azonban megjelentek a megerősödő nagy-, illetve középvállalatok magántranzakciói (pl. MOL-TVK), valamint az évtized közepén további jelentős privatizációs tranzakcióra került sor (pl. reptér). Ezen komolyabb méretű ügyletek mellett azonban világossá vált, hogy a hazai gazdaság szerkezetéből adódóan a vállalati tranzakciós ügyletméretek mind számban, mind pedig értékben csökkennek a rendszerváltás időszakához képest és a tranzakciókban tanácsadóként részt vevő cégeknek, szakembereknek érdemes a hazai tulajdonú, kisebb, de fejlődő vállalkozó szektor felé fordulni. A 2008-as pénzügyi válság a tranzakciós tanácsadói piac fenti kihívására ráerősített; a vevőjelöltek átmeneti eltűnése a piacról, az eladók félelme az alulárazott értékesítéstől, az akvizíciós célú bankfinanszírozási lehetőségek átmeneti megszűnése mind a tranzakciós volumenek és értékek további csökkenéséhez vezetett.

Mint bármely más szektorban működő magántulajdonú vállalatnál, a tanácsadócégek esetében is stratégiai válaszokat igényel, hogy a piaci kihívásokra a tulajdonos olyan választ találjon, amely az üzletmenetet fenntarthatóvá teszi. Ezen válaszok, függően a tanácsadócég jellegétől, különbözőek voltak az elmúlt években:

 1. Diverzifikált bevételek. Elsősorban a BIG4 cégek nehéz időkben egyrészt a hátterükben álló nemzetközi hálózat kínálta külföldi munkavégzés adta optimalizációs lehetőséggel élhetnek, vagy az egyéb bevételek (számviteli – adó – átvilágítási tanácsadással) által tudják tevékenységüket kereszt finanszírozni. A kereskedelmi bankok számára szintén meglévő lehetőség a szűk értelemben vett tranzakciós tanácsadási szolgáltatások mellett egyéb befektetési-banki tevékenységeken keresztül (tőzsdei tranzakciók szervezése, értékpapír-ügyletek) bővíteni a bevételi forrásokat.
 2. Szolgáltatások bővítése. A szűk értelemben vett tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokhoz kapcsolódóan valós igényként merült fel az elmúlt években, hogy a középvállalati tulajdonosok megfelelően felkészülve várják a tőkeemelési, illetve cégeladási tranzakció szempontjából szerencsésebb éveket. Az ilyen élethelyzetekre elsősorban a kisebb, független, rugalmasabb tanácsadócégeknél kifejlesztett tranzakciós-felkészítési szolgáltatások egyfelől lehetővé teszik a cégtulajdonos számára, hogy a befektetői tárgyalásokat felkészültebben várja, másfelől pedig elősegíti a tanácsadó számára, hogy a céget jobban megismerve célzottabban, hatékonyabban szervezze meg a tranzakciós folyamatot.
 3. Költség-racionalizálás. Minden más szektorban működő vállalathoz hasonlóan a tranzakciós tanácsadócégeknél is kézenfekvő válasz a piaci kihívásokra a költségracionalizálás. Tekintettel a tevékenység jellegére, ezen vállalatoknál, vállalkozásoknál elsősorban a humán erőforrás optimalizálása merül fel mint elsődleges költségracionalizálási intézkedés.
 4. Konszolidáció. Amennyiben a tranzakciós tanácsadói piac szereplői a fenti intézkedéseken keresztül nem érik el a hosszú távú fennmaradás érdekében elvárt nyereségességi szintet, természetesen itt is felmerül, hogy piaci szereplők össze fognak és együtt folytatják tovább. E tekintetben a MB Partners – Concorde egyesülés a tranzakciós tanácsadás területén logikus stratégiai válasz a jelenlegi piaci nehézségekre.

A piaci kihívások ellenére elmondható, hogy ezen speciális szaktudásra vonatkozó kereslet nem vész el, csak átalakul; hosszú távon érdemes berendezkedni a kisebb ügyletméretekre, a fokozódó transzparencia-igényre a vevők oldaláról, illetve egy egyre komolyabb, megerősödő privát tulajdonban lévő középvállalati körre, amelynek tulajdonosai növekvő elvárásokkal lépnek fel a tranzakciós tanácsadók felé.

Jászkuti Bertalan
Karli Péter

Ügyvezetők

A Heal Partners-ről: A Heal Partners egy független tranzakciós tanácsadó cég, melyet 2009-ben a közép-kelet európai középméretű cégek tőkeellátottságának elősegítésére hoztunk létre. Ügyfeleink elsősorban magántulajdonban lévő vállalatok, magánbefektetők, kockázati tőkealapok. Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, melyet a közel 20 éves befektetési banki és professzionális tanácsadási munkáink közben sajátítottunk el. Fókuszunk: Három kiemelt iparágban (i., Egészségügy/Gyógyszeripar, ii., Telekommunikáció/Média /Technológia, iii., Logisztika /Disztribúció tranzakciós tanácsadási szolgáltatások (cégértékesítés, tőkebevonás, vállalat-felvásárlás, külső finanszírozás bevonása), tranzakciós felkészítés, üzletértékelés, illetve pénzügyi modellezés. Hátterünk: Vezető munkatársaink az elmúlt közel 20 évben a közép-kelet-európai régió piacvezető befektetési bankjainál és vállalati-pénzügyi tanácsadó cégeinél szereztek tapasztalatokat számos nemzetközi projektben. Tagjai vagyunk a Globalscope nemzetközi hálózatának, ami egy pénzügyi tanácsadókat tömörítő nemzetközi hálózat és az országhatárokat átívelő tranzakciók során nyújtott tanácsadásra fókuszál.

PDF letöltés

  Iratkozz fel hírlevelünkre

  Kiadványaink

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  Heal Partners' semi-annual report on the European and the Central and Eastern European transaction market (Healthcare, TMT, Logistics, Consumer)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek