Mars-hasáb

#maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

Az elmúlt hetek történései az élet és a gazdaság szinte minden területén új helyzetet teremtettek, ez alól nem kivétel a tranzakciós piac sem. A mostani bizonytalanság az M&A piac jelentős részét hibernálta. Néhány, előrehaladott állapotban levő folyamat be tudott fejeződni az elmúlt hetekben és a leállás alól is vannak kivételek. Mi azonban a folyamatban levő ügyleteken túl már a jövőbe is tekintünk és az alábbiakban arról gondolkodunk egy kicsit, hogy hogyan és mikor indulhat meg a visszaépülés. Mint a legtöbb hasonló kérdésre igaz, itt sem lehet egységes előrejelzést adni minden részpiacra. Érdemes inkább iparáganként vizsgálni, hogy mi történhet a következő 6-12 hónapban az M&A piacon. Nagy lenne a kísértés, hogy egyszerűen a 2008-09-es időszak analógiáját használjuk, de szerintünk a gazdasági folyamatok most mások, még ha vannak is hasonló elemek. Nézzük tehát, mi fog várhatóan történni kiemelt iparágainkban, a magánegészségügyben, a logisztikában és a technológiai szektorban.

Tények

1. Magánkorházak reagálása a válságra (Forrás: Portfolio.hu)
2. Külföldi cégek előretörése a logisztikában (Forrás: G7.hu)
3. Kényszerű átállás, új felhasználók tömegei az interneten (Forrás: Forbes.hu)

AZ M&A piac hirtelen lefagyott és lassan fog kiengedni

Elsőként egy gyors körkép a tranzakciós piacról. Meglátásunk szerint három fő problémakör köré csoportosulnak a kihívások, amelyek a mostani időszakban az M&A tranzakciók megvalósulását hátráltatják. Az első a gazdasági előrejelezhetőség hiánya. Egyelőre még azt sem látni, mikor lesz vége a kijárási és fogyasztási korlátozásoknak és mikor kezdődhet el az a folyamat, hogy a mindennapi élet és munkavégzés elkezd visszatérni egy, a korábban megszokotthoz már hasonlító mederbe. Az pedig végképp ködbe vész, hogy ezután a normalizálódás milyen sebeséggel megy végbe és a hosszútávon helyreálló új világrend milyen lesz. Ameddig legalább az nem látható, hogy mikor kezdődhet el a konszolidáció, nem lehet reális üzleti terveket összerakni, ami pedig egy tranzakció fontos része. A második probléma, ami nehezíti egy tranzakció megvalósítását, a vállalati értékelésekkel kapcsolatos kapaszkodók hiánya. A részvénypiac pár hét alatti 30% körüli zuhanása praktikusan azt jelenti, hogy egy normálisan jelentkező 5-10%-os árazási eltérés vevő és eladó között, amit egy tranzakciós folyamat képes áthidalni, ma akár 35-40%-os is lehet, mivel az eladók mindig sokkal lassabban igazodnak egy csökkenő árazási realitáshoz, mint a vevők. Ez az a nagyságrend, amit sok tárgyalás, egyeztetés és érvelés révén is nagyon nehéz áthidalni. Ráadásul a részvénypiaci esés is igen nagy volatilitással járt, ami növeli a bizonytalanságot a rövidtávon várható átlagos értékeltségi szintekkel kapcsolatban. A harmadik nehézséget pedig a személyes találkozások minimálisra történő redukálása okozza. A tranzakciós megegyezéseket egyértelműen hátráltatja, hogy a tárgyaló felek nem tudnak egy asztalhoz ülni és személyesen egyeztetni a kondíciókról és így sokkal nehezebben tud kialakulni a deal-ekhez szükséges személyes bizalom. Ez utóbbi persze viszonylag gyorsan orvosolható a szokások változásával és már mi magunk is menedzseltünk „békeidőben” olyan tranzakciós folyamatot, ahol nem volt személyes találkozó vevő és eladó között, de ez az átállás akkor is fokozatos lesz. Nézzük most az iparágakat egyesével!

Magánegészségügy – Hirtelen sokk, de gyors visszapattanás. Az erősek megerősödhetnek.

A válság a magánegészségügyet sem kíméli. Általánosságban kijelenthető, hogy az intézmények jelentős része bezárásra, vagy csökkentett nyitvatartásra kényszerült. Az orvos-beteg találkozások száma radikálisan lecsökkent a magánegészségügyben is, hiszen minden intézmény egy potenciális fertőzési gócpont a páciensek szemében, a halasztható konzultációk, beavatkozások a mostani időszakban nem történnek meg. A kockázatot, hogy járványügyi gócponttá váljon az intézménye, egyébként maguk a szolgáltatók sem engedhetik meg maguknak. Ebben a helyzetben a távkommunikáció szerepe felerősödik, ami vélhetően a későbbiekben is velünk fog maradni, de ez rövid távon a kieső volumenek töredékét képes csak pótolni. Ugyanez igaz a piacon gyorsan megjelenő vírustesztekre is. A szolgáltatók számára a legfőbb kihívás, hogy a várhatóan több hónapnyi kieső árbevétel mellett hogyan tartják fent az orvosgárdát és fizetik a fix költségeket. A fenti problémákkal kevésbé érintettek bizonyos szakmák, ahol a beavatkozásokat nem lehet halasztani (pl. szülészet) vagy alacsonyak a fix költségek (pl. lakásrendelők és kisebb klinikák). Ezek könnyebben átvészelhetik a következő néhány hónapot. A nagyobb intézmények közül ugyanakkor azok kerülhetnek a legjobb állapotban ki a sokkból, ahol nagyobb a közfinanszírozás aránya (az új, vélhetően átmeneti finanszírozási rendszerben az átlagfinanszírozás egy fontos mankó) és nagyobb a likvid tőke. Ezen cégek lehetnek az első sokk utáni szakasz nyertesei. Az emberek mozgásszabadságának visszatérése után a magánegészségügyben gyors visszapattanást várunk, mert a legtöbb szolgáltatásra a keresleti rugalmasság alacsony, tehát a válságban jelentkező csökkenő átlagjövedelem csak korlátozott mértékben csökkenti a keresletet, a most elhalasztott vizsgálatok, műtétek jelentős része pedig később meg fog valósulni. A gyors visszapattanás időszakában a jobb állapotban levő magánszolgáltatók révén akár a korábban megindult konszolidációs folyamat (erről lásd korábbi cikkünket 2019 júliusból) felgyorsulása is eljöhet. Ezek alapján a negyedik negyedévben akár az M&A piac élénkülését is láthatjuk majd. Persze csak ha a social distancing enyhülése is eljön a nyárig.

Logisztika – További differenciálódás, de továbbra is kevéssé aktív tranzakciós piac

A Heal Partnersnél úgy gondoljuk, hogy a járvány helyzet nagyon differenciáltan érinti a logisztikai szolgáltatókat rövid távon. Egyes területeken nagyon komoly és hirtelen a visszaesés (pl. nemzetközi FTL, autóipar), máshol stabil vagy enyhén növekvő kereslet várható (pl. gyógyszeripar, élelmiszeripar, e-kereskedelem), de a visszaesés megközelítőleg a GDP csökkenésének az arányában fog megvalósulni. Ez azt is jelenti, hogy a keresletcsökkenés tartós maradhat, hiszen a teljes gazdaság szintjén nem várunk gyors visszarendeződést. Kockázati tényező a magyar szereplők számára még a verseny a régió más országaiból jövő szolgáltatókkal is, ahol egyelőre nem a magyar cégek állnak nyerésre a kevésbé intenzív állami beavatkozás miatt. Fentieknek megfelelően a válság jelentős konszolidációs lehetőséget biztosít a nagy szereplőknek, de az M&A piac valószínűleg nem fog jelentősen erősödni. Egyes szereplők egyszerűen ki fognak esni a versenyből, míg az erősebbek betöltik a keletkezett űrt organikus növekedéssel. Ez már csak azért is várható, mert a közúti fuvarozók legnagyobb értéke, a képzett munkaerő a válság alatt, a munkanélküliség növekedésével jelentősen fog veszíteni az értékéből. Az M&A piac elsősorban akkor lehet aktív, ha a régiós állami támogatási versenyben Magyarország lemaradna és a környező országok terjeszkedő vállalatai a gyors piacszerzést részesítenék előnyben.

Technológia – Inkább nyertes, mint vesztes és az M&A piac gyorsan visszapattanhat az értékelési szintek stabilizálódásával

A vizsgált iparágak közül az IT cégek azok, amelyeknél a válság negatív hatásai legkevésbé jelentkeznek. Operációs oldalról kevésbé merülnek fel nehézségek, mint sok más iparágban, mert a technológiai cégek távmunkában is jól tudnak működni. Mivel a legtöbb szoftver technológia hatékonyságjavításban és költségcsökkentésben tud segíteni a vállalatoknak, – amire a jelen körülmények között aktívan áldoznak a cégek (lásd home office, cloud megoldások), – ezért a szolgáltatásukra való igény a válsággal inkább növekedni fog, semmint csökkenni. A vertikális technológiai szolgáltatók helyzete az általuk kiszolgált szereplők pénzügyi helyzetétől függ, így iparágtól függően jobban kiszolgáltatottabbak lehetnek, mint a horizontális szolgáltatást nyújtók, akiknél a kép sokkal vegyesebb. Véleményünk szerint a növekedési ütem jelentősen csökkenni fog 2020 és 2021-ben az általános gazdasági fékezés következtében, de a növekedés lassulása még kellemes probléma lesz a gazdaság többi szektorához képest. A keresletvisszaesést pedig részben kompenzálhatja a munkaerőpiaci hatás, ha könnyebben elérhetővé válik a képzett munkaerő. Várakozásaink szerint az M&A piac viszont kevésbé fog visszaesni, mint a többi iparágban, de jelentős, egyszeri konszolidációs hullámot és így nagy piaci átrendeződést sem várunk a válság legdurvább szakaszának enyhülése után sem. A korai fázisú finanszírozásban azt várjuk, hogy a kockázati tőkések a kezdeti fázisban a már meglevő befektetéseikre fognak fókuszálni, új kihelyezéseik is elsősorban ide fognak koncentrálódni. Új portfoliócégeket így csak fokozatosan, a válság második hullámában fognak elkezdeni finanszírozni és itt már a válságállóság fontos szempont lesz.

Konklúzió

Az M&A piac drasztikus visszaesése elkerülhetetlen 2020-ban, mert a vírus nyomán kialakuló korlátozások és válság a gazdasági előrejelezhetőség hiányát, a cégértékeltségek zuhanását és nagy bizonytalanságát, valamint a személyes érintkezések radikális lecsökkenését hozták el. Prognózisunk szerint az M&A piac hirtelen lefagyása csak lassan fog visszaolvadni a korábban tapasztalt szintekre, de a különböző iparágakban nagyon eltérő aktivitást fogunk látni a social disctancing drasztikus szakasza után. A magánegészségügyben a gazdasági és az M&A aktivitás gyors visszapattanását várjuk, akár még az idei év utolsó negyedévében. A logisztikai szektorban ezzel szemben további differenciálódást és a szereplők számának jelentős csökkenését prognosztizáljuk, de nem elsősorban az M&A aktivitás révén. A logisztikában a felvásárlási piac vélhetőn hosszabb távon is viszonylag inaktív lesz. A három iparág közül ugyanakkor a technológiai cégek lesznek a legkevésbé érintettek. Bár különbségek itt is lesznek a válság hatásában, a szoftver és cloud technológiák megerősödve kerülhetnek ki, és így üzleti és M&A aktivitás szempontjából is viszonylag gyorsan, és relatíve kevés áldozat után állhatnak vissza a korábban tapasztalt viszonyok. És végül essen szó az M&A tanácsadókról is. Bár a munkamódszereink nekünk is változtak valamelyest a home office bevezetésével, továbbra is rendelkezésre állunk ügyfeleink, érdeklődő cégtulajdonosok számára M&A-vel kapcsolatos kérdésekben. Emellett pénzügyi elemzésekkel kapcsolatban is készek vagyunk támogatni ügyfeleinket, legyen szó szcenárió elemzésről, termék, illetve portfolió elemzésről vagy egyszerűen üzleti újratervezésről.

#maradjotthon
#vigyázzmagadra

Karli Péter

Ügyvezető

A Heal Partners-ről: A Heal Partners egy független tranzakciós tanácsadó cég, melyet 2009-ben a közép-kelet európai középméretű cégek tőkeellátottságának elősegítésére hoztunk létre. Ügyfeleink elsősorban magántulajdonban lévő vállalatok, magánbefektetők, kockázati tőkealapok. Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, melyet a közel 20 éves befektetési banki és professzionális tanácsadási munkáink közben sajátítottunk el. Fókuszunk: Három kiemelt iparágban (i., Egészségügy/Gyógyszeripar, ii., Telekommunikáció/Média /Technológia, iii., Logisztika /Disztribúció tranzakciós tanácsadási szolgáltatások (cégértékesítés, tőkebevonás, vállalat-felvásárlás, külső finanszírozás bevonása), tranzakciós felkészítés, üzletértékelés, illetve pénzügyi modellezés. Hátterünk: Vezető munkatársaink az elmúlt közel 20 évben a közép-kelet-európai régió piacvezető befektetési bankjainál és vállalati-pénzügyi tanácsadó cégeinél szereztek tapasztalatokat számos nemzetközi projektben. Tagjai vagyunk a Globalscope nemzetközi hálózatának, ami egy pénzügyi tanácsadókat tömörítő nemzetközi hálózat és az országhatárokat átívelő tranzakciók során nyújtott tanácsadásra fókuszál.

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek