Mars-hasáb

Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

Idei egészségügyi Mars-hasáb cikkünkben szokásunkhoz híven ismét összegyűjtöttök a legnagyobb magyar magánegészségügyi szereplők kulcs pénzügyi mutatószámait, és átgondoltuk, hogy merre tart jelenleg a piac az elmúlt év jelentős állami beavatkozásai és piaci hatásai után. Korábbi előrejelzéseinkkel összhangan úgy látjuk, hogy a piac továbbra is rendkívül dinamikusan fejlődik, amit az állami szabályozások csak felerősítenek. A növekedési trendek is összhangban állnak a korábbi előrejelzésekkel; egyre világosabbá válik az adatokból is, hogy a jelentősebb beruházást végző társaságok a legfőbb nyertesei a robbanásszerű keresletnövekedésnek. A tranzakciók terén viszont kevésbé bizonyult élénknek a piac, mint amit korábban vártunk. A COVID miatt hektikus 2020-2021-es év megnehezítette a tranzakciós tárgyalásokat, hiszen a fenntartható pénzügyi teljesítmény mérése ezen évek alapján nehezebb lett, míg a rendkívüli keresletnövekedés némiképp csökkentette a tranzakciós motivációt, mivel az organikus növekedés is jelentős és sok tennivalót ad a növekedni kívánó cégek menedzsmentjeinek. A közeljövőben ugyanakkor arra számítunk, hogy új, ezen a piacon eddig kevésbé aktív befektetők is megjelenhetnek a cégfelvásárlásoknál, mivel az iparág robbanásszerű növekedése pénzügyi befektetők érdeklődését is egyre jobban felkelti.

Tények

 1. Óriási növekedés, a magyarok kétharmada használja a magánegészségügyi rendszert (Forrás: Forbes)
 2. Nagyon súlyos a helyzet a várólistáknál, évek óta nem volt ekkora sorban állás (Forrás: Portfolió)
 3. A szemünk láttára alakul át a magyar egészségügy, miközben a járvány következményeit még évekig nyöghetjük (Forrás: Portfolió)

A 2021-es év főbb szabályozói eseményei

Az egészségügyi szereplők 2021-es üzleti évét még jelentősen befolyásolta a COVID járvány, hiszen a harmadik hullám 2021 februárjában indult be a korábbinál sokkal fertőzőbb omikron variáns miatt. Az év első felében történt lezárások és korlátozások a magánegészségügyi szereplőket nem érintették közvetlenül, a gazdaságra és az állami egészségügyre és ezzel a magánegészségügyi keresletre mégis hatással voltak.  

De mindezeknél jóval erősebb hatást váltottak ki az egészségügyet átformáló állami intézkedések. Mivel évtizedes, berögzült szokásokat is elkezdtek megváltoztatni, a következmények az elkövetkező időszak fejlődédére is döntő jelentőségű hatással lehetnek.

2021 januárjától lépett életbe az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény, amely alapján a magyar orvosok az eddigieknél jóval magasabb fizetést kapnak az állami fenntartású intézményekben. A törvény szerint 2023-ig több lépcsőben szignifikánsan fog emelkedni a fizetésük. Az új bérezési rendszer viszont jelenetős egyszerűsítésen alapul: az alapfizetés a pályán eltöltött évek függvénye és nem befolyásolja sem az orvos szakmája, sem az elvégzett munka mennyisége vagy minősége. Mivel a rendszer kevésbé alkalmas a teljesítmény elismerésére, ezért feszültséget és csökkenő motivációt eredményezett a szakmában.

Mindezzel párhuzamosan betiltották és elkezdték súlyosan szankcionálni a hálapénz intézményét, amely egy nagyon fontos és szükséges lépés az iparág tisztítása miatt, de egyben eltüntette a jövedelmi rendszer azon részét, ami teljesítményre ösztönözte az állami egészségügyi dolgozók jelentős részét.

Az egységes bérezési rendszer és a paraszolvencia beszűntetése mellett még egy tényező feszítette tovább a húrt az állami egészségügyben, mégpedig a COVID első hullámai alatt bevezetett állami kórházak bázisfinanszírozása. Az új finanszírozási rendszer a megelőzőnél kevésbé motiválta az intézményeket a várólisták csökkentésére, így egyre többen szorultak ki az állami ellátórendszerből, akiknek jelentős része a magánegészségügyben találta meg a szükséges szolgáltatásokat. Mára a szabályozók is észrevették az ellentmondásokat, 2022 júniusában már jelezték, hogy a jövőben visszatérnek a korábbihoz hasonló, teljesítmény alapú finanszírozási rendszerhez.

Összességében kijelenthető, hogy az új szolgálati jogviszony, a hálapénz megszűntetése, a COVID miatti ellátási nehézségek és a bázis alapú finanszírozás az állami egészségügy teljesítményének jelentős csökkenéséhez vezetett. Feltételezhetően a negatív hatás egy része átmeneti, de elsősorban a hálapénz megszüntetése hosszú távon a magánegészségügy iránti kereslet további erősödését fogja okozni a lakosság egyre szélesebb körében. Ez az intézkedés nemcsak a magánegészségügy legnagyobb versenytársat, az állami infrastruktúrán végzett fél-magán ellátást szüntette meg, hanem a magánegészségügyre fordítható jelentős pénzt hagyott a páciensek zsebében.

Piaci következmények

2022 júniusára 56 ezer fős műtéti várólista alakult ki a magyar egészségügyben, ami a 2019-es érték duplája. A rendkívül magas szám kialakulásában jelentős szerepet játszott a COVID –, amikor a nem-létfontosságú műtéteket elhalasztották – valamint az előző fejezetben részletezett szabályozási változások is. Mindez a magánegészségügy felé terelte a betegek jelentős részét. Az Ernst & Young tanácsadócég 2021 év végén végzett közvéleménykutatása és elemzése alapján kiderült, hogy mára a magyarok kétharmada vesz igénybe magánegészségügyi ellátást. Ez az érték két évvel korábban még csak 44 százalék volt. Ez azt is jelenti, hogy a magánegészségügy mára a széles értelemben vett középosztály által igénybe vett szolgáltatás lett.

A járóbeteg forgalom növekedése mellett a paraszolvencia megszűnése miatt jelentősen megugrott a fekvőbeteg ellátás iránti kereslet is a magánszolgáltatóknál, hiszen a hálapénz kiemelten érintette a műtéteket, így ennek megszűnésével a betegek jelentős része a várólisták kivárása helyett a magánszolgáltatóknál keresett gyógyulást. A hálapénz betiltásával a magánegészségügyre elkölthető jövedelem nagymértékben bővült, így a magánszolgáltatók versenyhelyzete jelentősen változott az államiakhoz képest. Ez a folyamat teret ad egy dinamikusabb áremelésnek is a piacon. Megfigyelhető, hogy a magánkórházak egy része fekvőbeteg kapacitás kialakításával próbálja kielégíteni a megnövekedett egynapos műtéti igényeket. 2021 őszén nyitotta meg a Doktor24 a Budapest One irodakomplexumban a multiklinikáját 4 műtővel. A Budai Egészségközpont 2023-ban tervezi átadni az új kórházát. A pécsi Da Vinci klinika kapacitásbővítést hajtott végre 2021-ben, a Duna Medical Center (DMC) pedig 2021 tavaszán költözött be a saját fejlesztésű új kórházába, amely több műtővel is rendelkezik. A Tritonlife pedig a a DMC korábbi területét bérbe véve alakított ki új, műtéti és fekvőkapacitással is rendelkező helyszínt Dél-Pesten. 

A magánegészségügyi szereplőkre a szabályozási változások mellett a piaci dinamikák voltak kiemelt hatással 2021-ben. Az év végén már szignifikánsan elkezdett nőni az infláció, de a teljes évben még 5,1 százalék volt. A fogyasztói árak növekedése mellett a bérnyomás helyezett jelentős súlyt a magánegészségügyi szereplők vállára. Az állami intézményekben dolgozó orvosi bérek emelkedése és a szakdolgozók hiánya miatt fokozódott a verseny az emberi erőforrásért, ami tovább hajtotta a bérek emelkedését. A személyi és anyag jellegű költségek növekedését a szolgáltatók kénytelen voltak beépíteni az áraikba, így a magánszereplőknél jelentős áremeléseket figyelhettünk meg a 2021-es év során. Előreláthatólag a magas infláció és a bérnyomás az idei évben is kihívás elé állítja a szolgáltatókat, további áremeléseket indukálva a szektorban. Ugyanakkor azt is halljuk iparági szereplőktől, hogy bizonyos szegmensekben az áremelések már elkezdtek keresleti korlátokba ütközni, ezért a hatékonyságjavítás minden eddiginél fontosabb tényező lesz a magánszolgáltatók sikerében a következő években.

A magyar magánegészségügyi szereplők teljesítménye

Az adatok forrása: nyilvános céginformációk, céges közlések, portfolio.hu. Három cégcsoport esetében még nem voltak teljes körűen elérhetőek a 2021-as pénzügyi adatok a cikk írásának pillanatában, ezért ezen cégeket becsült növekedési rátájuk alapján tettük sorrendbe. (a jobb képminőség érdekében kérem töltse le a cikket pdf-ben az oldal alján)

A 25 magánegészségügyi intézményt tartalmazó toplistánkra ez alkalommal 900 millió Ft feletti árbevétellel lehetett felkerülni. Bár néhány adat még hiányzik, az kijelenthető, hogy a 2021-es üzleti év kifejezetten jól sikerült a legnagyobb szereplők számára; míg 2020-ban a medián árbevétel növekedés közel 10 százalék volt, 2021-ben ez a szám megközelítette a 35 százalékot. Összesen csak kettő olyan szereplőt találunk a listán, akinek csökkent a forgalma az előző évben. Az eredményességet vizsgálva (EBITDA – értékcsökkenés előtti működési eredmény) azt találjuk, hogy a medián EBITDA fedezet még javult is 2021-ben, ami arra enged következtetni, hogy a növekvő méret nagy átlagban javuló hatékonysággal párosult és hogy a szolgáltatók 2021-ben még hatékonyan és széles körben tudtak élni az áremelés eszközével. Mindebből az is következik, hogy a 30-35 százalékos árbevétel növekedés csak részben származott a volumenek emelkedéséből, az árbevétel növekedésében az általános áremeléseknek is meghatározó szerepe volt.

A 2021-es a sorrendet tekintve a két vezető piaci konszolidátor, a Tritonlife és a Doktor24 kiemelkedően nagyot ugrott, méretben felzárkózott a piacvezetők közé, de helyezésben ez csak 1-1-helyet jelentett. A középmezőnyben is tapasztalunk pár nagyobb növekedést, mint például a Duna Medical Center, a Maternity Magánklinika és az Emineo esetében, akik helyezésben is 2-3 hellyel erősítették pozíciójukat a listán (átlag 65 százalékos növekedést mutatnak), elsősorban jelentős kapacitásnövelő beruházásaik révén. Toplistánkon a legnagyobb mozgást a Wáberer Medical Center vitte véghez, tíz hellyel került előrébb a sorrendben. Felvásárlás miatt két szereplő lekerült a listáról, a Life Egészségcentrum és a Da Vinci Magánklinika pénzügyi számai a Doktor24 csoport alatt találhatóak meg a jövőben.

Külön elemezve a budapesti, a vidéki és az országos lefedettségű szolgáltatókat azt láthatjuk, hogy bár a budapestiek tudták a legnagyobb mértékben növelni az árbevételüket (36 százalékos középérték), a profit marzsukat tekintve a vidéki szolgáltatókkal vannak egy szinten (12 százalék). Ebben a mutatóban (EBITDA hányad) az országos lefedettségűek az éllovasok 16 százalékos mediánjukkal. Ennek az oka minden bizonnyal a mérethatékonyság. Az élpiac továbbra is fejnehéz, a szereplők több mint 50 százaléka kizárólag Budapesten áll a betegek rendelkezésére. Összesen 4 olyan szereplő található csak a toplistán, akik kizárólag vidéken működnek (tavaly ez a szám még 6 volt, de az említett felvásárlások miatt csökkent 2-vel).

Azt a 8 szolgáltatót vizsgálva, ahol a fekvőbeteg ellátás a portfóliójuk szignifikáns részét képezi, azt tapasztaljuk, hogy forgalmuk bővülése 2021-ben jelentősen meghaladta az iparági átlagot (60 százalékot meghaladó medián növekedési ráta). A kiemelkedő érték minden bizonnyal a korábban taglalt folyamatoknak köszönhető, ami szerint a páciensek növekvő hányada választja a magán ellátást az állami helyett a műtéti beavatkozások esetén és a fentebb említett cégek már 2021 elején készen álltak a tömeges új igény kiszolgálására. Mindemellett a magánegészségügyi szereplők gőzerővel igyekeznek új kapacitásokat kiépíteni a várhatóan tovább növekvő kereslet kiszolgálására.

Trendek a piaci szerkezet alakulásában

Azt tapasztaljuk, hogy a korábbi cikkeinkben piacvezetőknek titulált 3-4 magánegészségügyi szereplő helyzete tovább erősödött a magyar piacon. Ők azok a 10 milliárd Ft-ot meghaladó árbevétellel rendelkező konszolidátor cégek, akik többségében vidéki jelenléttel is rendelkeznek és fekvőbetegszolgáltatást is nyújtanak. Véleményünk szerint a piacot a jövőben is ők fogják alapvetően meghatározni, és a többi szereplő nagy részének döntenie kell majd, vagy csatlakozik hozzájuk valamilyen formában (akár versenybe száll velük, akár együttműködik, vagy összeolvad velük) vagy specializálódik egy-egy egészségügyi szakterületre, amiben többet tud nyújtani a piacvezetőknél.

A tranzakciókat tekintve 2021-ban az általunk várt fordulat nem következett be, mindössze négy magánegészségügyi felvásárlásról tudunk a piacon. A székesfehérvári Life Egészségcentrum és a pécsi Da Vinci Magánklinika a Doktor24 általi felvásárlásáról, a Telki Kórház felvásárlásról az Istenhegyi Magánklinika által és a BEK alapítójának, Varga Péter Pál kisebbségi tulajdonának Csányi Sándor általi megvásárlásáról. Büszkék vagyunk rá, hogy a négyből két tranzakciónál aktív szerepet vállaltunk (a Life Egészségcentrumnál a vevői, a Da Vinci Magánklinikánál az eladói oldalon). Ugyanakkor jelentős aktivitást mutat még a TritonLife Csoport, ahol elsősorban új helyszínek nyitása (Debrecenben még 2020-ban, Szegeden 2021-ben, Egerben 2022-ben, valamint Budapesten a régi DMC rendelők átvételével*) dominált az organikus növekedés mellett.

Új fejlemény, hogy a magánegészségügyi piacon tulajdonosi szerepben is megjelent egy biztosító. Az említett tranzakciókat a Doktor24 és az Union Biztositó közös leányvállalata, az Első Magánegészségügyi Hálózat Zrt hajtotta végre. Ebből látszik, hogy a biztosítók is egyre nagyobb potenciált látnak a magánegészségügyi piacban. Továbbra is az a várakozásunk, hogy a finanszírozási oldalon a biztosítók jelentősen növelni fogják szerepüket a következő években. A top szolgáltatók növekvő szakmai és földrajzi lefedettsége (hálózatosodása), a növekvő árak és bővülő felhasználói kör mind keresleti, mind kínálati oldalról fokozatosan bővítik a biztosítói termékekre vonatkozó igényt és ezzel a piac vonzerejét a biztosító társaságok szemszögéből.

(a jobb képminőség érdekében kérem töltse le a cikket pdf-ben az oldal alján)

*A DMC egy sarokkal arrébb költözött a saját klinika megnyitása miatt

Karli Péter

Ügyvezető

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek