Mars-hasáb

Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

Idei egészségügyi Mars-hasáb cikkünkben szokásunkhoz híven ismét összegyűjtöttök a legnagyobb magyar magánegészségügyi szereplők kulcs pénzügyi mutatószámait, és átgondoltuk, hogy merre tart jelenleg a piac az elmúlt év jelentős állami beavatkozásai és piaci hatásai után. Korábbi előrejelzéseinkkel összhangan úgy látjuk, hogy a piac továbbra is rendkívül dinamikusan fejlődik, amit az állami szabályozások csak felerősítenek. A növekedési trendek is összhangban állnak a korábbi előrejelzésekkel; egyre világosabbá válik az adatokból is, hogy a jelentősebb beruházást végző társaságok a legfőbb nyertesei a robbanásszerű keresletnövekedésnek. A tranzakciók terén viszont kevésbé bizonyult élénknek a piac, mint amit korábban vártunk. A COVID miatt hektikus 2020-2021-es év megnehezítette a tranzakciós tárgyalásokat, hiszen a fenntartható pénzügyi teljesítmény mérése ezen évek alapján nehezebb lett, míg a rendkívüli keresletnövekedés némiképp csökkentette a tranzakciós motivációt, mivel az organikus növekedés is jelentős és sok tennivalót ad a növekedni kívánó cégek menedzsmentjeinek. A közeljövőben ugyanakkor arra számítunk, hogy új, ezen a piacon eddig kevésbé aktív befektetők is megjelenhetnek a cégfelvásárlásoknál, mivel az iparág robbanásszerű növekedése pénzügyi befektetők érdeklődését is egyre jobban felkelti.

Tények

 1. Óriási növekedés, a magyarok kétharmada használja a magánegészségügyi rendszert (Forrás: Forbes)
 2. Nagyon súlyos a helyzet a várólistáknál, évek óta nem volt ekkora sorban állás (Forrás: Portfolió)
 3. A szemünk láttára alakul át a magyar egészségügy, miközben a járvány következményeit még évekig nyöghetjük (Forrás: Portfolió)

A 2021-es év főbb szabályozói eseményei

Az egészségügyi szereplők 2021-es üzleti évét még jelentősen befolyásolta a COVID járvány, hiszen a harmadik hullám 2021 februárjában indult be a korábbinál sokkal fertőzőbb omikron variáns miatt. Az év első felében történt lezárások és korlátozások a magánegészségügyi szereplőket nem érintették közvetlenül, a gazdaságra és az állami egészségügyre és ezzel a magánegészségügyi keresletre mégis hatással voltak.  

De mindezeknél jóval erősebb hatást váltottak ki az egészségügyet átformáló állami intézkedések. Mivel évtizedes, berögzült szokásokat is elkezdtek megváltoztatni, a következmények az elkövetkező időszak fejlődédére is döntő jelentőségű hatással lehetnek.

2021 januárjától lépett életbe az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény, amely alapján a magyar orvosok az eddigieknél jóval magasabb fizetést kapnak az állami fenntartású intézményekben. A törvény szerint 2023-ig több lépcsőben szignifikánsan fog emelkedni a fizetésük. Az új bérezési rendszer viszont jelenetős egyszerűsítésen alapul: az alapfizetés a pályán eltöltött évek függvénye és nem befolyásolja sem az orvos szakmája, sem az elvégzett munka mennyisége vagy minősége. Mivel a rendszer kevésbé alkalmas a teljesítmény elismerésére, ezért feszültséget és csökkenő motivációt eredményezett a szakmában.

Mindezzel párhuzamosan betiltották és elkezdték súlyosan szankcionálni a hálapénz intézményét, amely egy nagyon fontos és szükséges lépés az iparág tisztítása miatt, de egyben eltüntette a jövedelmi rendszer azon részét, ami teljesítményre ösztönözte az állami egészségügyi dolgozók jelentős részét.

Az egységes bérezési rendszer és a paraszolvencia beszűntetése mellett még egy tényező feszítette tovább a húrt az állami egészségügyben, mégpedig a COVID első hullámai alatt bevezetett állami kórházak bázisfinanszírozása. Az új finanszírozási rendszer a megelőzőnél kevésbé motiválta az intézményeket a várólisták csökkentésére, így egyre többen szorultak ki az állami ellátórendszerből, akiknek jelentős része a magánegészségügyben találta meg a szükséges szolgáltatásokat. Mára a szabályozók is észrevették az ellentmondásokat, 2022 júniusában már jelezték, hogy a jövőben visszatérnek a korábbihoz hasonló, teljesítmény alapú finanszírozási rendszerhez.

Összességében kijelenthető, hogy az új szolgálati jogviszony, a hálapénz megszűntetése, a COVID miatti ellátási nehézségek és a bázis alapú finanszírozás az állami egészségügy teljesítményének jelentős csökkenéséhez vezetett. Feltételezhetően a negatív hatás egy része átmeneti, de elsősorban a hálapénz megszüntetése hosszú távon a magánegészségügy iránti kereslet további erősödését fogja okozni a lakosság egyre szélesebb körében. Ez az intézkedés nemcsak a magánegészségügy legnagyobb versenytársat, az állami infrastruktúrán végzett fél-magán ellátást szüntette meg, hanem a magánegészségügyre fordítható jelentős pénzt hagyott a páciensek zsebében.

Piaci következmények

2022 júniusára 56 ezer fős műtéti várólista alakult ki a magyar egészségügyben, ami a 2019-es érték duplája. A rendkívül magas szám kialakulásában jelentős szerepet játszott a COVID –, amikor a nem-létfontosságú műtéteket elhalasztották – valamint az előző fejezetben részletezett szabályozási változások is. Mindez a magánegészségügy felé terelte a betegek jelentős részét. Az Ernst & Young tanácsadócég 2021 év végén végzett közvéleménykutatása és elemzése alapján kiderült, hogy mára a magyarok kétharmada vesz igénybe magánegészségügyi ellátást. Ez az érték két évvel korábban még csak 44 százalék volt. Ez azt is jelenti, hogy a magánegészségügy mára a széles értelemben vett középosztály által igénybe vett szolgáltatás lett.

A járóbeteg forgalom növekedése mellett a paraszolvencia megszűnése miatt jelentősen megugrott a fekvőbeteg ellátás iránti kereslet is a magánszolgáltatóknál, hiszen a hálapénz kiemelten érintette a műtéteket, így ennek megszűnésével a betegek jelentős része a várólisták kivárása helyett a magánszolgáltatóknál keresett gyógyulást. A hálapénz betiltásával a magánegészségügyre elkölthető jövedelem nagymértékben bővült, így a magánszolgáltatók versenyhelyzete jelentősen változott az államiakhoz képest. Ez a folyamat teret ad egy dinamikusabb áremelésnek is a piacon. Megfigyelhető, hogy a magánkórházak egy része fekvőbeteg kapacitás kialakításával próbálja kielégíteni a megnövekedett egynapos műtéti igényeket. 2021 őszén nyitotta meg a Doktor24 a Budapest One irodakomplexumban a multiklinikáját 4 műtővel. A Budai Egészségközpont 2023-ban tervezi átadni az új kórházát. A pécsi Da Vinci klinika kapacitásbővítést hajtott végre 2021-ben, a Duna Medical Center (DMC) pedig 2021 tavaszán költözött be a saját fejlesztésű új kórházába, amely több műtővel is rendelkezik. A Tritonlife pedig a a DMC korábbi területét bérbe véve alakított ki új, műtéti és fekvőkapacitással is rendelkező helyszínt Dél-Pesten. 

A magánegészségügyi szereplőkre a szabályozási változások mellett a piaci dinamikák voltak kiemelt hatással 2021-ben. Az év végén már szignifikánsan elkezdett nőni az infláció, de a teljes évben még 5,1 százalék volt. A fogyasztói árak növekedése mellett a bérnyomás helyezett jelentős súlyt a magánegészségügyi szereplők vállára. Az állami intézményekben dolgozó orvosi bérek emelkedése és a szakdolgozók hiánya miatt fokozódott a verseny az emberi erőforrásért, ami tovább hajtotta a bérek emelkedését. A személyi és anyag jellegű költségek növekedését a szolgáltatók kénytelen voltak beépíteni az áraikba, így a magánszereplőknél jelentős áremeléseket figyelhettünk meg a 2021-es év során. Előreláthatólag a magas infláció és a bérnyomás az idei évben is kihívás elé állítja a szolgáltatókat, további áremeléseket indukálva a szektorban. Ugyanakkor azt is halljuk iparági szereplőktől, hogy bizonyos szegmensekben az áremelések már elkezdtek keresleti korlátokba ütközni, ezért a hatékonyságjavítás minden eddiginél fontosabb tényező lesz a magánszolgáltatók sikerében a következő években.

A magyar magánegészségügyi szereplők teljesítménye

Az adatok forrása: nyilvános céginformációk, céges közlések, portfolio.hu. Három cégcsoport esetében még nem voltak teljes körűen elérhetőek a 2021-as pénzügyi adatok a cikk írásának pillanatában, ezért ezen cégeket becsült növekedési rátájuk alapján tettük sorrendbe. (a jobb képminőség érdekében kérem töltse le a cikket pdf-ben az oldal alján)

A 25 magánegészségügyi intézményt tartalmazó toplistánkra ez alkalommal 900 millió Ft feletti árbevétellel lehetett felkerülni. Bár néhány adat még hiányzik, az kijelenthető, hogy a 2021-es üzleti év kifejezetten jól sikerült a legnagyobb szereplők számára; míg 2020-ban a medián árbevétel növekedés közel 10 százalék volt, 2021-ben ez a szám megközelítette a 35 százalékot. Összesen csak kettő olyan szereplőt találunk a listán, akinek csökkent a forgalma az előző évben. Az eredményességet vizsgálva (EBITDA – értékcsökkenés előtti működési eredmény) azt találjuk, hogy a medián EBITDA fedezet még javult is 2021-ben, ami arra enged következtetni, hogy a növekvő méret nagy átlagban javuló hatékonysággal párosult és hogy a szolgáltatók 2021-ben még hatékonyan és széles körben tudtak élni az áremelés eszközével. Mindebből az is következik, hogy a 30-35 százalékos árbevétel növekedés csak részben származott a volumenek emelkedéséből, az árbevétel növekedésében az általános áremeléseknek is meghatározó szerepe volt.

A 2021-es a sorrendet tekintve a két vezető piaci konszolidátor, a Tritonlife és a Doktor24 kiemelkedően nagyot ugrott, méretben felzárkózott a piacvezetők közé, de helyezésben ez csak 1-1-helyet jelentett. A középmezőnyben is tapasztalunk pár nagyobb növekedést, mint például a Duna Medical Center, a Maternity Magánklinika és az Emineo esetében, akik helyezésben is 2-3 hellyel erősítették pozíciójukat a listán (átlag 65 százalékos növekedést mutatnak), elsősorban jelentős kapacitásnövelő beruházásaik révén. Toplistánkon a legnagyobb mozgást a Wáberer Medical Center vitte véghez, tíz hellyel került előrébb a sorrendben. Felvásárlás miatt két szereplő lekerült a listáról, a Life Egészségcentrum és a Da Vinci Magánklinika pénzügyi számai a Doktor24 csoport alatt találhatóak meg a jövőben.

Külön elemezve a budapesti, a vidéki és az országos lefedettségű szolgáltatókat azt láthatjuk, hogy bár a budapestiek tudták a legnagyobb mértékben növelni az árbevételüket (36 százalékos középérték), a profit marzsukat tekintve a vidéki szolgáltatókkal vannak egy szinten (12 százalék). Ebben a mutatóban (EBITDA hányad) az országos lefedettségűek az éllovasok 16 százalékos mediánjukkal. Ennek az oka minden bizonnyal a mérethatékonyság. Az élpiac továbbra is fejnehéz, a szereplők több mint 50 százaléka kizárólag Budapesten áll a betegek rendelkezésére. Összesen 4 olyan szereplő található csak a toplistán, akik kizárólag vidéken működnek (tavaly ez a szám még 6 volt, de az említett felvásárlások miatt csökkent 2-vel).

Azt a 8 szolgáltatót vizsgálva, ahol a fekvőbeteg ellátás a portfóliójuk szignifikáns részét képezi, azt tapasztaljuk, hogy forgalmuk bővülése 2021-ben jelentősen meghaladta az iparági átlagot (60 százalékot meghaladó medián növekedési ráta). A kiemelkedő érték minden bizonnyal a korábban taglalt folyamatoknak köszönhető, ami szerint a páciensek növekvő hányada választja a magán ellátást az állami helyett a műtéti beavatkozások esetén és a fentebb említett cégek már 2021 elején készen álltak a tömeges új igény kiszolgálására. Mindemellett a magánegészségügyi szereplők gőzerővel igyekeznek új kapacitásokat kiépíteni a várhatóan tovább növekvő kereslet kiszolgálására.

Trendek a piaci szerkezet alakulásában

Azt tapasztaljuk, hogy a korábbi cikkeinkben piacvezetőknek titulált 3-4 magánegészségügyi szereplő helyzete tovább erősödött a magyar piacon. Ők azok a 10 milliárd Ft-ot meghaladó árbevétellel rendelkező konszolidátor cégek, akik többségében vidéki jelenléttel is rendelkeznek és fekvőbetegszolgáltatást is nyújtanak. Véleményünk szerint a piacot a jövőben is ők fogják alapvetően meghatározni, és a többi szereplő nagy részének döntenie kell majd, vagy csatlakozik hozzájuk valamilyen formában (akár versenybe száll velük, akár együttműködik, vagy összeolvad velük) vagy specializálódik egy-egy egészségügyi szakterületre, amiben többet tud nyújtani a piacvezetőknél.

A tranzakciókat tekintve 2021-ban az általunk várt fordulat nem következett be, mindössze négy magánegészségügyi felvásárlásról tudunk a piacon. A székesfehérvári Life Egészségcentrum és a pécsi Da Vinci Magánklinika a Doktor24 általi felvásárlásáról, a Telki Kórház felvásárlásról az Istenhegyi Magánklinika által és a BEK alapítójának, Varga Péter Pál kisebbségi tulajdonának Csányi Sándor általi megvásárlásáról. Büszkék vagyunk rá, hogy a négyből két tranzakciónál aktív szerepet vállaltunk (a Life Egészségcentrumnál a vevői, a Da Vinci Magánklinikánál az eladói oldalon). Ugyanakkor jelentős aktivitást mutat még a TritonLife Csoport, ahol elsősorban új helyszínek nyitása (Debrecenben még 2020-ban, Szegeden 2021-ben, Egerben 2022-ben, valamint Budapesten a régi DMC rendelők átvételével*) dominált az organikus növekedés mellett.

Új fejlemény, hogy a magánegészségügyi piacon tulajdonosi szerepben is megjelent egy biztosító. Az említett tranzakciókat a Doktor24 és az Union Biztositó közös leányvállalata, az Első Magánegészségügyi Hálózat Zrt hajtotta végre. Ebből látszik, hogy a biztosítók is egyre nagyobb potenciált látnak a magánegészségügyi piacban. Továbbra is az a várakozásunk, hogy a finanszírozási oldalon a biztosítók jelentősen növelni fogják szerepüket a következő években. A top szolgáltatók növekvő szakmai és földrajzi lefedettsége (hálózatosodása), a növekvő árak és bővülő felhasználói kör mind keresleti, mind kínálati oldalról fokozatosan bővítik a biztosítói termékekre vonatkozó igényt és ezzel a piac vonzerejét a biztosító társaságok szemszögéből.

(a jobb képminőség érdekében kérem töltse le a cikket pdf-ben az oldal alján)

*A DMC egy sarokkal arrébb költözött a saját klinika megnyitása miatt

Karli Péter

Ügyvezető

PDF letöltés

  Iratkozz fel hírlevelünkre

  Kiadványaink

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  “Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek