Mars-hasáb

Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is. Az országos szinten is jelentős munkaerőhiány, a nyugati exportpiacok protekcionalista intézkedési, és az újabb hazai túlterheltség mérési intézkedések komoly kiadásokat okozhatnak a szereplőknek. Mit lehet ilyenkor tenni? Milyen változások várhatóak a piac szerkezetében?

Tények

 1. Nagyon nehéz szakképzett munkaerőt találni a logisztikai ágazatban. (Forrás: LOGISZTIKA.com: A logisztikai ágazatban is súlyos a szakemberhiány, 2017.16.13.)

 2. Osztrák minimálbért kell fizetni az oda, vagy onnan szállító magyar sofőröknek. (Forrás: HVG: Az osztrákok megpróbálják taccsra tenni a magyar fuvarozókat, 2017.01.17.)

 3. 89 helyen mérik majd a járművek túlterheltségét. (Forrás: Portolio: Az aszfalt alá tették be az új magyar csodafegyvert, 2017.08.17.)

A fönti felsorolás három olyan tényezőt emeli ki, mely a hazai fuvarozó vállalatokra költség oldali nyomást helyez, így negatívan befolyásol(hat)ja eredménytermelő képességüket. Mikor egy piacot több oldalról és egyidejűleg érnek ilyen jelentős hatások, az általában hosszabb távon meghatározó hatással van az adott piac és a szereplők fejlődésére. Mivel a helyzet megfelelően összetett, cikkünkben igyekszünk utánajárni a logisztikai piacra és egyes szereplőkre gyakorolt hatásoknak.

Az általános munkaerőhiánnyal és ebből fakadó bérnyomással éppen 1 évvel ezelőtt, 2016 augusztusában foglalkoztunk mélyebben (Versenyben maradni). Úgy látjuk, hogy azóta sem javult a helyzet; iparágtól függetlenül szembesülnek a vállalatok a munkaerő- és szakemberhiánnyal, ez a logisztika és fuvarozás területén sincs másképp, sőt egyre nagyobb probléma. A kínálat oldali hiány hatására – a piaci mechanizmusokat leíró alap összefüggésnek, a Marsall-keresztnek megfelelően – bérnövekedés alakul ki.

A fuvarozó cégek működését szintén a személyi költségek soron érinti a környező országok protekcionista törekvései; Németország, Franciaország és Olaszország után immár Ausztriában is a helyi piaci szereplők versenyhelyzetének védelme érdekében kötelezik a fuvarozó cégeket az adott piaci minimálbérek megfizetésére (adott országba vagy országból történő fuvarok esetén, áthaladásnál nem). Ez egyrészt megszünteti a kelet-európai fuvarozók versenyelőnyét, másrészt profit oldali nyomást is helyez a régiós cégekre, akik jellemzően eddig sem tudtak hozzáférni a nyugati versenytársak által elvitt magasabb profitú fuvarokhoz.

Idén (2017) ősztől a magyar hatóságok automatikus tengelysúly-mérő rendszerekkel igyekeznek betartatni a teherautókra vonatkozó szállítási súlykorlátokat; 89 helyszínen került kialakításra aszfalt alatti rendszerek beépítése. Feltételezve, hogy az ellenőrzés hiányában egyes (jellemzően kisebb) szállítmányozó cégek nem fektettek nagy hangsúlyt a súlyszabályok pontos betartására, úgy gondoljuk, hogy az automatikus mérőrendszerek telepítésével ez a lépés szintén plusz költségeket eredményezhet a fuvarozók eredmény kimutatásában. Itt elsősorban nem is a kifizetendő büntetésekre, hanem az egy autóval elszállított alacsonyabb súly miatti magasabb fajlagos fuvarozási költségekre gondolunk.

Míg az első tényező minden szereplőt hasonló mértékben érint a logisztikai szakmában, addig a nemzetközi fuvarozás emelkedő bérköltségei elsősorban a nemzetközi, FTL fuvarokra szakosodó szereplőket érinti, míg a súlyhatárok szigorúbb ellenőrzése a kisebb, jellemzően 3,5 tonnás gépjárműveket használó szegmenst érintheti érzékenyebben, például a belföldi disztribúcióval és csomagszállítással foglalkozó vállalkozásokat.

Mielőtt a jövő várható trendjeit kezdjük boncolgatni, nézzük meg hogyan fest a közelmúlt és a jelen ágazati és vállalati szinten!

Makro oldalról így fest a kép

Mars2017084

2010 óta éves szinten átlagosan 1,4%-kal nőtt a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágazatban foglalkoztatottak száma (3,2%-kal az utóbbi évben) míg ugyanezen időszak alatt az átlagbérek ugyanitt átlagosan 3,6%-kal (2016-ban 5,1%-kal, az utóbbi 3 évben mind növekvő ütemben) emelkedtek A 2010-11-ben magasabb béremelkedést egy lassabb ütem követte, és az ágazat 2016-ban is csak 5% körüli béremelést mutatott. Ez azt sugallja, hogy a béremelkedési „sokk” java még idén és jövőre vár a logisztikai cégekre. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy az ágazatban foglalkoztatottak száma a korábbi stagnálás után 2015-től növekvőbe váltott, tehát a munkaerőhiányt és bérnövekedést nemcsak az elvándorlás, hanem a növekvő munkaerő kereslet is hajtja. Míg a belföldi (közúti) fuvarozás volumene (szállított áruk tömege) csökkent az utóbbi években (átlagosan évente 1,5%-kal), addig a szektor GDP-hez való hozzájárulása jelentősen nőtt ugyanezen időszak első felében (2010-2013 között), ami – hozzátéve, hogy közben a GDP növekedése átlagosan mindössze 3,6% volt éves szinten- a külföldi munkák növekvő arányával magyarázható. Vélhetően ez mozgatta a 2010-2011-ben megugró béreket is.

Mikro szinten pedig ezt látjuk

Mars2017083

Mikro oldalról, a vállalatok szintjén is vizsgáltuk, hogy a fönt említett tényezők hatásai látszanak-e a kiválasztott hazai fuvarozó-szállítmányozó társaságok historikus számaiban. Erre a célra öt vezető hazai céget emeltünk ki és elemeztünk.

Az 5 vizsgált cég beszámolóinak főbb megállapításai

 1. Nemzetközi értékesítés: Egy kivételtől eltekintve az összes cégnél növekedett az export arány az elmúlt 4 évben, két esetben ez jelentős éves átlagos növekedést jelentett.
 2. Személyi költségek: A vizsgált cégek 80%-ánál (ötből négynél) az látszik, hogy bár változó mértékben ugyan, de éves átlagos szinten növekedtek az egy főre jutó személyi költségek az utóbbi 4 évben.
 3. A Waberer’s csökkenő egy főre jutó bérköltsége ugyanakkor arra utal, hogy a béremelkedés az elmúlt években is kevésbé érintette a nemzetközi sofőröket, de azt is jelzi, hogy a külföldi munkaerő beáramlása ebben a szegmensben már korábban megkezdődött; ugyanakkor a Waberer’s csoportba tartozó Waberer’s-Szemerey-nél, mely cég hazai hűtött áruk szállításával foglalkozik, jelentős, 14% fölötti volt az egy főre jutó személyi költség növekedése.
 4. Profitabilitás: Ötből három cégnél csökkent az utóbbi évben (2015-ről 2016-ra) az EBITDA (kamatfizetés, adózás és értékcsökkentési leírás előtti üzemi eredmény) hányad, két esetben kétszámjegyű volt a százalékos visszaesés.
  Ha azonban az utóbbi 4 évre vonatkozó éves átlagos változást vizsgáljuk, akkor az látszik, hogy mindössze egy cégnél volt csökkenés, a három relatív kisebb cégnél viszont alacsonyabb bázisról indulva kétszámjegyű profit hányad javulás mutatkozott.

Hipotéziseink a mikro statisztikák fényében

 1. A vizsgált cégek nagyobb részénél növekszik az export értékesítés árbevételen belüli aránya, ez alátámasztja azt a hipotézist, amit a makro adatokat vizsgálva felállítottunk, miszerint a nemzetközi szállítmányozási munkák aránya növekszik a hazai cégeknél.
 2. A vizsgált cégek nagyobb részénél az iparági átlag feletti személyi költség-növekedés figyelhető meg, ebből arra következtethetünk, hogy az általános szakember- és munkaerőhiány problémáját a minőségi és megbízható szolgáltatást nyújtó, növekedésorientált piacvezető vállalatok csak úgy tudják orvosolni, ha belemennek egy ár(bér)versenybe. A kiemelt öt cég forgalom és árbevétel növekedés adatai alátámasztják, hogy az iparág hazai vezető szereplőiről beszélünk, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy tevékenységük egyik legfontosabb eszközén, a sofőrökön, a munkaerőn spóroljanak.
 3. Habár az utóbbi 4 évet nézve vegyes a kép, az elmúlt évet vizsgálva az kezd kirajzolódni, hogy a profitabilitás már az előző években is inkább lassan csökkenő tendenciát mutatott. A cikk elején bemutatott tényezők okán ugyanakkor továbbra is úgy gondoljuk, hogy a fuvarozó-szállítmányozó vállaltoknál ez a trend a következő években tovább folytatódhat. Az iparágban kibontakozó nemzeti protekcionizmus terjedőben van, a súlykorlátozások szigorúbb ellenőrzése is idei fejlemény és véleményünk szerint a béremelkedés is még gyorsulóban van.

Konklúzió

A szállítmányozó-fuvarozó cégekre nehezedő több oldali költségnyomás valós probléma azon túl, hogy az elmúlt években is látszódtak jelei a vállalatok eredmény kimutatásaiban, a cégek profitabilitása várhatóan az elkövetkező időszakban is tovább romolhat.

Véleményünk szerint a szituáció kikényszeríti az érintett vállalkozásokból, hogy fokozottan előtérbe helyezzenek hatékonyságnövelő lépéseket. Ezek elsősorban a kapacitások hatékonyabb kihasználását segítő lépések lehetnek, amire jó példa az optimalizációs szoftverek, telematikai megoldások még szélesebb körű alkalmazása.

Ugyanakkor egy olyan munkaerő intenzív szolgáltatási szektorban, mint a logisztika, egy ilyen helyzetben elkerülhetetlennek látjuk a fuvarozási díjak emelkedését. A verseny miatt ezen áremelkedés nem fogja kompenzálni a magasabb költségek hatását és így egyszerre lehet jelen a növekvő árak okozta kereslet lassulás és a profit marzsok csökkenése.

Ebben a helyzetben egy logikus további hatás lehet a piaci szereplők számának csökkenése, ami egy meglevő trend folytatása lenne (Világgazdaság: Egyre jövedelmezőbb üzlet a fuvarozás, a cégek száma mégis csökken). Ez végbemehet természetes szelekció által, amikor a gyengébbek elesnek és piacaikat az erősebbek viszik tovább, illetve az erősebb cégek felgyorsíthatják ezen folyamatot felvásárlások révén. A következő két évben a hazai, valamint a régiós felvásárlási tevékenység aktivizálódását várjuk. A régiós konszolidációra jó példa a Waberer’s lengyelországi tranzakciója, melynek keretében a helyi piacvezető Link S.p. z.oo fuvarozó céget vásárolta fel.

Az iparági konszolidációs tevékenység fő hajtóereje részben olyan szokásos tényezők maradnak, mint a piac és ügyfélszerzés vagy tevékenységi kör és földrajzi lefedettség bővítése. Ugyanakkor felvásárlási tevékenységük során a logisztikai szolgáltatók számára erősödő motivációt fog jelenteni a humánerőforráshoz (elsősorban sofőrökhöz, raktárosokhoz) való hozzáférés is. Vagyis a jövőben nemcsak a vonzó ügyfélállománnyal vagy piaci részesedéssel rendelkező, hanem a stabil, jól képzett és lojális munkaerővel bíró cégek is felértékelődhetnek. Vélhetően azon szállítmányozó cégek lesznek ennek a hullámnak az éllovasai, akik a 2010-es évek elején nemzetközi teljes kamion rakományos (FTL) szolgáltatások nyújtásával nőttek ki a magyar piacon; ezen cégeknek tapasztalatuk és tőkehelyzetük miatt mind képességük, mind motivációjuk meglehet az ilyen irányú előrelépéshez.

Jászkuti Bertalan
Karli Péter

Ügyvezetők

A Heal Partners-ről: A Heal Partners egy független tranzakciós tanácsadó cég, melyet 2009-ben a közép-kelet európai középméretű cégek tőkeellátottságának elősegítésére hoztunk létre. Ügyfeleink elsősorban magántulajdonban lévő vállalatok, magánbefektetők, kockázati tőkealapok. Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, melyet a közel 20 éves befektetési banki és professzionális tanácsadási munkáink közben sajátítottunk el. Fókuszunk: Három kiemelt iparágban (i., Egészségügy/Gyógyszeripar, ii., Telekommunikáció/Média /Technológia, iii., Logisztika /Disztribúció tranzakciós tanácsadási szolgáltatások (cégértékesítés, tőkebevonás, vállalat-felvásárlás, külső finanszírozás bevonása), tranzakciós felkészítés, üzletértékelés, illetve pénzügyi modellezés. Hátterünk: Vezető munkatársaink az elmúlt közel 20 évben a közép-kelet-európai régió piacvezető befektetési bankjainál és vállalati-pénzügyi tanácsadó cégeinél szereztek tapasztalatokat számos nemzetközi projektben. Tagjai vagyunk a Globalscope nemzetközi hálózatának, ami egy pénzügyi tanácsadókat tömörítő nemzetközi hálózat és az országhatárokat átívelő tranzakciók során nyújtott tanácsadásra fókuszál.

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek