Mars-hasáb

Versenyben maradni

A munkaerőhiány és az azzal járó bérnyomás mára az egyik vezető témája lett a gazdasági sajtónak, sőt a gazdaságpolitika ingerküszöbét is átlépte (lásd a kormány járulékcsökkentő terveit). Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat (i) a strukturális munkanélküliség, (ii) a kivándorlás és (iii) a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa, vagyis az ezek nyomán fellépő növekvő bérnyomás. Nem makroökonómiai és gazdaságpolitikai összefüggésekre koncentrálunk, hanem a magyar KKV-k szemszögéből keresünk megoldási lehetőségeket. Ezek támogatására három irányt is felvetünk a cégvezetők számára, ahol mindegyik irány komoly tulajdonosi, cégvezetői döntés meghozatalát igényelheti.

Tények

 • A Nemzeti foglalkoztatási szolgálat adatai szerint 2016 júliusában 291,9 ezer álláskereső volt hazánkban, és több mint 66,9 ezer betöltetlen álláshelyet jelentettek be hivatalosan. (Nemzeti foglalkoztatási Szolgálat, Az NFSZ adatainak összefoglaló táblázata, 2016. július)

 • A versenyszférában az elmúlt egy évben 6,9%-kal növekedtek az átlagkeresetek, így az átlagos nettó fizetés júniusban 183,1 ezer forint, a közszférában a közmunkásokat leszámítva 12,1%-os növekedés volt és az átlagos hazavitt összeg már majdnem eléri a versenyszféra szintjét (178,3 ezer forint). Eltérő azonban a béremelkedés mértéke nemzetgazdaság különböző szektoraiban. Míg a június júliusi időszakban a szállítás, raktározás nettó fizetései például 5,15%-kal növekedtek az előző év azonos időszakához képest, addig a humán egészségügyi ellátásban dolgozók ugyanezen időtávon 8,27%-os béremelkedést könyvelhettek el. (Forrás: KSH).

A vállalkozásokat szorító bérnyomás legfőbb okai

Valamennyi országban normális, hogy a lakosság néhány százaléka épp állást keres, gondoljunk csak a pályakezdőkre, az állást váltókra, vagy akiknek megszűnik a munkahelye. Magyarországon azonban nemcsak arról beszélhetünk, hogy ennél a természetes szintnél többen keresnek állást, hanem arról is, hogy a cégek mindemellett számos szegmensben nem találnak megfelelő munkaerőt. Az említett 100 ezer bejelentett betöltetlen álláshely az aktív (dolgozó) népesség 2,4%-a és feltételezhetően nem minden cég regisztrálja be a betöltetlen pozícióit. Tekintsük át a kínálatot meghaladó munkaerő kereslet legfőbb okait:

Strukturális munkanélküliség: Magyarországon 2015-ben 4,2 millió foglalkoztatottat számlált a KSH a 15-74 évesek között, munkanélküliként van regisztrálva 307,8 ezer ember, valamint a gazdaságilag nem aktívak között van 67 ezer passzív munkanélküli, így az állásban nem lévők közül legalább 375 ezer ember szeretne dolgozni. Már közismert, hogy a magas szakértelmet igénylő IT és egészségügyi terültektől kezdve a szolgáltatásokon keresztül egészen az agrárium területéig munkaerőhiány van. A strukturális munkanélküliség okán a kereslet és a kínálat földrajzi, vagy a különböző képzettségbeli elvárások miatt nem tud egymásra találni, vagyis nem ott és nem olyan munkaerőre van szükség, ami jelenleg elérhető.

Kivándorlás: A KSH „helyzetkép a magyarországi elvándorlásról” című írása alapján 350 000 ember hagyta el Magyarországot 1998 óta és él legalább egy éve külföldön. Iskolai végzettségüket tekintve ezek az emberek az átlagnál messze magasabb arányban felsőfokú végzettségűek (32% míg a magyar átlag 18%) és az országos 24%-hoz képest csupán 6%-uk 8 általános, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségű. Olyan, földrajzi értelemben is mobil, az átlagosnál jobban képzett szakemberek hagyták el Magyarországot akik a külföldi munkaerőpiacon is megállják a helyüket. Természetesen számos oka lehet a kivándorlásnak, de feltételezhetően a legfontosabb a bérek különbsége. Bár a hazai béremelkedés valamelyest csökkenti a kivándorlás motivációit, véleményünk szerint messze van még az a magyar átlagos bérszínvonal, ahol a kivándorlás megállna vagy akár visszavándorlás indulna.

Munkaerőpiacra való visszatérés: számos olyan munkaképes korú ember van hazánkban, akinek hosszú ideje nem volt a statisztikák szerint állása. Akik huzamosabb ideig nem dolgoznak, sokkal kisebb valószínűséggel tudnak visszatérni a munkaerőpiacra, a közmunkaprogramban dolgozóknál például a visszatérési arány 11-13% (Forrás: Piac és Profit, Marad a támogatás, de jön a fizetés is – ez a kiút a közmunkából?, 2016.02.01.). A kis arányú munkaerő piaci visszatérésnek nem csak az az oka, hogy az állástalannak kialakulnak kisebb alkalmi munkái, vagy egyszerűen elszokik a kötöttségektől, hanem azért is, mert a munkáltatók is inkább előnyben részesítenek olyan embert, aki kevesebb ideje keres állást.

A béremelés következményei

Amennyiben a fenti okokból kifolyólag a cégek hosszú ideig nem tudják betölteni az üres pozícióikat, béremelésre fognak kényszerülni. Amennyiben egy gazdaságban több szektorban, számos cég együttesen emeli a juttatásokat, akkor mindenkinek reagálnia kell. Mivel a szolgáltatások és termékek helyettesíthetősége más (szolgáltatásokat korlátozottan lehet csak exportálni), ezért a szolgáltató és a termelő cégek máshogy fognak reagálni a munkaerő árának növekedésére. A szolgáltató szektorban a szolgáltatások ára alapvetően növekedni tud, míg a gyártó cégek esetén kisebb a mozgástér az áremelésekre, így jó eséllyel a cégek jövedelmezősége fog romlani. Nemzetgazdasági szinten ez azért kiemelt probléma, mert a magyar exportszerkezetben nagy súllyal szerepelnek az alacsony hozzáadott értékű termékek, amelyek esetén kisebb költségváltozás esetén is nagyot romlik az adott cég relatív versenyképessége.

Hogyan érdemes lavírozni a kényszerpálya elkerülése érdekében?

Maradva a termelővállalatoknál és feltételezve, hogy a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások két inputot használnak a tőkét és a munkát, úgy tekintünk a béremelési kényszer problémájára, hogy a cégeknek az egyik költségfajta emelkedésével kell számolnia. Ekkor alapvetően három fő irány mentén érdemes navigálni a céget a tulajdonosi érték maximalizálásának érdekében:

 1. A költségek növekedését ellensúlyozni lehet olyan beruházásokkal, amelyekkel a munkaerő hatékonysága nő. Ez azt jelenti, hogy a cégek több tőkét és kevesebb munkaerőt használnak ugyanannyi végtermék előállításához. Ez nem csak a bérnövekedések miatti többletköltség ellensúlyozására megfelelő eszköz, hanem esetlegesen betöltetlen pozíciókat is ki lehet vele váltani, vagy a beruházás hatására felszabaduló embereket átcsoportosítani a hiánypozíciókba. A beruházási aktivitás növekedését a kedvező kamatkörnyezet és az egyre alacsonyabb kamatú növekedési hitelprogramok is ösztönözhetnék, de pozitív fogyasztási és növekedési kilátások is hajthatnák, ám a vállalkozók magánberuházásainak szintje az MNB jelentései alapján mégis csökken, melynek hátterében a külső piacokra termelő vállalatok aktivitásának visszaesése állhat. (Az MNB stabilitási jelentése szerint a vállalati beruházások szintje 2016 IV. negyedévében az előző negyedévhez hasonlóan mérséklődött)
 2. A cégek tudnak egy sokszor rejtetten maradó tartalékhoz is fordulni – akár a beruházások növelése mellett is – ez az innováció. Az innováció folyamán egy olyan termék/szolgáltatás/folyamat jön létre, amely a korábbinál kevesebb erőforrás igényel és/vagy a fogyasztói igényeket magasabb szinten elégíti ki. Természetesen ennek a rejtett tartaléknak a felszínre hozása időigényes és tudatos szervezést igénylő folyamat, rövidebb távú alkalmazkodást erre a tényezőre nem lehet alapozni.
 3. A tulajdonosok a tranzakciós utat is választhatják, hiszen a hatékonyságnövelés egy alternatív módja lehet egy nagyobb társaságba való betagozódás, vagy egy másik cég felvásárlása. A tranzakción keresztül szélesebb körű ügyfélállományt lehet elérni, és a vállalatok felhalmozott tudása komoly tartalékokat tud mozgósítani. Ez azért is lehet egy racionális stratégia ebben a helyzetben, mert Magyarország vonzerejének növekedése és a kedvező kamatkörnyezet is támogatja most a befektetői aktivitás növekedését. Nagyobb stratégiai befektetőnek történő értékesítésre az elmúlt hónapban jó példa a Fornetti, vagy a Forest Papír értékesítése, de erősödni látjuk a tőkeerős magyar középvállalatok akvizíciós étvágyát is. A növekvő bérnyomás a kevésbé tőkeerős cégek esetén pedig azt jelenti, hogy nyitottabbá válhatnak egy felvásárlási ajánlatra. Ezeket a folyamatokat úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy a piaci konszolidációs folyamatok felgyorsulását várjuk.

Konklúzió
Magyarországon minden kétséget kizáróan széles körben van erős bérnyomás a vállalkozásokon. Mindamellett, hogy az elmúlt hónapokban is számos cég jelentette be, hogy megemeli dolgozói bért, további emelésekre lehet számítani. Általában a legtöbb kis- és középvállalkozásnál igen jelentős költségelem a bér, de még ha egy-egy termelő cégnél nem is ez a legnagyobb költség, az erős versenyhelyzet okán akkor is korrigálnia kell a kormányon a tulajdonosoknak a cégérték megőrzése érdekében. Mint kifejtettük három fő irány rajzolható ki a magyar KKV-k tulajdonosai előtt az ország jelen gazdasági-versenyképességi sajátosságai mellett. (i) A munkaerő hatékonyság növekedést elősegítő beruházások felgyorsítása. Sok forrás elérhető és a makrogazdasági környezet is támogató, a magánberuházások szintje mégis alacsony, ám lassan mégis növekedés várható. (ii) A termékek/szolgáltatások/folyamatok innovációja is nagyon jelentős tartalékokat tud mozgósítani egy szervezetben, ám ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni, hanem egy lassú, hosszabb távú folyamat. (iii) A cég eladásának, vagy a versenytársak felvásárlásának útját is egyre több magyar vállalattulajdonos választja, hiszen a makrogazdasági környezet, és az ország megítélése is kedvező a jövőben. Úgy tűnik, a tranzakciós út egyre jobban működő alternatíva a magyar vállalatok számára és a jövőben a piaci konszolidáció típusú tranzakciók számának növekedésére is számíthatunk.

Jászkuti Bertalan
Karli Péter

Ügyvezetők

A Heal Partners-ről: A Heal Partners egy független tranzakciós tanácsadó cég, melyet 2009-ben a közép-kelet európai középméretű cégek tőkeellátottságának elősegítésére hoztunk létre. Ügyfeleink elsősorban magántulajdonban lévő vállalatok, magánbefektetők, kockázati tőkealapok. Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, melyet a közel 20 éves befektetési banki és professzionális tanácsadási munkáink közben sajátítottunk el. Fókuszunk: Három kiemelt iparágban (i., Egészségügy/Gyógyszeripar, ii., Telekommunikáció/Média /Technológia, iii., Logisztika /Disztribúció tranzakciós tanácsadási szolgáltatások (cégértékesítés, tőkebevonás, vállalat-felvásárlás, külső finanszírozás bevonása), tranzakciós felkészítés, üzletértékelés, illetve pénzügyi modellezés. Hátterünk: Vezető munkatársaink az elmúlt közel 20 évben a közép-kelet-európai régió piacvezető befektetési bankjainál és vállalati-pénzügyi tanácsadó cégeinél szereztek tapasztalatokat számos nemzetközi projektben. Tagjai vagyunk a Globalscope nemzetközi hálózatának, ami egy pénzügyi tanácsadókat tömörítő nemzetközi hálózat és az országhatárokat átívelő tranzakciók során nyújtott tanácsadásra fókuszál.

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek