Mars-hasáb

Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon. Az év elején előbb egy pénzügyi befektető vásárolta meg a piac egyik meghatározó szereplőjét, az Invitelt, majd a nyár folyamán tovább is adta a lakossági és kisvállalati portfóliót a DIGI részére, mely így további jelentős piaci részesedést szerezhet. Ezen piaci mozgások apropóján vizsgáltuk, hogy mi mozgatta eddig a piacot és mi várható a közeljövőben.

Tények

 1. A Digi megállapodott az Invitellel annak lakossági és kisvállalati üzletágának átvételéről (az ügylet várhatóan 2018 első negyedévében zárulhat a szükséges versenyhatósági jóváhagyásokat követően) (Forrás: Index: A Digi megveszi az Invitel lakossági üzletágát, 2017.07.21.)

 2. Csődben az Externet (Forrás: MM Online: Csődöt jelentett a netszolgáltató)

Távközlési piaci evolúció
 1. Közelmúlt

A 2000-es éveket megelőzően a TV és telefon szolgáltatók uralták a vezetékes távközlési piacot, saját infrastruktúrával rendelkeztek, ezen keresztül szolgáltattak. Szinte monopolisztikus helyzetet okozott az infrastruktúra birtoklása, minden jelentős szereplő dedikált infrastruktúrán nyújtott dedikált szolgáltatást: a távközlési szolgáltatók telefon és internet, a kábeles cégek TV szolgáltatást. A távközlési oldalon ennek a monopolisztikus struktúrának igyekezett véget vetni a 2000-es évek eleji szabályozási hullám, mely a verseny ösztönzésének érdekében arra kötelezte az infrastruktúrával rendelkező telefonszolgáltatókat, hogy osszák meg (szabályozott áron adják bérbe más szolgáltatóknak) az általuk birtokolt telekommunikációs kábeleket. Ennek eredményeként az infrastruktúra üzemeltetése monopolisztikus maradt, de a szolgáltatás területére betört a verseny a kisebb internetszolgáltatók megjelenésével, akik az infrastruktúrát szabott áron bérelhették a nagyoktól.

A verseny élénkülésével párhuzamosan a technológia is fejlődésnek indult. A kábeltévék által használt koax, valamint a telefonszolgáltatók által használt réz kapacitások is egyre nagyobb sávszélességet tudtak biztosítani, a szolgáltatások digitalizálódtak a telefon és TV-disztribúció területén is. Így egyre inkább a „triple play” üzleti modellek kerültek előtérbe (olyan szolgáltatás, mely magába foglal internet, televízió, valamint telefon szolgáltatásokat, leggyakrabban már digitális alapon). A fenti technológiai és piaci fejlődés következtében a korábbi monopóliumok megszűntek a telefon, az internet és a TV szolgáltatások területén is; a különböző infrastruktúrák (koax, réz) közel ugyanazt a digitális szolgáltatás tudták nyújtani, a korábbi telefon monopóliumoknak a kábeles és műholdas cégek valós alternatívát jelentettek. A verseny tehát élénkült, a szabályozás jelentősége viszont lecsökkent és a korábban, éppen a szabályozás teremtette lehetőségek által létrejövő kisebb internetszolgáltatók lassanként eltűntek a piacról (erre példa az internet szolgáltatást nyújtó Externet idei csődje).

2. Jelen

Most azt látjuk, hogy újabb konszolidációs hullám van kialakulóban, melynek fő hajtóereje az, hogy a digitalizáció révén a távközlési szolgáltatók egyre inkább beállnak a klasszikus közszolgáltatók (angolul: „utilities”) közé és egyszerűen adatcsomagok szállítóivá vállnak, amely adatcsomagok a legváltozatosabb szolgáltatásokat tartalmazhatják a telefonálástól kezdve a TV műsorokon át a távolból történő fűtésvezérlésig. Bár a digitális világ egyre szerteágazóbb szolgáltatáspalettát tud nyújtani, az adatforgalmat biztosító infrastruktúra üzemeltetése egyre unalmasabb üzletté válik. És itt a hatékonyság mindennél fontosabb. Ezek a folyamatok pedig a konszolidáció és csökkenő verseny felé tolják a szereplőket. A négy nagy (Magyar Telekom, UPC, DIGI, Invitel) úgy tud csak tovább nőni, ha kisebb piaci súllyal rendelkező versenytársaikat felvásárolják, illetve egymástól szereznek piaci részesedést. Ennek a folyamatnak a részeként látjuk az Invitel lakossági üzletágának tervezett felvásárlását is.

3. Mindez a számok tükrében: mit mutatnak az adatok?

 Kép1

Forrás: NMHH

A hazai telefonpiac elmúlt 12 éves adatait vizsgálva az látszik, hogy a Magyar Telekom kiemelkedően a legnagyobb szereplője a szegmensnek, részesedése azonban jelentősen csökkent az évek során (2010: 70% -> 2017: 51%), ez gyakorlatilag a hagyományos rézkábelek visszaszorulását is jelenti egyben, hiszen a Telekom nagyrészt ilyen infrastruktúrán nyújtja a telefon szolgáltatását.
A döntően kábeltelevíziós hálózaton IP-alapú hangszolgáltatást nyújtó UPC és DIGI részesedése folyamatosan növekszik 12% és 50% (!) éves átlagos növekedéssel (CAGR) az elmúlt 10 évben; ez a koaxiális adatkábelek térnyerését mutatja. Az látszik, hogy az elmúlt néhány évben stabilizálódtak a piaci részesedések ebben a résszegmensben, kiegyenlítettebb lett a verseny, ami egyben konszolidációs lépéseket indukálhat.

Kép2

Forrás: NMHH

Ugyanez tapasztalható 2013-14-től az internet szolgáltatások területén is. A 2006 és 2015 közötti az internet előfizetések számát vizsgálva az látszik, hogy az infrastruktúrát tekintve a rézkábel aránya (xDSL) nagyságrendileg felére csökkent a tíz évvel ezelőtti helyzethez képest (xDSL: 62% 2006-ban, 30% 2015-ben); a koaxiális kábel viszont 2006-os 1/3-os piaci részesedését 2015 végére már majd 2/3-ra növelte. A mobilhálózatos előfizetések száma 2006 és 2015 között évi átlagos 15%-kal nőtt.

Az internet szolgáltatókat nézve a Magyar Telekom stabilan tartja vezető pozícióját, a piac több, mint egyharmadát viszi, a UPC és a DIGI növelte piaci részesedését, míg az Invitel és az egyéb szolgáltatók pozíciója romlott. Mit jelentenek mindezen piaci dinamizmusok a cégek számai tekintetében? Áttekintve a magyar piac négy nagy szereplőjének számait az elmúlt időszakban (lásd alább), az alábbi megfigyeléseket tehetjük:

 1. Nettó árbevétel szintjén azt látni, hogy a Magyar Telekom és az Invitel 2006 óta 3,5%, illetve 2,3% éves átlagos visszaesést produkált, míg a UPC és a DIGI növekszik az elmúlt 10 évben, utóbbi kétszámjegyű mértékben (mintegy 14%).
 2. A cégek nyereségességében az látszik hogy a DIGI kivételével mindhárom másik vezető távközlési szolgáltató profitabilitása (EBITDA hányad) csökkent az elmúlt 10 éves időszak alatt; a DIGI 2006-ban még veszteséges volt működési eredmény szintjén, 2008-tól váltott nyereségessé és jelenleg a négy nagy között kiemelkedik 30% fölötti EBITDA hányadával. Az összetételhatás természetesen jelentősen befolyásol(hat)ja a profitabilitási képet az egyes szereplőknél, de a magyar piacot nézve az megfigyelhető, hogy egyedül a DIGI volt képes mind a telefon, mind a TV, mind pedig az internet szolgáltatások területén növelni piaci részesedését. Ezt a folyamatot az Invitel lakossági és kisvállalati szegmensének átvételével folytathatja.

Kép3

4. Konklúzió

Vajon hova vezetnek a fenti folyamatok? A folytatódó konszolidáció csökkenti a versenyt, ami újra előtérbe hozhatja a versenyszabályozást. A távközlés pedig szép lassan be fog állni abba a sorba, ahol a víz-, gáz- és áramszolgáltatók vannak. Azonban egy apró különbség vélhetően fenn fog maradni. Mivel belátható időn belül adatéhségünk egyre csak nőni fog, ezért a többi közszolgáltatóval ellentétben a távközlésben fenn fog maradni a magas beruházásigény (amely egyben belépési korlát is). A növekvő sávszélesség–igény fejlődő és gyorsan avuló technológiát is jelent egyben. És ez lesz a távközlési cégek igazi kihívása: hogyan tudják összeegyeztetni a gyorsan avuló technológia kihívásait a közszolgáltatás jellegű üzleti modellel? Egy lehetséges válasz, hogy bizonyos fejlesztéseket közösen hajtanak végre nagyobb szereplők, ily módon osztva meg a kockázatokat. A nemzetközi piacokon láthattunk már ilyenre példát, bár elsősorban a mobilszolgáltatók részéről (az Egyesült Királyságban például a Vodafone és az O2 a Cornerstone nevű joint venture-t hozta létre a közös infrastruktúra fejlesztésekre), nálunk ez még nem jellemző.

Van egy jelentős technológiai kérdőjel, ami a fent vázolt jövőképet felboríthatja: a közelmúltban már láttuk, hogy a mobil technológia egyre több helyzetben kínál valós alternatívát a vezetékes szolgáltatásnak. Mindezidáig azonban a növekvő adatigényt a mobilhálózatok kapacitásnövekedése nem tudta utolérni, ezért viszonylag békésen tudott a mobil és vezetékes technológia egymás mellett élni (annak ellenére, hogy a hangszolgáltatásokat szinte teljesen átvette a mobil a vezetékes szolgáltatástól). A közeljövőben várhatóan az 5G technológia bevezetésével újra nagyot ugorhat a mobiltechnológia afelé, hogy átvegye a dominanciát a teljes távközlési szektorban. Mint a közelmúltban egy jelentős távközlési menedzser egy konferencián fogalmazott, az 5G lehetőséget fog adni a szolgáltatóknak, hogy már ne csak „best effort” alapon nyújtsanak mobilszolgáltatást, hanem jelentős minőséget és stabil elérhetőséget tudjanak garantálni. Ez egy nagy előrelépés, de egyelőre nehezen jósolható meg, hogy mikor fog a mobiltechnológia a teljes kapacitás szintjén is a vezetékes hálózatok helyettesítőjévé válni. Ha és amikor ez bekövetkezik, az a versenyhelyzet újabb átrendeződéséhez fog vezetni, mint ahogy az korábban történt, amikor a kábeltévé hálózatok váltak a hagyományos telefonhálózatok teljes értékű alternatívájává.

Az internet tehát mindent demokratizál, csak a saját infrastruktúráját nem tudja, annak nemhogy nem szűnik meg, hanem várhatóan tovább fog erősödni közszolgáltató, monopolisztikus jellege.

Jászkuti Bertalan
Karli Péter

Ügyvezetők

A Heal Partners-ről: A Heal Partners egy független tranzakciós tanácsadó cég, melyet 2009-ben a közép-kelet európai középméretű cégek tőkeellátottságának elősegítésére hoztunk létre. Ügyfeleink elsősorban magántulajdonban lévő vállalatok, magánbefektetők, kockázati tőkealapok. Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, melyet a közel 20 éves befektetési banki és professzionális tanácsadási munkáink közben sajátítottunk el. Fókuszunk: Három kiemelt iparágban (i., Egészségügy/Gyógyszeripar, ii., Telekommunikáció/Média /Technológia, iii., Logisztika /Disztribúció tranzakciós tanácsadási szolgáltatások (cégértékesítés, tőkebevonás, vállalat-felvásárlás, külső finanszírozás bevonása), tranzakciós felkészítés, üzletértékelés, illetve pénzügyi modellezés. Hátterünk: Vezető munkatársaink az elmúlt közel 20 évben a közép-kelet-európai régió piacvezető befektetési bankjainál és vállalati-pénzügyi tanácsadó cégeinél szereztek tapasztalatokat számos nemzetközi projektben. Tagjai vagyunk a Globalscope nemzetközi hálózatának, ami egy pénzügyi tanácsadókat tömörítő nemzetközi hálózat és az országhatárokat átívelő tranzakciók során nyújtott tanácsadásra fókuszál.

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek