Mars-hasáb

IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

Bevezetés

Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon. Teljes iparágra és szegmensekre vonatkozó statisztikákat nem találtunk, ezért elindultunk a cégek irányából és megnéztük milyen következtetéseket lehet levonni a legnagyobb hazai cégek adatiból, így aztán cikkünkben számba vettük a szektor legnagyobb magántulajdonban lévő vállalatait és tüzetesebben elemeztünk három kiemelt, a felhőhöz kapcsolódó alszegmenst, amelyek véleményünk szerint dinamikájukkal képesek lehetnek megelőzni az IT piac más területeit és vélhetően a AI előretörésével sem fognak háttérbe szorulni.

Makró környezet

Az IT szektor stabil növekedését támasztják alá a piacról közölt statisztikai adatok. A magyar gazdaság bővülését mérő bruttó hazai termék (GDP) értéke 2022-ben nominális szinten, vagyis az inflációt is beleértve, 20%-os növekedést mutatott az előző évhez képest. Ezzel szemben az általunk vizsgált legnagyobb IT szereplők és alszegmensek kiemelt cégei is ezt meghaladó, közel 40%-os átlagos éves forgalom bővülést értek el. Szintén beszédes adat, hogy amíg a nominális GDP 4 éves időtávon vizsgálva átlagosan 11% növekedést mutatott, addig az „Információ, kommunikáció” nemzetgazdasági ágazat ezt meghaladó, 13%-os éves átlagos ütemben tudott növekedni és ha lenne KSH adat külön az informatikai szolgáltatásokra (kommunikációtól megtisztítva), vélhetően ennél a 13%-nál jóval nagyobb növekedést mutatna.

Módszertan

A makró adatok segítenek kontextusba helyezni az iparágat, de mi szokásunkhoz híven inkább alulnézetből, az egyes szereplők szemszögéből vizsgáltuk az IT szolgáltatások piacát. Ennek keretében összegyűjtöttük a kritériumrendszerünknek megfelelő legnagyobb szereplők pénzügyi adatait és azokból igyekeztünk következtetéseket levonni. A céglisták megalkotása során olyan hazai magántulajdonban levő társaságokat vettünk figyelembe, amelyek főtevékenységként IT szolgáltatást (szoftverfejlesztés és szoftveres szolgáltatásnyújtás) végeznek. Elemzésünket a hivatalosan bejegyzett tevékenységadatokra, piaci ismereteinkre és a közzétett pénzügyi beszámolókra alapoztuk (részletesebb módszertani információk a Módszertani kiegészítések fejezetben találhatók)

A listák elkészítése során lényeges korlátozó tényező volt, hogy a kiválasztott szegmensek határai nem egzaktak, ráadásul az IT szolgáltatással foglalkozó vállalatok az esetek többségében nem profiltiszták és sok IT szegmensben párhuzamosan jelen vannak és/vagy más területhez köthető tevékenységeket és szolgáltatásokat is nyújtanak. Mivel a cégek nyilvánosan elérhető pénzügyi adatai ritkán tartalmaznak üzletágankénti megbontást, így alapvetően saját iparági ismereteinkre, illetve egyéb nyilvánosan elérhető adatokra hagyatkoztunk a cégek szűrésénél és kategorizálásánál, így ez a terület jelentős szubjektív elemeket tartalmaz. Az érdeklődésünk az IT iparágon belül alapvetően az IT szolgáltatások és a hazai magánszektor felé irányult, ezért kiszűrésre kerültek (i) az állami és külföldi tulajdonban lévő cégek, (ii) a nem IT profilú cégek (ideértve például olyan telekommunikációs cégeket, amelyeknél az informatikai tevékenységet nem tudtuk leválasztani) és (iii) azok a vállalatok is, ahol a bevételek jelentős része hardver nagykereskedelemből származik. Ez azért fontos, mert riportunk nem egy teljeskörű iparági elemzés, hanem kifejezetten a fenti szempontoknak megfelelő áttekintés.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy amíg a TOP 40-es lista összeállításánál törekedtünk az aktuális iparági viszonyoknak a lehetőségekhez mérten legpontosabb bemutatására, addig az alszegmens listák a fenti nehézségek miatt (nem profiltiszta cégek, szegmensek közötti elmosódó határok) nem teljeskörűek, sokkal inkább a területükön kiemelkedő hazai vállalatokat és azok pénzügyi eredményeit mutatják be. Az alszegmens listák célja egy-egy izgalmasabb technológia, trend/terület bemutatása, tehát ezek nem tekinthetők aktuális iparági ranglistáknak.

A 40 legnagyobb hazai szereplő az IT szolgáltatások piacán

Az iparág jelentőségét mutatja, hogy 3 milliárd forintot meghaladó árbevételre volt szüksége a cégeknek ahhoz, hogy a 40 legnagyobb szereplő közé kerüljenek. Ez azért is figyelemreméltó adat, mert a rangsor összeállításnál értelemszerűen igyekeztünk kiszűrni a hardver túlsúlyos cégeket, így a listára felkerült társaságok többsége a szoftverfejlesztés és egyéb szoftveres szolgáltatások területén volt képes ilyen mértékű forgalmat elérni.

4iG Csoport1: A 4iG IT szolgáltatás és kereskedelem üzletágának éves beszámolókban közzétett pénzügyi adatai.

SMP Solution Zrt.2: SMP Solution Zrt. és VidUx Informatika Kft. összevont pénzügyi adatai.

NEXIUS Csoport3: Educational Development Informatikai Zrt., ELMS Informatikai Zrt., SDA DMS Zrt., SDA Informatika Zrt. , HC POINTER Kft. és HC DELTA Kft. cégek összevont pénzügyi adatai.

Delta Technologies Nyrt.4: Delta Technologies Nyrt. konszolidált pénzügyi adatai. A Delta üzleti évének fordulónapja június végére esik. Legfrissebb üzleti év 2023.június.30-án zárult.

Inovivo Csoport5: Inovivo Group Zrt., Onespire Zrt. és Mindsire Consulting Zrt. összevont pénzügyi adatai.

Inter-Computer Csoport6: Inter-Computer-Informatika Zrt, IC-Sys Kft., IC Fintech Kft., SCMax Kft., PCS-System Kft. cégek összevont pénzügyi adatai.

Gloster Csoport és P927: 2019-2021 között a Gloster Nyrt. konszolidált pénzügyi adatai. 2022-ben a Csoport konszolidált és Gloster-P92 Informatikai Kft. (2023-as akvizíció) összevont pénzügyi adatai.

Visioners Csoport8: Visioner Zrt., FORNAX ICT Kft., Alpha Machine Kft, Entersoft Kft., Fornax SI Kft. összevont pénzügyi adatai.

BlackBelt Csoport9BlackBelt Technology Kft. és BlackBelt Holding Zrt.összevont pénzügyi adatai.

Grepton Csoport10: Grepton Zrt. És DAX Consulting Kft. összevont pénzügyi adatai.

A listán szereplő cégek 73%-a tudta növelni bevételeit a tavalyi évben, méghozzá átlagosan 30%-kal. A cégek medián árbevétele 2022-ben közel 6 milliárd forint volt, a 40 cég együttesen pedig 418 milliárdos forgalmat bonyolított le a tavalyi évben, ami 4%-kos éves növekedést tükröz 2021-hez képest. A rangsort toronymagasan vezeti a hazai távközlési és IT piac óriása, a 4iG. Ugyan a cégcsoport árbevételének több mint 2/3-a már a távközlési üzletágból származik, de továbbra is az IT piac megkerülhetetlen szereplője. Az elemzésünkben kizárólag a 4iG „IT szolgáltatás és kereskedelem” üzletágának számait vettük figyelembe, de a cégcsoport még így is közel 30 milliárd forinttal nagyobb forgalmat generált, mint az 53,4 milliárddal második helyezett SMP Solutions. A dobogó harmadik fokát az oktatási és közigazgatási rendszereket fejlesztő NEXIUS Csoport foglalta el 20,7 milliárdos forgalommal. A dobogósokat szorosan követi a tőzsdén jegyzett Delta Technologies (19 milliárd), az Areus Zrt. (15,5 milliárd) és az Inovivo Csoport (14,4 milliárd).

A legnagyobb bevétel növekedést 2022-ben az Asura Technologies Zrt. érte el. A videóelemző rendszereket és mesterséges intelligencián alapuló rendszámfelismerő szoftvereket fejlesztő cég 390%-kal tudta növelni bevételeit. A képet árnyalja, hogy az Asura még egy növekedésben lévő cég, hiszen a vizsgált 4 évben 723% volt a cég átlagos éves növekedési üteme, de ennek ellenére a 2022-ben elért 9,8 milliárd forintos árbevétel már a 10.helyre pozícionálta a céget a listánkon.

Eredménytermelő képesség (EBITDA – kamat, adófizetés és amortizáció előtti működési eredmény) szempontjából már kevésbé kiemelkedő a listázott szereplők 2022-es teljesítménye, hiszen a 40 legnagyobb cégnek csupán a 65%-a tudott profitnövekedést elérni a megelőző évhez képest. A vállalatok medián értéken (szélsőséges, kiugró adatoktól megtisztított középérték) 14%-kal tudták növelni a profitabilitásukat 2022-ben. A TOP listán szereplő cégek átlagos árbevételhez viszonyított EBITDA hányada 13% volt, ami 3 százalékponttal elmaradt a 2021-es átlagtól. A profit hányadok csökkenéséhez elsősorban a szektorban tapasztalható bérnövekedés járulhatott hozzá elsősorban.

A toplistán szereplő cégek profil szempontjából igen sokszínű képet mutatnak. A 40 cég között megtalálhatók az állami megrendeléseket kiszolgáló szoftverfejlesztők, hagyományos bérfejlesztők, nagy vállalatoknak dolgozó IT infrastruktúra szolgáltatók és rendszer-integrátorok, illetve saját szoftvert fejlesztő és azt harmadik felek számára értékesítő cégek is. Profitabilitás szempontjából az olvasható ki a sokaságból, hogy a bérfejlesztő (egyedi alkalmazásfejlesztés) és a saját szoftvert fejlesztő cégek tudnak az átlagosnál magasabb EBITDA hányad mellett működni.

Elemzésünk elsősorban az IT szolgáltatási iparág trendjeire, változásaira koncentrál, amihez véleményünk szerint a legnagyobb 40 cég adata jó indikációval szolgál. Ugyanakkor nem volt célunk az iparág és a szegmensek méretének vizsgálata, mert ehhez a jelentős számú kis- és középméretű (0,5-2 milliárdos árbevétel) vállalat elemzésére lenne szükség. Viszont annak érdekében, hogy a toplistán kívül eső IT szolgáltatók megismerésére is lehetőség nyíljon részletesebben elemeztük három napjainkban releváns alszegmens (felhő szolgáltatások, bérfejlesztés, saját szoftverfejlesztés) néhány kiemelt cégének teljesítményét.

Felhő alapú szolgáltatások

Az első alszegmens, amit górcső alá vettünk, a felhő alapú szolgáltatások piaca volt. Kétségtelenül a „felhő” volt az elmúlt évek egyik legtöbbször elhangzó hívószava. A kifejezést hallva feltehetően sokan asszociálnak azokra a hétköznapokban is gyakran használt alkalmazásokra (Facebook, Instagram, Gmail), amelyekhez fizikai korlátok nélkül, csupán egy internet kapcsolaton keresztül hozzáférhetnek a felhasználók. Napjainkban a vállalatok is igyekeznek kiaknázni a felhős technológiák által nyújtott lehetőségeket a digitalizációs projektjeik során.

Meglátásunk szerint két lényeges tényező befolyásolja a felhő és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások elterjedését. Egyrészt a közelmúltban olyan mértékben nőtt meg a számítási és adattárolási igény, amely saját infrastruktúrával történő kiszolgálása rendkívül költséges, így egyre többet számít ezen a területen akár egy kis hatékonyságjavulás is. Másrészt mára minden cég komolyan támaszkodik különböző IT alkalmazásokra, ezért a számítási és adattárolási igény egyre több végponton jelenik meg. Ebből kifolyólag pedig egyre több az olyan igénybe vevő, aki nem rendelkezik a megfelelő volumennel ahhoz, hogy a növekvő biztonsági kihívásoknak is megfelelő, korszerű infrastruktúrát üzemeltessen. A központilag menedzselt nagy szerverparkok (adatközpontok) pont ezekre a problémákra tudnak megoldást biztosítani.

ALLWIN Csoport1: ALLWIN Informatika Kft., és ALLWIN Solutions Zrt. összevont pénzügyi adatai.

Gloster Csoport2: A Gloster felhő üzletágához tartozó, Gloster Cloud Zrt. pénzügyi adatai.

A felhő szolgáltatásoknak alapvetően három fő csoportját lehet megkülönböztetni: szoftverszolgáltatás (Software-as-a-Service, SaaS), platform szolgáltatás (Platform-as-a-Service, PaaS) és infrastruktúra szolgáltatás (Infrastructure-as-a-Service, IaaS). Jelen kitekintésben mi az utóbbi két kategóriához kapcsolódó cégekkel foglalkoztunk, a SaaS szolgáltatást nyújtó vállalatokat a saját szoftver fejlesztésével foglalkozó szereplőkkel együtt fogjuk elemezni a cikk egy későbbi fejezetében.

Platform szolgáltatás alatt az alkalmazások üzemeltetéséhez szükséges szoftveres környezet biztosítását értjük, míg az infrastruktúra szolgáltatást a virtuális hardverek szolgáltatásával azonosítjuk, beleértve a szerver, tárhely és számítási kapacitás biztosítását. A felhős piacon megkülönböztetjük a nagy globális adatközpont üzemeltetőket, mint amilyen a Google, Microsoft és az AWS, és a kisebb lokális felhős cégeket, akik alapvetően felhőmigrációval, rendszerintegrációval és a felhős infrastruktúrák optimalizálásával foglalkoznak. Utóbbi kategóriába esnek a listánkon is szereplő kiemelt magyar vállalatok, akik jellemzően direkt kapcsolatban állnak azokkal a vállalati ügyfelekkel, akinek a nagy adatközpont üzemeltető cégek szolgáltatásait értékesítik vagy egyedi megoldásokat (hibrid/multi felhők, optimalizációs projektek) szállítanak.

A listázott 8 cég nem feltétlen tekinthető reprezentatív mintának, mivel elemzésünkben mi olyan specialistákat emeltünk ki, akik szinte kizárólag felhőszolgáltatással foglalkoznak, hogy a számaikból jobban következtethessünk a szegmens trendjeire. Így azok a cégek nem kerültek fel a listára, ahol a felhő-alapú megoldásokkal sok más tevékenység mellett foglalkoznak. A megvizsgált pénzügyi eredményekből egyértelműen kiolvasható a felhő szolgáltatások iránti még most is jelentősen növekvő igény. A Statista előrejelzése szerint 2023-ban közel 30%-os bővülés prognosztizálható a hazai felhős piacon és a következő 5 évben több mint 10%-os átlagos éves növekedés várható. Ezt támasztja alá az az adat is miszerint a listán szereplő cégek kivétel nélkül kétszámjegyű átlagos éves növekedési ütemben tudták növelni bevételeiket a vizsgált időszakban, az elmúlt év átlagos árbevétel növekedése pedig 55% volt. Úgy tűnik, hogy a növekedés még bőven a gyorsuló szakaszában volt 2022-ben. Profitabilitás szempontjából is megfigyelhető egy pozitív eltérés a toplistán szereplő cégekhez képest, hiszen átlagosan 19%-os EBITDA fedezettel működtek tavaly a kiemelt felhős cégek és képesek voltak 104%-kal magasabb profitot elérni 2021-hez képest.

„Felhő” listánk legnagyobb szereplője az Aliz Tech Kft 4,3 milliárd forintos árbevétellel, aminek több mint 80%-a exportból származik. Tavaly impozáns, 41%-os bevételnövekedést ért el a cég. Az Aliz a Google Cloud partnere és a technológiai cég platformját használva nyújtanak különböző infrastruktúra, adatelemzés, felhőmigráció és gépi tanulás megoldásokat ügyfeleik számára. A cég  Budapesten kívül négy másik országban is rendelkezik irodával.

Szoftverfejlesztés, mint szolgáltatás

Visioners Csoport1: Visioner Zrt., FORNAX ICT Kft., Alpha Machine Kft, Entersoft Kft., Fornax SI Kft. összevont pénzügyi adatai.

BlackBelt Csoport2: BlackBelt Technology Kft. és BlackBelt Holding Zrt.összevont pénzügyi adatai.

Gloster Csoport és P923: A Gloster nemzetközi szoftverfejlesztési üzletágához tartozó GLOSTER – MINERO IT HUNGARY Kft. (2021 óta), FF Next Technologies Kft (2022 óta). és Gloster-Lanoga Kft. (2022 óta) összevont pénzügyi számai. Kiegészítve a Gloster-P92 Informatikai Kft. pénzügyi adataival (2023-as akvizíció).

Grepton Csoport4: Grepton Zrt. És DAX Consulting Kft. összevont pénzügyi adatai.

MORTOFF Csoport5: MORTOFF Kft. és MORTOFF Industrial Solutions Kft. összevont pénzügyi adatai

A második kiemelt IT alszegmens, amely szintén a figyelem középpontjában volt az elmúlt években a szoftverfejlesztési szolgáltatás, köznyelven bérfejlesztés piaca. A bérfejlesztés meghatározásunk szerint olyan egyedi szoftverfejlesztési szolgáltatás, amely során a cégek meglévő fejlesztési kapacitásaikat értékesítik a piacon, vagyis az ügyfelek által meghatározott specifikációk és igények szerint végzik el a szoftverfejlesztési feladatot.

Ahogy azt a felhő szolgáltatások elterjedésénél is megemlítettük, az üzleti életben szinte megkerülhetetlen lett az informatika megoldások alkalmazása, így az alapvetően nem IT profilú cégeknél is igény jelentkezik különböző egyedi szoftveres megoldások iránt. A meredeken emelkedő informatikus bérek és a folyamatosan változó technológiai környezet mellett a vállalatok nem feltétlen engedhetik meg maguknak, hogy házon belül kezeljék ezeket az igényeket. Ebből kifolyólag számos vállalat dönt ezen üzleti funkció kiszervezése mellett és bíz meg professzionális bérfejlesztéssel foglalkozó céget a kívánt megoldás leszállításával. Ez a trend az utóbbi években tovább erősödött, amit a listázott cégek pénzügyi eredményei is tükröznek.

A kiemelt 20 cég árbevétele a felhő szolgáltatókhoz hasonlóan kétszámjegyű mértékben növekedett az elmúlt években, 2022-ben pedig átlagosan 45%-kal nőtt bevételük. Míg a listára felkerülő cégek 95%-a képes volt növelni forgalmát, addig csupán a cégek valamivel több, mint felénél javult az EBITDA szintű profitabilitás a megelőző évhez képest. A vizsgált cégek átlagos EBITDA fedezete 2022-ben 17% volt, ami elmarad a 2021-es 21%-os átlagos szinttől. Feltehetőleg a profithányadok csökkenésében ezen cégek esetében is nagy szerepet játszottak az emelkedő bérköltségek. Itt a béreknek ráadásul egyre inkább nem a magyar, hanem a nemzetközi mezőnyben kell versenyképesnek maradniuk. Az IT piac globálissá válásával az informatikus bérek kiegyenlítődnek és a bérfejlesztés ma már nem elsősorban költségoptimalizálásról, hanem a megfelelő tudás megtalálásáról szól. A szegmens növekvő attraktivitását mutatja továbbá az is, hogy növekszik azon nagyobb méretű európai cégek száma, ahol jelentős private equity tulajdon van, mivel a pénzügyi befektetők is a szegmens jelentős növekedését jelzik előre. Ráadásul ezek tipikusan Közép- vagy Kelet-Európában rendelkeznek a legnagyobb európai fejlesztői bázissal. A pénzügyi befektetők megjelenése a további konszolidáció katalizátora is lehet, mivel a private equity által tulajdonolt cégek előszeretettel alkalmazzák az akvizíciókat növekedésük felpörgetésére. Ennek pedig direkt hatása lehet akár a magyar szoftverfejlesztő piacra is.

Az egyedi szoftverfejlesztő cégek esetében az árbevételük export tartalmát is megvizsgáltuk.  A kiemelt bérfejlesztők bevételének átlagosan 22%-a külföldön értékesített szolgáltatásokból származik.

A listából kiemelkedik a kiváló évet záró Gloster Csoport. A cégcsoport nemzetközi szoftverfejlesztési üzletágának két „zászlóshajója” a Gloster – Minero IT Hungary Kft. és a Gloster-P92 Informatikai Kft. Előbbi 2021-ben került a Gloster többségi tulajdonába, utóbbit pedig 2023-ban vásárolta fel a cégcsoport. Jelen kitekintésben a cégek összevont számait vizsgáltuk és a 2022-es évben a vállalat hivatalosan közzétett adataival összhangban a P92 számait is bevontuk az elemzésünkbe. A nemzetközi szoftverfejlesztési üzletág 4,3 milliárd forintos forgalmat ért el 2022-ben, ami több mint háromszor magasabb a 2021-es árbevételnél. Az üzletág árbevételének közel 80%-a export értékesítésből származik, amivel a Gloster Csoport a P92 felvásárlása után a legnagyobb külföldi ügyfeleknek dolgozó hazai szereplő a kiemelt cégek között.

Saját szoftverek fejlesztése

Kulcs-Soft Nyrt.1: Kulcs-Soft Nyrt. által közzétett konszolidált pénzügyi adatok.

Libra Szoftver Csoport2: Libra Szoftver Zrt., Soft Consulting Hungary Zrt. és VT-SOFT Software Zrt. összevont pénzügyi adatai.

A harmadik, elemzésünkbe bevont alszegmensben azok a szoftverfejlesztő cégek szerepelnek, amelyek meglévő kapacitásaikat saját szoftvereik kidolgozására fordítják, majd az elkészült megoldásokat értékesítik az ügyfeleik számára. Az értékesítés módja szempontjából jellemzően két különböző modellt alkalmaznak a listázott cégek. A szereplők egy csoportja a hagyományos licensz-modellben értékesíti termékeit, míg a másik, egyre népszerűbb modell a szolgáltatás alapú (SaaS), digitális csatornákon keresztül, előfizetéses formában történő értékesítés. Utóbbi üzleti modell az elmúlt években terjedt el igazán az IT szektorban és legfőbb sajátossága az, hogy a „SaaS-modellben” működő cégek jóval magasabb rendszeres bevétellel („Recurring Revenue”) rendelkeznek, ami kiszámíthatóbb működést tesz lehetővé.

A kiemelt cégek között számos a toplistánkon szereplő cég is megtalálható, így kijelenthető, hogy ez az alszegmens az egyik, ha nem a leghangsúlyosabb területe a hazai IT szolgáltatások piacának. A nemzetközi sikert elérő SaaS cégek könnyedén tudják túlszárnyalni a hazai IT szolgáltatásokra fókuszáló szereplőket, számos a listára felkerült vállalat nemzetközi szinten is elérhető és elismert szoftveres megoldásokat szállít.

A kiemelt szereplők átlagosan 43%-kal tudták növelni bevételeiket 2022-ben és a 20 cégből 19 értékesít az országhatáron túlra is. Árnyalja ugyan a képet, hogy elemzésünkben kizárólag a magyar entitásokon átfolyó export bevételt tudtuk elemezni, de a listázott cégek által generált 78 milliárd forintos forgalom 35%-a így is külföldi piacokról származott.

A sokaság a profitabilitás szempontjából is kiemelkedik a korábban elemzett csoportokhoz képest, hiszen a tavalyi évben átlagosan 22%-os EBITDA hányaddal működtek a listán szereplő vállalatok és 80%-uk tudott EBITDA növekedést elérni 2021-hez képest.

A csalásmegelőzési megoldásokat fejlesztő SEON az elmúlt 4 év eredményét nézve képes volt évente megduplázni árbevételét és a tavalyi évben 137%-os növekedést ért el. Így jól látható, mi hajtotta nagyon magasra az utolsó tőkebevonásnál a befektetői elvárásokat és a cégértékelést. A cég SaaS modellben értékesíti a szoftveres megoldását és bevételének szinte teljes egésze exportból származik. Ugyan jelenleg EBITDA szinten még veszteséges a cég, de ilyen növekedési tempó mellett csak idő kérdése mikor érik el azt a kritikus forgalmat, amin már képes lesz profitot termelni a vállalat.

Konklúzió

Az elemzett pénzügyi adatok alapján a nehéz gazdasági helyzet ellenére dinamikus növekedés volt megfigyelhető a hazai magántulajdonú IT szolgáltatóknál, profitabilitásuk azonban valamelyest már csökkent a tavalyi évben.

A kiemelt alszegmensek egytől egyig átlag feletti növekedést produkáltak és átlag feletti profithányaddal működtek 2022-ben. A romló gazdasági környezetben az iparági növekedés tovább lassulhat, de a kiemelt szegmensek üzleti modellje véleményünk szerint ütésállóbbnak bizonyulhat és a bérinfláció, a szakemberhiány és az esetlegesen elmaradó IT megrendelések ellenére sem kell komoly veszteségektől tartania a kiemelt cégeknek.

Módszertani kiegészítések

A listák összeállításakor az Opten céginformációs adatbázisára és saját piaci ismereteinkre támaszkodtunk. A cégek listázása során olyan hazai magántulajdonban levő társaságokat vettünk figyelembe, amelyek főtevékenységként IT szolgáltatást (szoftverfejlesztés és szoftveres szolgáltatásnyújtás) végeznek. Piackutatásunk alapján a releváns cégek többségénél a 6201 – Számítógépes programozás, 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás, 5829 Egyéb szoftverkiadás TEÁOR számok szerepeltek hivatalos főtevékenységként, így elemzésünk gerincét a felsorolt TEÁOR számmal rendelkező magyar magántulajdonban lévő vállalatok alkották.

 • Az egyes cégek árbevétele megegyezik a beszámolókban közzétett értékesítés nettó árbevételével.
 • Az egyes cégek EBITDA-ját a működési eredmény, illetve az értékcsökkenési leírás összegeként mutatjuk be.
 • Mivel cégcsoportok esetén a nyilvánosan elérhető adatok alapján legtöbbször nem elérhetők konszolidált pénzügyi információ, így az azonos tulajdonosi körrel rendelkező cégeket egy cégcsoportként, adataik összeadásával jelenítjük meg, amely megközelítés akkor tud reális képet adni egy cégcsoport bevételtermelő képességéről, ha nincs jelentős keresztbe számlázás a csoporttagok között.
 • Az értékek millió forintban értendőek.
 • A pénzügyi adatok forrásai a nyilvánosan elérhető, https://e-beszamolo.im.gov.hu/-ra feltöltött éves beszámolók voltak.
 • A céglisták kizárólag a Magyarországon bejegyzett cégek nyilvánosan elérhető pénzügyi adatait tartalmazzák. Külföldi leányvállalatok pénzügyi adatinak vizsgálatára nem volt lehetőségünk

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek