Mars-hasáb

Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

Az elmúlt üzleti évet is jelentősen meghatározta még a világjárvány, 2021 elején a COVID fertőzőbb variánsa, az omikron terjedt Magyarországon és a világon. A járvány miatti többszöri gazdasági leállás, majd újra indulás a logisztikai útvonalakat és az ellátási láncokat teljesen felforgatta, ami bár kifejezetten a tengeri áruszállításra volt negatív hatással, de a légi és szárazföldi fuvarozást is megzavarta. Egyes elemzők logisztikai-szállítási válságot kiáltottak az elszabadult szállítási díjak és a logisztikai-szállítási láncok megszakadása miatt. Arról májusi Mars-hasáb cikkünkben értekeztünk, hogy a tengeri szállítmányozásra milyen radikális hatással voltak a logisztikai egyensúlytalanságok (konténer hiány, sosem látott áremelkedés), ami magával hozta a légi szállítás növekvő népszerűségét. A rövid szállítási idő és a megbízhatóság egyre többet ért a vállalatvezetők számára. 2021 második felére azonban a járvány nehezén átesett a világ nagyrésze, beindult a fogyasztás, újra indult a gyárakban a termelés és mindezek együttes hatásaként a 2009-2010-es válság utáni rekord keresletnövekedés volt tapasztalható. Ezt a volumenemelkedést láthattuk a magyar piacon is 2021-ben. Emellett a csomaglogisztikában – a várakozásainkkal összhangban – valamelyest lassult a növekedés a COVID miatti 2020-as rekordévhez képest és folytatódott az átrendeződés a kiszállítási módok között (csomagpontok és csomagautomaták térnyerése).

Persze az igazi kérdés a jövőbeli várható trendek körül van. Tipikusan olyan időket élünk, amikor csak a bizonytalanság biztos. Ugyanakkor jó hír, hogy a két fenyegető rém, a keresletcsökkenés és az inflációs nyomás párhuzamosan és hosszútávon nem nagyon tud fennmaradni, hiszen minél erősebb a keresleti hatás, annál gyorsabban tud az infláció csökkenni. Nézzük meg, hogy az elmúlt időszak történései alapján hogyan alakíthatják ezek a tényezők a magyar piac közeljövőjét

Tények

1. Egekben az európai közúti fuvarozási árak (Forrás: Trademagazin.hu)

2. Hiába kínálnak 1 millió nettót, még mindig nem könnyű kamionsofőrt találni (Forrás: Portfolio.hu)

3. Újabb jel, hogy rossz világ jöhet ránk (Forrás: Mfor.hu)

4. Magyar vasúti fuvarozói toplista 2021: nehéz helyzetben a vasútvállalatok (Forrás: Kozlekedesvilag.hu)

5. Kamionsofőr már rég nincs elég, most már kamion sincs (Forrás: G7.hu)

Makro adatok

A szállítás és raktározás ágazatban 2021-ben valamelyest (1,6%-kal) nőtt a foglalkoztatottak száma, de ez még így is több mint 20 ezer fővel kevesebb, mint a 2019-es 306 ezer fős 10 éves rekord. Ezzel párhuzamosan a szektorban lévő nettó átlagkeresetek az inflációt (5,1% – MNB, Inflációs jelentés, 2022 március) alulmúlva, 4,2%-kal nőttek, ami 2015 óta a legalacsonyabb növekedés és a fizetések reálértékének romlását jelenti. A teljes nemzetgazdasági béremelkedéstől is elszakadt az ágazat, míg a korábbi években rendre együtt nőtt a szektor bérszintje az országossal, 2021-ben 4,5% pontos különbséget tapasztalunk a szállítás-raktározás kárára. Mindebből az következik, hogy a 2021-es évben a bérköltség – mely továbbra is az iparági költségstruktúra egyik legjelentősebb tényezője – kisebb nyomás alá helyezte az üzleti modelleket, mint a megelőző években.

A költségstruktúra másik meghatározó eleme az üzemanyag költség, ami a korábban említettekkel ellentétben viszont jelentősen nőtt 2021-ben. Míg 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban lényegében nem változott az éves átlagos hazai benzin- és gázolajár (sőt 2020-ban még csökkent is!), addig 2021-ben 20%-ot meghaladó mértékben emelkedett mindkettő. Mindez persze a 2022-es események tükrében nem tűnik kiemelkedőnek, de a 2021-es kiadásokat jelentősen megnövelte a teljes szektor szintjén (a fuvarozókat közvetlenül, a szállítmányozókat és logisztikai cégeket közvetett módon érintette).

A belföldi áruszállítás tekintetében vegyes a kép. A vasúton szállított áruk volumene folytatta évek óta tartó visszaesését, 2021-ben további 7,9%-ot esett (várhatóan a trend idén is folytatódni fog köszönhetően a kifejezetten magas és tovább növekvő vontatási villamos energia áraknak), míg a közúti áruvolumen 17,6%-kal nőtt elérve ezzel az elmúlt 11 év legmagasabb szintjét (184.218 ezer tonna). Összehasonlításképp: az elmúlt tíz év átlagos volumennövekedése közúton 4,2% volt, míg vasúton 2,5% csökkenése volt megfigyelhető.

2021 tehát nem volt békeév, nem enyhült a nyomás a szereplőkön, sőt felbukkant egy új rém, az üzemanyag áremelkedés képében. Kérdés, hogy mely szereplők tudják majd az üzleti modellekre nehézkedő újabb súlyokat (extrém magas üzemanyag és elektromos energia árak; várható további bérnövekedés) is elviselni, hogyan tudnak majd alkalmazkodni, illetve az egész piacra milyen hatások gyűrűznek tovább.

Bizonyos jelentős magyar szereplők teljesítményének vizsgálata

Korábbi Logisztikai Mars-hasábjainkkal ellentétben idén egy kibővített, immár a hazai logisztikai szegmens 40 kiválasztott jelentősebb szereplőjének (a listánk továbbra sem teljeskörű, így nem egy aktuális iparági sorrendet tükröz) a 2021-es teljesítményét vizsgáltuk az e-beszamolo.hu-n elérhető pénzügyi adataik alapján. Listánkon elsősorban a hazai magántulajdonban levő fuvarozó és logisztikai vállalkozásokra koncentráltunk, a szállítmányozás fókuszú (amely alszegmensben szintén számos jelentős méretű cég található a hazai piacon) szereplők csak kis számban szerepelnek az elemzésünkben, amely inkább eszköz alapú üzleti modellekre fókuszál.

A kiválasztott 40 szereplőt vizsgálva azt látjuk, hogy 2021-ben a vállalatok 83%-ának nőtt az forgalma. Az átlagos árbevétel növekedés közel 11% volt, ami érdemben nem tér el az elmúlt négy év átlagos növekedésétől, de jelentős előrelépés a viszontagságos 2020-as évhez képest, amikor a logisztikai cégek összesített árbevétele csökkenést mutatott.

A legnagyobb forgalom növekedést a nemzetközi közúti fuvarozásban és raktárlogisztikában jártas HAPP Kft. (50,4%); az Airmax Cargo, szállítmányozási specialista (42,8%), illetve a nemzetközi intermodális szállítmányozás szakértője, a Raaberlog (40,8%) produkálta.

A kiválasztott cégek eredménytermelő képességét vizsgálva vegyesebb a kép, a vállalatok mindössze 55%-ának (40-ből 22 cég) nőtt az EBITDA-ja (kamat-és adófizetés, valamint amortizáció előtti működési eredmény) az előző évhez képest. Az átlag EBITDA fedezet 13% volt, ami 1% ponttal alacsonyabb az elmúlt évinél. A vizsgált cégek közül kiemelkedő profitabilitást tudott felmutatni a Budapesti Szabadkikötő, mely cég vízi, kikötői és logisztikai szolgáltatások nyújtásával foglalkozik, a Révész Holding, a vegyi anyagok és különböző ömlesztett termékek specialistája és a Trans Hungária, aki a közúti fuvarozásra és a raktárlogisztikára fókuszál elsősorban.

*Trans-Sped csoport: Trans-Sped Kft. és Trans-Sped Container Kft., 2020-tól konszolidált beszámoló.
**MASPED 2020 és 2021-es számai az Agro-Vagon, Eurosped, Masped Logisztika, Masped Vagon, Masped Annagora, Annagora Market, LogMASter és GlobalLog kombinált pénzügyi adatait tartalmazza.
***Petrolsped csoport: 2020-ban Petrolsped Kft., Pultrans Kft. és MMV Magyar Magánvasút Zrt. eredményének összege (külföldi leányvállalatok nélkül); 2021-ben az MMV Magyar Magánvasút Zrt. többségi részesedésének értékesítése miatt kikerült a csoportból.

A 2021-ben kiemelkedő teljesítményt nyújtó – 10% fölötti árbevétel növekedést, valamint EBITDA-szintű profit növekedést (átlagosan 15,4%-os) produkáló – 17 cég költségstruktúráját részletesen megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az anyagköltségek növekedése a korábbi évnél nagyobb terhet ró a vizsgált cégekre. Míg ezen 17 vállalat összárbevétele 24,5%-kal nőtt 2021-ben, addig az összanyagköltségük 29%-kal emelkedett. Az anyagköltségek aránya a költségmixben szintén növekedett, a 2020-as 75%-hoz képest már 79% volt 2021-ben. Mindeközben pedig a személyi jellegű ráfordítások aránya csökkent mind az árbevételhez, mind az összes költséghez viszonyítva.

Az adatokat vizsgálva tehát az látszik, hogy alacsonyabb létszámbővülés mellett, a kapacitások hatékonyabb kihasználásával értek el jelentősebb forgalom növekedést a cégek, ami a volumen bővülése mellett a pozitív árhatásnak is köszönhető.

A sokaság adatait vizsgálva összességében az rajzolódik ki, hogy a COVID lezárások utáni keresletbővülésből fakadó szállítási volumennövekedés pozitívan hatott a vizsgált cégek forgalmára, ugyanakkor a folytatódó költség oldali nyomás (míg korábban inkább a személyi költségek nőttek drasztikusan, 2021-ben az anyagköltségen volt a sor) a profit hányadok szűkülésében mutatkozott meg. Így is megállapítható azonban, hogy a 40 cég több, mint felénél kétszámjegyű volt az EBITDA hányad 2021-ben és mindössze két cég produkált veszteséget EBITDA szinten. Jellemzően azok a cégek jártak jól, akik a 2020-as években a lezárások alatt nem küldték el az alkalmazottaikat, nem építették le a flottájukat, hanem megpróbálták átvészelni az időszakot az állomány fenntartásával, így megfelelő kapacitásokkal tudtak reagálni a szállítási volumen bővülésre.

Az anyagköltségek egyik meghatározó eleme az üzemanyag, melynek ára már 2021-ben növekedésnek indult, látjuk azonban, hogy a trend 2022-ben fokozódik és ez vélhetően nagyon hamar a szállítási árak további emelkedésében fog lecsapódni. Az előbbieket erősíti a Transport Intelligence szakportál kutatása, mely szerint Európában 2022-ben többször is rekord magasságot értek el a fuvarozási díjak.

Kérdés, hogy a megbízók meddig és milyen forrásból képesek lépést tartani a megnövekedett szállítási költségekkel. Eltérő dinamikák látszanak a szegmens egyéb területein, mint például a raktárlogisztika vagy a csomagszállítás. A COVID alatt kimagasló felfutás volt tapasztalható az online kereskedelem területén, amely húzta magával a fulfillment (kiszervezett logisztikai szolgáltatás) és a csomagszállítási szolgáltatások volumenét. Számos nagy cég, látva a háttérfolyamatokat, elkezdett érdeklődni és nyitni ezen szolgáltatási területek felé (erre példa a Waberer’s és a Magyar Posta újonnan létrehozott közös vállalata a csomaglogisztikai igények kielégítésére vagy a Webshippy kisebbségi üzletrészének felvásárlása a Trans-Sped által). A csomaglogisztikai szolgáltatások területén szintén forrong a piac és kiugró volumennövekedés volt tapasztalható 2021-ben, aminek köszönhetően például a FoxPost a lista negyedik legnagyobb (39,5%-os) árbevétel növekedését produkálta tavaly.

Kitekintés

A jövő számos kihívást tartogat a logisztikai szektor számára. Az évek óta nem látott magas szintű infláció és a humán erőforrással kapcsolatos létszám és költség oldali bizonytalanságok továbbra is fennállnak, de új tényezőként 2022 második felétől a kereslet csökkenésének réme is fenyeget. A várható gazdasági recesszió a szegmens minden egyes szereplőjét jelentős kihívások elé fogja állítani, a meglévő kapacitások menedzselése, valamint az üzleti modellek racionalizálása várhatóan még inkább kulcs lesz a következő időszakban.

Egyes szegmensekben már most látszódnak a visszaesés jelei. Az iparág egyik kiemelkedő nemzetközi szereplője, a Deutsche Post DHL Group a legfrissebb féléves pénzügyi jelentése (2022 H1) jól reprezentálja az iparág jelenlegi helyzetét. Míg az expressz csomagküldő (Express) divíziója közel 17%-os árbevétel csökkenést szenvedett el az egy évvel korábbi értékhez képest, addig a nemzetközi szállítás és szállítmányozás (Global Forwarding, Freight) területén több mint 55% növekedést produkált. A kiscsomag és expressz területen már a keresletcsökkenés is megjelent (még ha ennek egy része covid okozta bázishatás), addig a szállítmányozási terület még hasít. A komor rövidtávú makro előrejelzések alapján azonban a kép 2022 második felétől jóval komorabbá válhat. Ami jó hír a sok rossz között, hogy amennyiben a kereslet visszaesés tényleg jelentős lesz, az magával hozhatja az infláció visszaesését és a költségoldali nyomás enyhülését. Tehát az valószínűtlen, hogy mindkét veszély egyszerre fejtené ki negatív hatását.

Várakozásaink

Az említett makroökonómiai kihívások várhatóan felerősítik a rugalmasság igényét, hiszen még nem látható, hogy a költségnövekedés és keresletvisszaesés hatásaiból milyen kombináció fog megvalósulni és ez akár szegmensenként is változó lehet. A mostani trendek alapján mindenesetre a közútival összehasonlítva a vasúti szegmens helyzete tűnik nehezebbnek, mert egyelőre a villamosenergia ára jóval hektikusabban alakul, mint az üzemanyagoké, ráadásul az energiaigényes iparágakból jövő ügyfelek területén várható a nagyobb kereslet csökkenés.

Az előttünk álló időszak ugyanakkor kedvezhet a konszolidációs folyamatoknak is, bizonyos tőkeerős szereplők kompetenciáik bővítésére, valamint piacszerzésre használhatják fel az adódó lehetőségeket (lásd például Waberer’s Gyarmati Trans akvizíciót a közelmúltból). Így, ha a következő 6 hónapban még nem is, de 2023 második felére az eddig kisebb magyarországi tranzakciós aktivitás is jelentősebben élénkülhet.

Szentirmai Gábor

Szenior Menedzser

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek