Mars-hasáb

Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

Az elmúlt üzleti évet is jelentősen meghatározta még a világjárvány, 2021 elején a COVID fertőzőbb variánsa, az omikron terjedt Magyarországon és a világon. A járvány miatti többszöri gazdasági leállás, majd újra indulás a logisztikai útvonalakat és az ellátási láncokat teljesen felforgatta, ami bár kifejezetten a tengeri áruszállításra volt negatív hatással, de a légi és szárazföldi fuvarozást is megzavarta. Egyes elemzők logisztikai-szállítási válságot kiáltottak az elszabadult szállítási díjak és a logisztikai-szállítási láncok megszakadása miatt. Arról májusi Mars-hasáb cikkünkben értekeztünk, hogy a tengeri szállítmányozásra milyen radikális hatással voltak a logisztikai egyensúlytalanságok (konténer hiány, sosem látott áremelkedés), ami magával hozta a légi szállítás növekvő népszerűségét. A rövid szállítási idő és a megbízhatóság egyre többet ért a vállalatvezetők számára. 2021 második felére azonban a járvány nehezén átesett a világ nagyrésze, beindult a fogyasztás, újra indult a gyárakban a termelés és mindezek együttes hatásaként a 2009-2010-es válság utáni rekord keresletnövekedés volt tapasztalható. Ezt a volumenemelkedést láthattuk a magyar piacon is 2021-ben. Emellett a csomaglogisztikában – a várakozásainkkal összhangban – valamelyest lassult a növekedés a COVID miatti 2020-as rekordévhez képest és folytatódott az átrendeződés a kiszállítási módok között (csomagpontok és csomagautomaták térnyerése).

Persze az igazi kérdés a jövőbeli várható trendek körül van. Tipikusan olyan időket élünk, amikor csak a bizonytalanság biztos. Ugyanakkor jó hír, hogy a két fenyegető rém, a keresletcsökkenés és az inflációs nyomás párhuzamosan és hosszútávon nem nagyon tud fennmaradni, hiszen minél erősebb a keresleti hatás, annál gyorsabban tud az infláció csökkenni. Nézzük meg, hogy az elmúlt időszak történései alapján hogyan alakíthatják ezek a tényezők a magyar piac közeljövőjét

Tények

1. Egekben az európai közúti fuvarozási árak (Forrás: Trademagazin.hu)

2. Hiába kínálnak 1 millió nettót, még mindig nem könnyű kamionsofőrt találni (Forrás: Portfolio.hu)

3. Újabb jel, hogy rossz világ jöhet ránk (Forrás: Mfor.hu)

4. Magyar vasúti fuvarozói toplista 2021: nehéz helyzetben a vasútvállalatok (Forrás: Kozlekedesvilag.hu)

5. Kamionsofőr már rég nincs elég, most már kamion sincs (Forrás: G7.hu)

Makro adatok

A szállítás és raktározás ágazatban 2021-ben valamelyest (1,6%-kal) nőtt a foglalkoztatottak száma, de ez még így is több mint 20 ezer fővel kevesebb, mint a 2019-es 306 ezer fős 10 éves rekord. Ezzel párhuzamosan a szektorban lévő nettó átlagkeresetek az inflációt (5,1% – MNB, Inflációs jelentés, 2022 március) alulmúlva, 4,2%-kal nőttek, ami 2015 óta a legalacsonyabb növekedés és a fizetések reálértékének romlását jelenti. A teljes nemzetgazdasági béremelkedéstől is elszakadt az ágazat, míg a korábbi években rendre együtt nőtt a szektor bérszintje az országossal, 2021-ben 4,5% pontos különbséget tapasztalunk a szállítás-raktározás kárára. Mindebből az következik, hogy a 2021-es évben a bérköltség – mely továbbra is az iparági költségstruktúra egyik legjelentősebb tényezője – kisebb nyomás alá helyezte az üzleti modelleket, mint a megelőző években.

A költségstruktúra másik meghatározó eleme az üzemanyag költség, ami a korábban említettekkel ellentétben viszont jelentősen nőtt 2021-ben. Míg 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban lényegében nem változott az éves átlagos hazai benzin- és gázolajár (sőt 2020-ban még csökkent is!), addig 2021-ben 20%-ot meghaladó mértékben emelkedett mindkettő. Mindez persze a 2022-es események tükrében nem tűnik kiemelkedőnek, de a 2021-es kiadásokat jelentősen megnövelte a teljes szektor szintjén (a fuvarozókat közvetlenül, a szállítmányozókat és logisztikai cégeket közvetett módon érintette).

A belföldi áruszállítás tekintetében vegyes a kép. A vasúton szállított áruk volumene folytatta évek óta tartó visszaesését, 2021-ben további 7,9%-ot esett (várhatóan a trend idén is folytatódni fog köszönhetően a kifejezetten magas és tovább növekvő vontatási villamos energia áraknak), míg a közúti áruvolumen 17,6%-kal nőtt elérve ezzel az elmúlt 11 év legmagasabb szintjét (184.218 ezer tonna). Összehasonlításképp: az elmúlt tíz év átlagos volumennövekedése közúton 4,2% volt, míg vasúton 2,5% csökkenése volt megfigyelhető.

2021 tehát nem volt békeév, nem enyhült a nyomás a szereplőkön, sőt felbukkant egy új rém, az üzemanyag áremelkedés képében. Kérdés, hogy mely szereplők tudják majd az üzleti modellekre nehézkedő újabb súlyokat (extrém magas üzemanyag és elektromos energia árak; várható további bérnövekedés) is elviselni, hogyan tudnak majd alkalmazkodni, illetve az egész piacra milyen hatások gyűrűznek tovább.

Bizonyos jelentős magyar szereplők teljesítményének vizsgálata

Korábbi Logisztikai Mars-hasábjainkkal ellentétben idén egy kibővített, immár a hazai logisztikai szegmens 40 kiválasztott jelentősebb szereplőjének (a listánk továbbra sem teljeskörű, így nem egy aktuális iparági sorrendet tükröz) a 2021-es teljesítményét vizsgáltuk az e-beszamolo.hu-n elérhető pénzügyi adataik alapján. Listánkon elsősorban a hazai magántulajdonban levő fuvarozó és logisztikai vállalkozásokra koncentráltunk, a szállítmányozás fókuszú (amely alszegmensben szintén számos jelentős méretű cég található a hazai piacon) szereplők csak kis számban szerepelnek az elemzésünkben, amely inkább eszköz alapú üzleti modellekre fókuszál.

A kiválasztott 40 szereplőt vizsgálva azt látjuk, hogy 2021-ben a vállalatok 83%-ának nőtt az forgalma. Az átlagos árbevétel növekedés közel 11% volt, ami érdemben nem tér el az elmúlt négy év átlagos növekedésétől, de jelentős előrelépés a viszontagságos 2020-as évhez képest, amikor a logisztikai cégek összesített árbevétele csökkenést mutatott.

A legnagyobb forgalom növekedést a nemzetközi közúti fuvarozásban és raktárlogisztikában jártas HAPP Kft. (50,4%); az Airmax Cargo, szállítmányozási specialista (42,8%), illetve a nemzetközi intermodális szállítmányozás szakértője, a Raaberlog (40,8%) produkálta.

A kiválasztott cégek eredménytermelő képességét vizsgálva vegyesebb a kép, a vállalatok mindössze 55%-ának (40-ből 22 cég) nőtt az EBITDA-ja (kamat-és adófizetés, valamint amortizáció előtti működési eredmény) az előző évhez képest. Az átlag EBITDA fedezet 13% volt, ami 1% ponttal alacsonyabb az elmúlt évinél. A vizsgált cégek közül kiemelkedő profitabilitást tudott felmutatni a Budapesti Szabadkikötő, mely cég vízi, kikötői és logisztikai szolgáltatások nyújtásával foglalkozik, a Révész Holding, a vegyi anyagok és különböző ömlesztett termékek specialistája és a Trans Hungária, aki a közúti fuvarozásra és a raktárlogisztikára fókuszál elsősorban.

*Trans-Sped csoport: Trans-Sped Kft. és Trans-Sped Container Kft., 2020-tól konszolidált beszámoló.
**MASPED 2020 és 2021-es számai az Agro-Vagon, Eurosped, Masped Logisztika, Masped Vagon, Masped Annagora, Annagora Market, LogMASter és GlobalLog kombinált pénzügyi adatait tartalmazza.
***Petrolsped csoport: 2020-ban Petrolsped Kft., Pultrans Kft. és MMV Magyar Magánvasút Zrt. eredményének összege (külföldi leányvállalatok nélkül); 2021-ben az MMV Magyar Magánvasút Zrt. többségi részesedésének értékesítése miatt kikerült a csoportból.

A 2021-ben kiemelkedő teljesítményt nyújtó – 10% fölötti árbevétel növekedést, valamint EBITDA-szintű profit növekedést (átlagosan 15,4%-os) produkáló – 17 cég költségstruktúráját részletesen megvizsgálva azt tapasztaltuk, hogy az anyagköltségek növekedése a korábbi évnél nagyobb terhet ró a vizsgált cégekre. Míg ezen 17 vállalat összárbevétele 24,5%-kal nőtt 2021-ben, addig az összanyagköltségük 29%-kal emelkedett. Az anyagköltségek aránya a költségmixben szintén növekedett, a 2020-as 75%-hoz képest már 79% volt 2021-ben. Mindeközben pedig a személyi jellegű ráfordítások aránya csökkent mind az árbevételhez, mind az összes költséghez viszonyítva.

Az adatokat vizsgálva tehát az látszik, hogy alacsonyabb létszámbővülés mellett, a kapacitások hatékonyabb kihasználásával értek el jelentősebb forgalom növekedést a cégek, ami a volumen bővülése mellett a pozitív árhatásnak is köszönhető.

A sokaság adatait vizsgálva összességében az rajzolódik ki, hogy a COVID lezárások utáni keresletbővülésből fakadó szállítási volumennövekedés pozitívan hatott a vizsgált cégek forgalmára, ugyanakkor a folytatódó költség oldali nyomás (míg korábban inkább a személyi költségek nőttek drasztikusan, 2021-ben az anyagköltségen volt a sor) a profit hányadok szűkülésében mutatkozott meg. Így is megállapítható azonban, hogy a 40 cég több, mint felénél kétszámjegyű volt az EBITDA hányad 2021-ben és mindössze két cég produkált veszteséget EBITDA szinten. Jellemzően azok a cégek jártak jól, akik a 2020-as években a lezárások alatt nem küldték el az alkalmazottaikat, nem építették le a flottájukat, hanem megpróbálták átvészelni az időszakot az állomány fenntartásával, így megfelelő kapacitásokkal tudtak reagálni a szállítási volumen bővülésre.

Az anyagköltségek egyik meghatározó eleme az üzemanyag, melynek ára már 2021-ben növekedésnek indult, látjuk azonban, hogy a trend 2022-ben fokozódik és ez vélhetően nagyon hamar a szállítási árak további emelkedésében fog lecsapódni. Az előbbieket erősíti a Transport Intelligence szakportál kutatása, mely szerint Európában 2022-ben többször is rekord magasságot értek el a fuvarozási díjak.

Kérdés, hogy a megbízók meddig és milyen forrásból képesek lépést tartani a megnövekedett szállítási költségekkel. Eltérő dinamikák látszanak a szegmens egyéb területein, mint például a raktárlogisztika vagy a csomagszállítás. A COVID alatt kimagasló felfutás volt tapasztalható az online kereskedelem területén, amely húzta magával a fulfillment (kiszervezett logisztikai szolgáltatás) és a csomagszállítási szolgáltatások volumenét. Számos nagy cég, látva a háttérfolyamatokat, elkezdett érdeklődni és nyitni ezen szolgáltatási területek felé (erre példa a Waberer’s és a Magyar Posta újonnan létrehozott közös vállalata a csomaglogisztikai igények kielégítésére vagy a Webshippy kisebbségi üzletrészének felvásárlása a Trans-Sped által). A csomaglogisztikai szolgáltatások területén szintén forrong a piac és kiugró volumennövekedés volt tapasztalható 2021-ben, aminek köszönhetően például a FoxPost a lista negyedik legnagyobb (39,5%-os) árbevétel növekedését produkálta tavaly.

Kitekintés

A jövő számos kihívást tartogat a logisztikai szektor számára. Az évek óta nem látott magas szintű infláció és a humán erőforrással kapcsolatos létszám és költség oldali bizonytalanságok továbbra is fennállnak, de új tényezőként 2022 második felétől a kereslet csökkenésének réme is fenyeget. A várható gazdasági recesszió a szegmens minden egyes szereplőjét jelentős kihívások elé fogja állítani, a meglévő kapacitások menedzselése, valamint az üzleti modellek racionalizálása várhatóan még inkább kulcs lesz a következő időszakban.

Egyes szegmensekben már most látszódnak a visszaesés jelei. Az iparág egyik kiemelkedő nemzetközi szereplője, a Deutsche Post DHL Group a legfrissebb féléves pénzügyi jelentése (2022 H1) jól reprezentálja az iparág jelenlegi helyzetét. Míg az expressz csomagküldő (Express) divíziója közel 17%-os árbevétel csökkenést szenvedett el az egy évvel korábbi értékhez képest, addig a nemzetközi szállítás és szállítmányozás (Global Forwarding, Freight) területén több mint 55% növekedést produkált. A kiscsomag és expressz területen már a keresletcsökkenés is megjelent (még ha ennek egy része covid okozta bázishatás), addig a szállítmányozási terület még hasít. A komor rövidtávú makro előrejelzések alapján azonban a kép 2022 második felétől jóval komorabbá válhat. Ami jó hír a sok rossz között, hogy amennyiben a kereslet visszaesés tényleg jelentős lesz, az magával hozhatja az infláció visszaesését és a költségoldali nyomás enyhülését. Tehát az valószínűtlen, hogy mindkét veszély egyszerre fejtené ki negatív hatását.

Várakozásaink

Az említett makroökonómiai kihívások várhatóan felerősítik a rugalmasság igényét, hiszen még nem látható, hogy a költségnövekedés és keresletvisszaesés hatásaiból milyen kombináció fog megvalósulni és ez akár szegmensenként is változó lehet. A mostani trendek alapján mindenesetre a közútival összehasonlítva a vasúti szegmens helyzete tűnik nehezebbnek, mert egyelőre a villamosenergia ára jóval hektikusabban alakul, mint az üzemanyagoké, ráadásul az energiaigényes iparágakból jövő ügyfelek területén várható a nagyobb kereslet csökkenés.

Az előttünk álló időszak ugyanakkor kedvezhet a konszolidációs folyamatoknak is, bizonyos tőkeerős szereplők kompetenciáik bővítésére, valamint piacszerzésre használhatják fel az adódó lehetőségeket (lásd például Waberer’s Gyarmati Trans akvizíciót a közelmúltból). Így, ha a következő 6 hónapban még nem is, de 2023 második felére az eddig kisebb magyarországi tranzakciós aktivitás is jelentősebben élénkülhet.

Szentirmai Gábor

Szenior Menedzser

PDF letöltés

  Iratkozz fel hírlevelünkre

  Kiadványaink

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  “Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek