Mars-hasáb

Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

Az elmúlt 1,5 év kiemelkedő volt a magyar technológiai felvásárlások szempontjából és mi kíváncsiak voltunk, hogy milyen tanulságok vonhatók le a sikeres kiszállásokból. Próbáltuk megkeresni, hogy mi a közös és mi az eltérő a felvásárolt cégek múltjában és az eladáskori működésükben.  Bár a sikeres kiszállás titkos receptjét nem tudjuk egy-az-egyben prezentálni, hiszen minden helyzet bizonyos szinten egyedi, de reméljük hasznos tanulsággal szolgálhat az elemzés nem csak technológiai, hanem más iparágakban működő cégek tulajdonosainak is.

Tények

1. „Eladni szinte már egyszerű” – ezek voltak az elmúlt egy év legnagyobb eladói (Forrás: Forbes.hu)

2. Mi köze a svájci postának Mészáros Lőrinchez és az OTP-hez? (Forrás: Forbes.hu)

3. A Nexogen felvásárlásával bővíti platformszolgáltatásait a német Transporeon (Forrás: Transporeon.com)

4. A norvég NORBIT 14,5 millió euróért vásárolta fel az iData-t (Forrás: Norbit.com)

A cégek

Elemzésünkhöz a Forbes exitlistáiról válogattunk cégeket, elsősorban olyanokat, ahol saját technológia, vagy adott technológia egyedi alkalmazása van a tevékenység központjában. A Forbes 2021-es és 2022-es listáin összesen 39 felvásárolt cég szerepelt, amelyből mi 10 darab, legalább 2 milliárd forint értékűre becsült technológia céget emeltünk ki. A nagyobb kiszállók közül ezen felül még két cég szerepelt a Forbes listáin: (1) a 2021-ben 3. helyezést elérő Drops megfelelne ugyan a szempontrendszerüknek, viszont korlátozottan elérhető pénzügyi adatok miatt érdemi elemzést nem tudtunk végezni, míg (2) a 2022-ben 9. helyezett Spacenet Zrt. üzleti modellje miatt nem került fel a listánkra. Az elemzett cégek tranzakciós méret és létszám szempontjából is széles skálán mozognak.

Vételár szempontjából 2 és 20 milliárd forint között helyezkedtek el, míg létszám alapján 15 főstől egészen a 100 főt jelentősen meghaladóig terjed a skála.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a Forbes 2021-es és 2022-es listáján is szerepelt olyan technológiai cég, amit a Heal Partners támogatott pénzügyi tanácsadóként tranzakciója során. Az iData Kft.-t 2021-ben vásárolta fel a norvég Norbit ASA tőzsdei vállalat 14,5 millió euróért (akkori árfolyamon is több mint 5 milliárd forintért). Míg a AI-alapú fuvartervezéssel foglalkozó Nexogen Kft.-t a német Transporeon vette meg 2022 elején.

Az általunk vizsgált cégekről egyes információk az alábbi táblázatban találhatók:

* A vételárak a Forbes becslésein alapulnak

Üzleti modellek

A vizsgált cégek tevékenységük szempontjából is igen különbözőek, de közös tulajdonságuk, hogy működésük fókuszában egyedi technológiai képesség áll, legyen az akár saját fejlesztés vagy technológiai tanácsadás. Kiemelendő a Webeye, az iData és a NowTechnologies, amely cégeknél a szolgáltatások és termékek szerves részét képzik a saját fejlesztésű szoftverek mellett a hardverek is. Előbbi kettő GPS flottakövetésre alkalmas platformokat fejleszt, amelyeknek elengedhetetlen tartozéka a járművekbe szerelt telematikai eszköz. Utóbbi fő terméke pedig egy kerekesszékek irányításához használható, fejjel irányítható vezeték nélküli vezérlőegység, ahol mind a mögöttes szoftver mind pedig a termék fizikai megjelenése a cég saját fejlesztéseinek eredménye.

Az üzleti modelleket vizsgálva elmondható, hogy a legtöbb cég „Software-as-a-Service” modellben kínálja szolgáltatását ügyfeleinek, vagyis előfizetési díjat (jellemzően havi rendszereséggel) számít fel a szoftverek használata után. Újabb külön kategóriát képez a Jaystack és a Banzai Cloud, akik egyedi megrendelésre történő kulcsrakész szoftverrendszerek fejlesztésével foglalkoznak. Bevételmodell szempontjából szintén külön kategóriába sorolandó a NowTechnologies, amely cég disztribútorokon keresztül értékesíti az okos vezérlőegységét.

A Starschema és az Inceptech szintén eltér a listán szereplő többi vállalkozástól, ugyanis megértésünk szerint ezeknél a cégeknél a bevételek nagyobb része tanácsadási szolgáltatáshoz köthető és kisebb része származik saját fejlesztésű szoftverek értékesítéséből. Ezen két cég példája is azt mutatja, hogy komoly sikereket nem csak saját technológiák fejlesztésével, de egyedi technológiai kompetenciákhoz kötődő szolgáltatások nyújtásával is el lehet érni.

Életciklus

A releváns pénzügyi beszámolókat vizsgálva elmondható, hogy a cégek fele már stabil piaci pozícióval és profitabilitással rendelkezett a tranzakciók időpontjában. 10-ből 3 cég esetében azt látjuk, hogy az üzleti modelljeik „Scale-up” szakaszában jártak, vagyis bevételeik szignifikáns növelésére fókuszáltak, profitabilitás szempontjából pedig legalább nullszaldó körül teljesítettek. Két cég esetében még csak a „Product-Market fit” szakaszról beszélhetünk, ugyanis a NowTechnologies terméke és a Banzai Cloud szolgáltatása is csak az elmúlt években kezdett bevételt termelni, így ezek még veszteséges cégek voltak a tranzakciók időpontjában. A vizsgált pénzügyi adatokból kiolvasható, hogy a listán szereplő cégek több mint fele jövedelmezően működik, amely ezen cégek esetében átlagosan 25%-os EBITDA hányadot takar. Ez az arány megfelel a szélesebb körű iparági átlagnak.

Mindezekből az rajzolódik ki, hogy a piacon elsősorban az olyan érett fázisban járó cégekre van kereslet, akiknek a termékei már legalább az első piaci sikereiket elérték.

Értékesítési stratégia

A technológiai szektorban nem újdonság, hogy a nemzetközi terjeszkedés kritikus pontja a sikernek. A listánkon megjelenő legtöbb cégnél ez már a kezdetektől része az üzleti stratégiának és termékeiket, szolgáltatásaikat alapvetően a nemzetközi piacra pozícionálták. Ennek megfelelően ezen cégek többségénél a teljes forgalom nagyobb részét már az export bevétel adja. 

Meglátásunk szerint a mihamarabbi külföldi piacra lépés fontos tényezője lehetett a sikeres kiszállásoknak. A Webeye és az iData ugyan nem az induláskor kezdett bele a nemzetköziesedésbe, de példájuk azt mutatja, hogy technológia alapú szolgáltatásoknál időközbeni stratégia váltással is lehet nemzetközi sikereket elérni.

Tranzakciós szinergiák

A tranzakciókat tüzetesen megvizsgálva az látható, hogy a vevői oldalon minden esetben nemzetközi stratégiai befektetők álltak, akiknek természetesen fontosak a pénzügyi szempontok, de feltételezhetően nagy szerepet játszott a döntéseik során az is, hogy a célpontok felvásárlásával milyen kompetenciákhoz juthatnak hozzá és ezek megszerzésével milyen szinergiák használhatóak ki a már meglévő termékeik és szolgáltatásaik figyelembevételével.

A legtöbb ügyletről elmondható, hogy a vevők kifejezetten a listázott cégek egyedi szolgáltatásaiért és saját területükön birtokolt szakmai kompetenciájukért vásárolták fel őket. A 10-ből 3 cég esetén is a szakmai befektetők terve volt, hogy a célpontok önállóságának bizonyos szintű megtartásával az anyacégek helyi kompetencia központjaként működtessék tovább őket.

Érdekes tény a tranzakciók körülményeit vizsgálva, hogy az esetek felénél a stratégia befektető az adott cég korábbi partnerei közül került ki, akivel a tranzakciót megelőzően jellemzően közös termékfejlesztési projekt vagy erős beszállítói kapcsolat volt a későbbi felvásárló és a célpont között. Ebből is jól látszik, hogy egy sikeres tranzakciónál a bizalom kulcsfontosságú, mind a technológia, mind a menedzsment irányában. Ha ugyanezt egy eladáson gondolkodó cégtulajdonos szempontjából nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy érdemes az ügyfél és a partneri kapcsolatok kialakítását a kiszállási lehetőségek figyelembevételével is vizsgálni.

Menedzsment

Az, hogy a vevőknek kiemelten fontos a kontinuitás a céltársáságok menedzsmentjében, egyáltalán nem rendkívüli a tranzakciók világában. Az igazán izgalmas kérdés az, hogy 2-3 év múlva hány egykori alapító marad a felvásárolt (vagy a felvásárló) cégnél. A jelen cikkben tárgyalt tranzakciók esetében ebből a szempontból még nem tudunk konklúziót vonni, hiszen az összes ügylet az elmúlt másfél évben történt és legkorábban csak 1-2 év múlva lesz látható, hogy hosszabb távon is működött-e a kémia a felvásárlók és az eredeti menedzsment között. Azért 1-2 érdekességet ezen a területen is meg tudtunk figyelni.

A listán szereplő cégek menedzsmentjét alapvetően az alapító-tulajdonosok alkották a tranzakciók előtt és a legtöbb esetben a tranzakciót követő időszakban is változatlanok maradtak a szerepkörök. Ez nem meglepő annak fényében, hogy a felvásárlásokat nemzetközi stratégiai befektetők hajtották végre, illetve számos cég önálló entitásként vagy régiós kompetencia központként működhet tovább az új struktúrában.

Kiemelendő a GPS telematika magyar úttörője, a WebEye Telematics Zrt., ahol az alapító a tranzakció előtt pár évvel lépett hátra az társaság operatív menedzsmentjétől és innovációs vezetőként folytatta munkáját a cégnél. A helyét átvevő új ügyvezető pedig a tranzakció lezárása után is maradt a vezérigazgatói székben.

Olyanra is láttunk példát a 10 tranzakció között, hogy a társalapítók közül az egyik eredeti ötletgazda és menedzsment tag távozik, míg társa vagy társai ügyvezetőként maradnak a cégnél, de előfordult olyan is, hogy a tranzakció után nem hátrébb, hanem inkább előre lép a hajdani tulajdonos. Ez történt a JayStack Services Zrt. esetében is. A szoftverrendszerekkel és felhőinfrastruktúrával foglalkozó startup már korábban is fontos partnere volt az őt felvásárló One Beyond nevű fejlesztőcégnek, de az akvizíció után az alapító a felvásárló cég technológiai igazgatójává lépett elő.

A fejlődés dinamikája

Felmerülhet a kérdés, hogy találunk-e összefüggést a külső befektetések és a tulajdonrészek értékesítésig eltelt évek között, illetve, ha igen, akkor mennyiben gyorsítja a kiszálláshoz vezető utat az esetleges magán-, vagy kockázati tőkebefektetés.

Az alapítás és az felvásárlások között eltelt átlagos időtartam a teljes mezőnyt elemezve 12,1 év volt; a vizsgált 10 cég közül 6 rendelkezett valamilyen külső befektetővel. Azok a cégek, akik működésük során sikeresen tudtak külső tőkefinanszírozáshoz jutni, átlagosan 10,2 év alatt tudtak kiszállni, míg ez a szám 15 évre nőtt a visszaforgatott eredményből operáló szereplők esetében.    

Habár a minta nem elég nagy általános igazságok megfogalmazásához, esetünkben elmondható, hogy gyorsabban keltek el azok a cégek, amelyekbe valamilyen pénzügyi szereplő invesztált. Ehhez hozzájárulhat az is, hogy a magán- és kockázati tőkebefektetők meghatározott ideig tartják a befektetéseiket, így érdekükben áll, hogy a cég egy olyan gyors növekedési pályán mozogjon, amelyen 3-4 éven belül elérhető egy kiszállási lehetőség. Ugyanakkor szerintünk a fő befolyásoló tényező az, hogy a nagyobb tőkeellátottság egyszerűen gyorsabb növekedést tesz lehetővé.

Érdekesség, hogy a leggyorsabb exitet a 2017-ben alapított Banzai Cloud tudhatja maga mögött, akik magyar kockázati tőkebefektetői körrel jutottak el a felvásárlásig, mindössze 4 év alatt. Míg a skála másik végén a pénzügyi befektetők nélküli Webeye található, amelyet az alapítás után 21 évvel értékesítettek a tulajdonosok.

Összegzés

Az elemzésekből kirajzolódtak olyan tényezők, nevezhetjük őket a siker hozzávalóinak is, amiket megfelelően alkalmazva a cégvezetők jó eséllyel ülhetnek majd le egy tárgyalóasztalhoz potenciális felvásárlókkal.

Így például elmondható, hogy a saját termékek mellett az egyedi szolgáltatási kompetenciák is igen keresettek a stratégiai befektetők körében, de a piacon már bizonyított termék, szolgáltatás és üzleti modell alapkövetelmény a sikerhez.

Érdemes a kezdetektől fogva nemzetközi értékesítést megcélozni és kiemelt figyelmet fordítani a cég partneri és beszállítói kapcsolataira, hiszen jó eséllyel kerülhet ki közülük a jövőbeni felvásárló. Az alapítók, illetve a menedzsment hajlandósága a tranzakció utáni szerepvállalásra szintén kulcskérdés a sikerhez vezető úton.

A kockázati- vagy magántőke ugyanakkor jelentős gyorsító tényező lehet, de semmiképp sem az egyedüli üdvözítő út a sikeres kiszállás felé. Ugyanakkor a példákban szereplő tranzakciókra is igaz, hogy minden eset egyedi, ezért nincs egy örök érvényű recept, ami garantáltan sikerre vezetheti a hazai technológiai cégek alapítóit és tulajdonosait.

Csak remélni tudjuk, hogy a hazai technológiai cégek boszorkánykonyhájában sok ehhez hasonló cég fejlődik még. Mi alig várjuk a találkozást velük és szívesen megosztjuk a tulajdonosokkal részletesebben is véleményünket a sikeres kiszállás legfontosabb összetevőiről. Persze a végén mindig a hozzávalók megfelelő kombinálása a siker igazi titka.

Karli Péter

Ügyvezető

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek