Mars-hasáb

Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

A hazai „fintech” piac, élénkülő tranzakciós aktvitást mutat annak ellenére, hogy egyelőre várat magára a robbanásszerű áttörés. A cseh Home Credit Csoport két lépcsőben 6 millió eurós tőkeemelést hajthat végre a fizetési megoldásokat fejlesztő Barionban, az első, 2 millió eurós befektetés 2017 folyamán megtörtént. A többségi magyar tulajdonban levő Cellum, nemzetközi mobiltárca-szolgáltató cégben pedig a Telkom Indonesia szerzett kisebbségi (30,4%-os) részesedést 2018 januárjában. E két hazai tranzakció apropóján néztük meg, hogy mi is ez az iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek.

Tények

 1. A Home Credit cseh cégcsoport 6 millió eurót fektet a hazai Barion, online fizetési megoldásokat kínáló cégbe. (Forrás: Index: A leggazdagabb cseh 1,8 milliárd forintot fektet egy magyar startupba, 2017.12.12.)

 2. A Cellum stratégiai és befektetési együttműködést írt alá az indonéz Telkom egyik leányvállalatával, a Metranettel: (Forrás: Forbes: Keleti nyitás: Indonéziában talált befektetőre a Cellum, 2018.01.30.)

1. Alapvető fogalmak

Az elmúlt évek egyik jelentős trendje a pénzügyi szektorban az innovatív pénzügyi szolgáltatást nyújtó technológiai cégek, más néven fintech vállalatok térnyerése. A megnevezésben általánosságban az olyan cégeket értik, amelyek olyan új innovatív technológiai megoldásokat nyújtanak a pénzügyi közvetítők piacán, amelyekkel versenyezni tudnak a hagyományos pénzügyi intézményekkel. A téma az iparágat felforgató hatása miatt, nem meglepő módon, széles körben kutatott, azonban a definíció általánossága miatt érdemes és szükséges is különböző kategóriákat bevezetni. A nyújtott szolgáltatás alapján megkülönböztetjük a 3 klasszikus iparági kategóriát, i) a bankok, ii) a biztosítók és iii) a befektetések területét. A következőkben a banki területen belül is az innovatív online fizetési megoldások (payment solutions) piacára és az ott érzékelhető tranzakciós aktivitásra fókuszálunk, jelen cikkben azonban nem foglalkozunk a kriptodevizákkal.

A World Economic Forum 2015-től publikál tanulmányokat a fintech iparág fejlődésével, mozgatórugóival kapcsolatosan. Ezekben 6 területet azonosított, ahol a következő időszakban jelentős változások várhatóak. Ezek a kategóriák i) a fizetési megoldások, ii) a piaci előrejelzés, iii) a befektetési menedzsment, iv) a biztosítások, v) a betétnyújtás és hitelezés, valamint vi) a tőkebevonás. A fizetési megoldások fejlődését leginkább befolyásoló trendek i) a változó fogyasztói szokások, ii) a technológia vezérelt innováció és iii) az Európai Uniós szabályozói változások.

2. Meghatározó szabályozói trendek

A legfontosabb változások a szabályozási oldalon egyrészt a PSD2 (a Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló módosított irányelv), amelyet az Európai Parlament 2015-ben fogadott el (de 2018 januárig hagyott felkészülési időt a tagállamoknak a nemzeti jogrendszerbe való átültetésre). Az irányelv potenciális hatásának érzékeltetésére elég annyit megjegyezni, hogy becslések szerint a változás 1 milliárd ügyfél évi 112 milliárd tranzakcióját fogja érinteni (ezek közel fele a kártyás fizetésekkel kapcsolatos) és ezek volumene a 2.600 milliárd eurót is meghaladhatja. A rendelet az elektronikus fizetések biztonságát szigorítja és kötelezi a bankokat, hogy az ügyfél hozzájárulásával szabványosított hozzáférést biztosítsanak az ügyféladatokhoz és a banki infrastruktúrához külső szolgáltatók számára.

A másik jelentős, 2018-ban életbe lépő szabályozói, deregulációs irányelv a GDPR (Általános Adatvédelmi rendelet), amely a fogyasztói adatok unión belüli egységes kezelését és tárolását szabályozza. A széles körben gyűjtött adatok (banki és egyéb forrásból egyaránt), a fogyasztó hozzájárulásával, kiadhatók harmadik félnek elemzésre. Ezen elemzési módszerekkel (melyek elsősorban mesterséges intelligencián és big data-n alapulnak) a szolgáltatók valóban olyan terméket, szolgáltatást fejleszthetnek, melyek a fogyasztó számára leginkább releváns igényeket elégítenek ki.

Összességében a PSD2 és a GDPR csökkenti a külső szolgáltatók és a fintech cégek piacra lépési korlátait és ösztönzi az új, innovatív pénzügyi szolgáltatók kialakulását és egyben a piaci versenyt. A PSD2 irányelv a cégek által ellátott feladok alapján megkülönbözteti a fizetést kezdeményező (PISP – Payment Initiation Service Providers) és a számlainformációs szolgáltatókat (Account Information Service Providers – AISP). A fizetést kezdeményező szolgáltatók az ügyfél felhatalmazásával, az ő bankszámlájáról intézik a fizetési megbízásokat, míg a számlainformációs szolgáltatók a fogyasztó tranzakciós adatainak elemzésével segítik a pénzügyi döntéseket. Mindkét irányelv a versenyző piac kialakítása (ami magasabb minőségre, versenyző árazásra ösztönözheti a szereplőket) mellett a fogyasztói bizalom erősítését célozza, azáltal, hogy szigorú autentikációhoz köti az adatokhoz való hozzáférést. Utóbbi kulcsfontosságú feltétel a fogyasztói magatartás befolyásolásában és az online fizetési megoldások elterjedésében.

3. Mi lehet a hagyományos pénzügyi szereplők válasza? 

Az látszik tehát, hogy amikor a fizetési megoldásokról (payment solutions) beszélünk, olyan technológiákra gondolunk, melyek áttörést jelentő megoldásokat szállíthatnak, óriási potenciál van bennük és olyan kihívásokra igyekeznek megoldást nyújtani, melyek korábban a hagyományos bankok felségterülete volt. Ezek az intézmények ugyanakkor nincsenek arra felkészülve, hogy a „tech” cégek által fejlesztett megoldásokkal bármilyen tekintetben is (hatékonyság, technológia) versenyre tudjanak szállni jelenleg elérhető saját erőforrásaik igénybevételével. Az is látszik azonban, hogy ezen területen olyan bizalmas ügyfél információk kezeléséről van szó, ami megfelelően szigorú és következetes szabályozást igényel. Ez pedig nem abba az irányba mutat, hogy rövidtávon megkerülhetőek lennének a hagyományos bankok, legalábbis olyan piacokon nem, ahol fejlett pénzügyi rendszerről beszélünk. A fejlődő országokban, ahol a piac fejlettségi foka a hagyományos pénzügyi szolgáltatások tekintetében elmaradott (gondoljunk csak például az angolszász rendszerekben a csekk, mint készpénz helyettesítő eszköz széleskörű elterjedésére a 20. század második felében, ami a fejlődő piacok nagy részén teljesen kimaradt), könnyebben elképzelhető, hogy ki lehet hagyni a bankokat a partiból és például telekom cégek lépnek be a pénzügyi, fizetési szolgáltatások piacára. Ha ezt elfogadjuk, fontos kérdés, hogy a bankok hogy reagálnak az új pénzügyi szolgáltatások megjelenésére.

A hazai piacon azt látjuk, hogy néhány nagybank érezve a külső nyomást, elindult abba az irányba, hogy házon belül tudjon olyan megoldásokat, amivel felveheti a versenyt a fizetési megoldások területén. A fintech cégek előretörése a kereskedelmi fizetések területen kifejezetten érzékelhető, és a bankok számára ez egy kiemelten fontos terület mind bevétel-termelési, mind ügyfélkezelési szempontból, így érthető, hogy nem szívesen engednék ki a kezükből. A PSD2-nek való megfelelő adat integritás kialakítása mellett, netbank és mobil applikációs fejlesztéseket is tettek az ügyfeleik megtartására. A nagybankok közül kiemelkedik az MKB, amely Fintech Akadémiájának keretein belül 8 startup céggel működik együtt különböző banki megoldások fejlesztésével kapcsolatban. Az OTP Bank ennél is tovább lépett, egy banki szolgáltatótól független, Simple by OTP nevű alkalmazást fejlesztett, amely a benne regisztrált bankkártyával, Mastercard technológiai háttérrel gyors és egyszerű online és érintéses fizetést tesz lehetővé. Emellett a legnagyobb hazai bank sem engedi el a fintech megoldásokat szállító startup-okat és nemzetközi akcelerátor programot indított fintech startup-ok számára, valamint a Portfolion tőkealap-kezelővel közösen kockázati tőkebefektetésekkel támogat fintech innovációkat a régióban, egyenként 100 ezer – 1 millió euró nagyságrendi befektetett tőkével.

Mindezek alapján azt várhatnánk, hogy ezen aliparág vállalatfelvásárlási tranzakcióit megnézve a hagyományos kereskedelmi bankok dominálnak, hiszen logikus lépés számukra felvásárolni a gyorsan növekvő, innovatív vállalkozásokat, amelyek a saját ügyfeleiket is támadják. Áttekintve azonban a szegmens legkiemelkedőbb 2017-es nemzetközi tranzakcióit, egy sokkal színesebb képet láthatunk. A vizsgált 10 kiemelkedő tranzakcióból 8 esetben szakmai, míg 2 esetben pénzügyi (private equity) vevőről beszélhetünk. A kép a szakmai felvásárlókat nézve is vegyes, van köztük pénzügyi intézmény (J.P. Morgan Chase), hitelkártya szolgáltató (Mastercard, Vantiv), online fizetési megoldás szolgáltató (Paypal, Paysafe, First Data) és digitális valutaváltó (Fintrax) is.

Kép5

Tehát míg Magyarországon inkább az a kép formálódik, hogy a fintech és főleg a pénzügyi megoldásokra fókuszáló startup-okat elsősorban a bankok karolják föl, nemzetközi szinten sokkal vegyesebb a kép. A magyarországi példáknál azonban, véleményünk szerint, meg kell különböztetni a még kiforratlan megoldásokat fejlesztő korai fázisú vállalatokat (ezek elsősorban a banki inkubátor programok célcsoportja) és a már kiforrott, éles piacon (nemzetközi szinten is) használt megoldásokat (Barion, vagy Cellum), melyek inkább a nemzetközi trendekbe illenek bele. A Barion esetében egy pénzügyi befektető hátterű pénzügyi szolgáltató, míg a Cellum-nál egy fejlődő piaci telekom cég a befektető.

4. Értékelési szempontok

A tranzakciós táblában megjelenő árazási szinteken (10-ből 6 tranzakciónál találtunk publikus értékelési szorzószámokat) az látszik, hogy a tranzakciók tekintetében 2,5-szeres medián árbevétel szorzókon és 14,9-szeres medián EBITDA szorzókon történtek az ügyletek. Megnéztük az iparág tőzsdei vállalatait és azok árazási szintjeit is, itt az látszik, hogy 3,9-szeres medián árbevétel és 14,8-szoros medián EBITDA szorzókon forognak ezen cégek.

Értékelési konklúzióként összességében az mindenképpen elmondható, hogy az az aliparág, ahol egy vállalat 2-3 szorosát éri éves árbevételének, ott a piac mindenképpen egy nagyon komoly növekedést, illetve eredményes működést feltételez.

Kép4

5. Konklúzió: A piac működését nem lehet felülírni

Ha jobban belegondolunk, hogy mi zajlik most az online fizetési megoldások területén „déjà vu” érzésünk lehet. Néhány évtizeddel korábban, a bankkártya megjelenésénél hasonló folyamatok zajlottak. A 20. század elején még a készpénz volt az egyetlen széles körben elterjedt fizetőeszköz, azonban az igény a minél kényelmesebb, rugalmasabb, biztonságosabb fizetési forma iránt megszülte a kártya alapú fizetés elterjedésének elindulását. Eleinte telefontársaságok, utazási szolgáltatók (pl. légitársaságok), olajtársaságok bocsátottak ki egyedi fizető és hűségkártyákat, majd megjelentek a több kereskedő által is elfogadott „charge card”-ok, melyeknek előnye volt a készpénzmentes fizetési lehetőség mellett, hogy a felhasználók több helyen is használhatták ugyanazt a kártyát (Diners Club univerzális fizetőkártya, 1950). A második világháború után jelentek meg az első bank által kibocsátott kártyák is (eleinte csak fizetési, majd később hitelkártyák) az Egyesült Államokban. Mivel ezekkel több kereskedőnél is lehetett fizetni, így kiszorította a piacról a kereskedők által kibocsátott kártyákat, volt azonban egy földrajzi korlátja, ami abból adódott, hogy az akkori amerikai pénzügyi szabályozás (McFadden-törvény) megtiltotta a bankoknak a székhelyükön kívüli üzleti tevékenységet, így a hitelkártyák is csak adott területen voltak érvényesek. Ez azt eredményezte, hogy minden bank külön kártyát bocsátott ki, amit azonban egy idő után a kereskedők nem tudtak kezelni, így ismét a piaci igény alakította a piacot és a bankok elkezdtek kártyaegyesülésekbe tömörülni. Ez kikényszerített egy közös elszámolási rendszert, technikai hátteret és jogi szabályozást.

Úgy látjuk, hogy hasonló folyamat zajlik jelenleg a mobil fizetési megoldások területén. Az igény, ami jelen esetben nagyrészt a jelentős mértékben és ütemben teret nyerő online kereskedelmi szolgáltatók (webáruházak) részéről jelent meg, megkövetelte az online fizetési technológiai megoldások fejlődését és teret nyitott azon szolgáltatók előtt, akik egyre újabb megoldásokkal jelentkeztek. Ez azt is jelenti, hogy jelenleg ugyanarra a problémára párhuzamosan többféle megoldás is fut és további új megoldások megjelenése várható. Valószínűleg egy ideig még arra lehet számítani, hogy a piacon lévő megoldások száma növekszik, ugyanakkor a piac működését ez a technológia sem fogja felülírni (részben jelentős infrastruktúra és fejlesztési igénye miatt) és a versenyben majd eldől, hogy melyik az a néhány megoldás, ami széles körben elterjed, míg mások kiszorulnak és hosszabb távon egy oligopolisztikus piac fog kialakulni. Jelenleg még mindenki azt gondolja, hogy az ő technológiája benne lesz a túlélők között és a befektetők (legyen az szakmai, vagy pénzügyi) sem tudják még pontosan megjósolni, hogy ki lesz a befutó. Az mindenesetre látszik az árazási szinteken, hogy egy áttörést jelentő, óriási potenciállal kecsegtető technológiáról beszélünk. Aki fenn tud maradni az nagyot nyerhet, ezért a vevők hajlandóak magas szorzókat kifizetni (a potenciális növekedést beárazva) egy-egy megoldásért. Ezek azonban még nem irreálisan elszállt árszintek, ami valószínűleg a versenynek köszönhető.

A saját életünkben várható változásokkal kapcsolatban azt várjuk, hogy általános fizetési megoldások terén egy nemzetközileg is sikeres megoldást fogunk használni, mert egy magyar fejlesztési technológia is csak akkor fog hosszútávon fennmaradni, ha nemzetközileg sikeres. Lokálisabb megoldásokkal pedig elsősorban a kiegészítő jellegű, kényelmi szolgáltatásoknál találkozhatunk, várhatóan banki csomagokba beintegrálva.

Jászkuti Bertalan
Karli Péter

Ügyvezetők

A Heal Partners-ről: A Heal Partners egy független tranzakciós tanácsadó cég, melyet 2009-ben a közép-kelet európai középméretű cégek tőkeellátottságának elősegítésére hoztunk létre. Ügyfeleink elsősorban magántulajdonban lévő vállalatok, magánbefektetők, kockázati tőkealapok. Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, melyet a közel 20 éves befektetési banki és professzionális tanácsadási munkáink közben sajátítottunk el. Fókuszunk: Három kiemelt iparágban (i., Egészségügy/Gyógyszeripar, ii., Telekommunikáció/Média /Technológia, iii., Logisztika /Disztribúció tranzakciós tanácsadási szolgáltatások (cégértékesítés, tőkebevonás, vállalat-felvásárlás, külső finanszírozás bevonása), tranzakciós felkészítés, üzletértékelés, illetve pénzügyi modellezés. Hátterünk: Vezető munkatársaink az elmúlt közel 20 évben a közép-kelet-európai régió piacvezető befektetési bankjainál és vállalati-pénzügyi tanácsadó cégeinél szereztek tapasztalatokat számos nemzetközi projektben. Tagjai vagyunk a Globalscope nemzetközi hálózatának, ami egy pénzügyi tanácsadókat tömörítő nemzetközi hálózat és az országhatárokat átívelő tranzakciók során nyújtott tanácsadásra fókuszál.

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépést hátra, kettőt előre – A magyar magánegészségügy a 2023-as számok tükrében

  Folytatva sorozatunkat, magánegészségügyi áttekintőnk idei kiadásában is igyekszünk átfogó képet adni a szegmens aktuális helyzetéről. Riportunk továbbra is a szektor legnagyobb szereplőinek teljesítményén alapul, ugyanakkor frissítjük piacméretre vonatkozó becslésünket is.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek