Mars-hasáb

Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

2017 augusztusában foglalkoztunk legutóbb a szállítmányozás-logisztikai szegmenssel véleményvezér cikkünkben. Két év eltelt azóta, de az látszik, hogy a profitszintekre nehezedő nyomás nem csökkent. Továbbra is kihívás a megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő felvétele, megtartása mellett a bérszintek, valamint egyéb költségtényezők növekedése. Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez.

Tények

 1. Csökken a fuvarozó cégek száma (Forrás: Opten)

 2. A mobilitási csomag és a fluktuáció jelenti a legnagyobb kihívást a piacnak (Forrás: Portfolio.hu)

 3. A szektor digitalizációja lehet a piac konszolidációjának motorja (Forrás: Portfolio.hu)

 4. Óriási automatizációs potenciál a szállítmányozás-raktározásban (Forrás: Portfolio.hu)

A szállítmányozás-logisztikai szektorban a cégekre nehezedő költség oldali nyomás fokozódik. Két évvel ezelőtti cikkünkhöz képest változatlan a helyzet abban a tekintetben, hogy alszegmenstől függetlenül kritikusan befolyásolja az iparági szereplők működését, profitabilitását a munkaerőpiaci helyzet és az európai szintű szabályozási folyamatok, melyek csökkentik a kelet-európai szolgáltatók versenyelőnyét.

A fentiek mellett az általános gazdasági kilátások is jelentősen befolyásolják a szegmenst. Számos szektorban érezhető, hogy a termelő cégek (pl. autóipar, építőipar) visszafogják a volumeneket, ami nem meglepő módon jelentős hatással van a szállítmányozás-raktározás szegmens teljesítményére.

Általánosságban az látszik, hogy az automatizáció lehet a megoldás a munkaerőpiaci kihívásokra, ennek elterjedése és sikeressége azonban alszegmensenként változó. Míg a raktárlogisztika területén már előrehaladottak az ezzel kapcsolatos fejlesztések, addig a közúti fuvarozásban még csak a szárnyait bontogatja a folyamat.

Mielőtt a jövő várható trendjeit kezdjük boncolgatni, nézzük meg hogy fest a közelmúlt és a jelen ágazati és vállalati szinten.

Makro oldalról így fest a kép

 makro

A szállítás, raktározás ágazatban 2012 óta átlagosan évente 2%-kal növekedett a foglalkoztatottak száma. A tendencia azonban megfordulni látszik, a KSH statisztikái alapján 2018-ban már 1,5%-os visszaesés mutatkozott. A fentieket feltételezhetően együtt mozgatja i) hogy bizonyos iparágakban a termelő cégek elkezdték visszafogni a volumeneket, illetve ii) az élőmunkaigény szükségletet csökkentő automatizációs törekvések is egyre inkább előtérbe kerülnek a gondolkodásban és megvalósításban is.

A szektorban mérhető átlagbérek évi 6,5%-kal növekedtek az elmúlt 6 évben és a növekedés kiemelkedő, két számjegyű volt az elmúlt két évben, azonban a fenti munkavállalói statisztikák ismeretében nem meglepő módon az ütem lassulni látszik (ez a tendencia a teljes versenyszféra tekintetében is hasonlóan fest). Mindemellett az említett meredek növekedés alátámasztja a 2017 közepén tett előrejelzésünket (Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás című Mars-hasáb cikkünkben), miszerint a 2011 utáni lassabb bérnövekedés még magában rejt egy közeledő béremelkedési „sokkot”, ami a jelek szerint 2017-ben tetőzött.

A belföldi áruforgalom tekintetében érdekes tendencia figyelhető meg: a 2012-2018-as periódust vizsgálva a vasúti forgalom éves átlagos növekedése magasabb volt a közúti forgalomhoz képest (5,6% vs. 4,5%). 2018-ban azonban megfordult a tendencia és a vasútinál több, mint tízszer nagyobb volument mozgató közúti forgalom 15%-os éves növekedést produkált; a vasúti volumenek ezalatt mindössze 5%-kal nőttek.

Makro szinten tehát egyértelműen az rajzolódik ki, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik az iparági profit szintekre. Vannak olyan alszegmensek, ahol a fenti kihívásokhoz jobban alkalmazkodva tartható, adott esetben növelhető a profitabilitás (belföldi disztribúció, raktár-logisztika), míg más alszegmensek (nemzetközi FTL fuvarozás) jobban megsínylik a költség oldali piaci nyomást és nem tudják tartani profitabilitásukat. Vélhetően a fenti folyamatoknak köszönhetően a szállítmányozás-logisztika szegmens szereplői és uralkodó üzleti modellek közötti differenciálódás várható; értékes kompetenciák fejlesztése, gyengébben teljesítő üzletágak leépítése a jelenlegi helyzetben még inkább kiemelkedő jelentőségű lesz.

Mikro – Top lista egyes jelentős hazai fuvarozó-logisztikai cégekről

mikro

A szállítmányozás-logisztikai szegmens jelentősebb hazai vállalatainak előző néhány éves teljesítményét vizsgáltuk. Kiemelten fókuszálva az utóbbi két lezárt pénzügyi év (2017 és 2018) eredményeire (árbevétel és EBITDA) és annak dinamikájára az alábbi folyamatok, trendek látszódnak (melyet a kiemelt cégek árbevétel- és profit-változás diagrammján szemléltettünk):

MARS2019 Szept chart

 • A vizsgált cégek 80%-ánál (21-ből 17 esetben) nőtt az árbevétel. Ezen cégek közül is azok teljesítettek kiemelkedően, akik működése jellemzően több lábon áll és erősen fókuszálnak a magasabb hozzáadott értéket teremtő, így jobb profitabilitással kecsegtető belföldi disztribúció és/vagy raktározási tevékenységekre. Az is látszik azonban, hogy a még mindig növekedni tudó cégek nagy részénél a fejlődés dinamikája az elmúlt hat éves átlag alatt volt már 2018-ban. Ez utóbbi alól olyan specialisták a kivételek, mint a Transemex, aki földrajzilag fókuszálva erős pozíciót fog a hazai (és régiós) piac egy szegmensében. Ebbe a csoportba tartozik a Baki-Trans is, amely cég az ömlesztett áruszállítás (elsősorban gabona) szakértőjeként, fókuszált stratégiával képes átlag feletti pénzügyi mutatókat hozni. A Révész Holding a tartályos és silós kapacitásaival a vegyi anyagok és különböző ömlesztett termékek specialistája, míg a MASPED rendezvény- és raktárlogisztika terén kiemelkedő.
 • Fentiek közül azonban mindössze 6 vállalatnál párosult a volumen növekedés EBITDA hányad javulással (az összes vizsgált cég kevesebb, mint 30%-a). Tehát azon cégek nagy része, amelyek növekedni tudtak, nem voltak képesek növelni, vagy legalább tartani a korábbi évre jellemző profitabilitási szinteket. A kivételek között a BHS Trans a Hell Energy teljes belföldi logisztikájára építve komplex logisztikai szolgáltatások nyújtásával képes tartani a kiemelkedő teljesítményét, az Airmax Cargo a különleges bánásmódot, speciális szakértelmet igénylő áruk kezelésének szakértőjeként elért kiemelkedő piaci pozíciójára tud építeni. A Petrolsped csoportot leányvállalatainak kompetenciái és a vasúti szegmensben kritikus saját kapacitásai emelik ki, a Kelet-Trans ukrán határ melletti elhelyezkedéséből adódóan a FÁK országokra fókuszálva képes jól teljesíteni, míg a Transintertopnál erős raktárlogisztikai fókusszal és egyéb kiegészítő szolgáltatások nyújtásával törnek előre.

Összesgében az látszik tehát, hogy

 • Egy-két kivételtől eltekintve, a nagy növekedés és a magas profitabilitás nehezen tartható fent egyidőben, ahogy az a fenti ábránkból is leolvasható.
 • „Buyers market” van, erősödik a túlkínálat és a verseny, aminek köszönhetően a szolgáltatók alku pozíciója romlik, az árak és a marginok pedig csökkennek.
 • A korábban jól teljesítő, egyszerű üzleti modellek (pl. nemzetközi FTL közúti fuvarozás) mára már nem elegendők, stratégiai változtatás nélkül vagy a profitabilitás vagy a volumennövekedés csorbát fog szenvedni.
 • A jövőben a profitábilis növekedést, differenciálódással, a szolgáltatási portfolió diverzifikálásával, azaz magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások bevezetésével vagy súlyuk növelésével (pl. raktár logisztika, belföldi disztribúció), speciális szolgáltatás nyújtásával (pl. gyógyszer logisztikai szolgáltatás, vagy vasút, légi, vízi szállítmányozás) vagy erősebb földrajzi fókusszal lehet fenntartani.

Érdekesség

A leggyorsabb és legdrasztikusabb változások a „city logistics” területén várhatóak. A szolgáltatási piacon (pl.: élelmiszer, étel kiszállítás) is dinamikusan terjedő technológia alapú (applikációk) megoldások (lásd Wolt, Netpincér) a „city logistics” és „last mile” kiszállítás teljes átalakulását hozhatják hamarosan. Az átalakulást jelentősen gyorsítani fogja, hogy számos európai városban már kitiltották az autókat bizonyos városrészekből (lásd Osló példáját) és/vagy támogatják az elektromos járműveket. Ez a tendencia a továbbiakban is fennmarad majd és hatással lesz nem csak a közlekedésre, de az érintett szegmensek szállítási-logisztikai megoldásaira, hiszen környezet tudatosabb és rugalmasabb „last mile” megoldásokra lesz szükség a városokban.

Konklúzió

A szállítmányozó-fuvarozó cégekre nehezedő költségnyomás továbbra is valós probléma, 2018-ban a vizsgált cégek több mint 60%-ánál csökkent az operációs szintű profitráta (EBITDA hányad). Várhatóan az elkövetkező időszakban a profitabilitás mellett a volumennövekedés is veszélybe kerülhet a makrogazdasági környezet romlásával párhuzamosan.
Fentiek alapján az iparágban tovább erősödő figyelem összpontosul a hatékonyságnövelésre, ez kritikus lehet a túlélés szempontjából. Utóbbi elsősorban a kapacitások hatékonyabb kihasználásában, ezt támogató technológiák alkalmazásában testesülhet meg (automatizáció, optimalizációs megoldások, telematikai szoftverek).
Ugyanakkor a hatékonyságnövelési kényszer elő fogja segíteni a differenciálódást is, a szereplők egyre inkább a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatásokra próbálnak majd fókuszálni, vagy valamely szegmens, vagy régió specialistájaként törekednek majd pozíciójuk erősítésére.
Vélhetően a jelenlegi helyzetben a fenti lépések mellett is tovább csökken majd az iparági szereplők száma, a legnagyobb szereplők számára lehetőség nyílhat piacszerzésre organikus vagy akvizitív módon is. Az akvizíciós stratégiát elősegítheti, ha egyre több olyan kis és közepes szerepelő lesz a piacon, akinek fejlődési pályája megtörik és ezzel a kapacitások ára csökkenhet, valamint az az általános megfontolás, hogy a hatékonysági versenyben a méretgazdaságosság is fontos tényező. Természetesen a tranzakciókkal kapcsolatban a finanszírozás is kritikus tényező lehet az egyenletben. Jelenleg nagyon kedvező konstrukciók érhetők el mind a bankoknál, mind állami szereplőknél (pl. MFB, Hiventures célzott tőke és hitel termékei), ami támogatóként hathat a tranzakciós aktivitásra.
A differenciálódás, az eltérő stratégiák a szereplők mérete alapján is megfigyelhető lesz akár az üzleti modell, a szolgáltatási portfólió, vagy földrajzi fókusz tekintetében. A kisebb szerepelők ennek mentén könnyebben tudnak majd „niche” szegmensekre fókuszálni, a kevésbé jól működő tevékenységeket leépíteni, hiszen ők rugalmasabbak, könnyebben tudnak ilyen jellegű lépéseket meghozni és végrehajtani. Míg a piacvezető, nagy volumeneket mozgató szereplők méretgazdaságossági megfontolásokat is előtérbe kell, hogy helyezzenek mindamellett, hogy természetesen náluk is meghatározó lesz a szelekció és fókuszált stratégia kialakítása. 

Karli Péter

Ügyvezető

Szentirmai Gábor

Manager

A Heal Partners-ről: A Heal Partners egy független tranzakciós tanácsadó cég, melyet 2009-ben a közép-kelet európai középméretű cégek tőkeellátottságának elősegítésére hoztunk létre. Ügyfeleink elsősorban magántulajdonban lévő vállalatok, magánbefektetők, kockázati tőkealapok. Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, melyet a közel 20 éves befektetési banki és professzionális tanácsadási munkáink közben sajátítottunk el. Fókuszunk: Három kiemelt iparágban (i., Egészségügy/Gyógyszeripar, ii., Telekommunikáció/Média /Technológia, iii., Logisztika /Disztribúció tranzakciós tanácsadási szolgáltatások (cégértékesítés, tőkebevonás, vállalat-felvásárlás, külső finanszírozás bevonása), tranzakciós felkészítés, üzletértékelés, illetve pénzügyi modellezés. Hátterünk: Vezető munkatársaink az elmúlt közel 20 évben a közép-kelet-európai régió piacvezető befektetési bankjainál és vállalati-pénzügyi tanácsadó cégeinél szereztek tapasztalatokat számos nemzetközi projektben. Tagjai vagyunk a Globalscope nemzetközi hálózatának, ami egy pénzügyi tanácsadókat tömörítő nemzetközi hálózat és az országhatárokat átívelő tranzakciók során nyújtott tanácsadásra fókuszál.

PDF letöltés

  Iratkozz fel hírlevelünkre

  Kiadványaink

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  “Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek