Mars-hasáb

”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

”Hát itt meg mi történik?” – kérdezi egyre több befektető, illetve vállalattulajdonos partnerünk. 10 éve követjük szorosan a magánegészségügyi piac alakulását, valamint 4 éve tesszük közzé vélemény cikkeinket a szereplőkkel és piaci trendekkel kapcsolatban. 2016-ban alacsony egészségügyi szakdolgozó bérek és magas tőkeigény jellemezte a piacot; a tőkeigény áthidalására új befektetői kör megjelenését, illetve a jelenlévő piaci szereplők konszolidációját vártuk középtávon, mint természetes választ. 2017-ben, kis régiós kitekintés mellett a kereslet erősödéséről, a hazai magánegészségügyi piac várható organikus növekedéséről, valamint ezzel kapcsolatos erősödő befektetői érdeklődésről írtunk. 2018 és 2019 pedig magáért beszélt: friss szereplők, friss tőke, friss megközelítések megjelenését látjuk, ugyanakkor az egyedi cégstratégiák korántsem egyszerűsödtek le!

Ebben a cikkben elgondolkodtunk: milyen stratégiát követve lehetnek sikeresebbek a különböző típusú piaci szereplők?

Tények

 1. Nyilvánosan elérhetőek a hazai kiemelt magánegészségügyi szolgáltatók 2018-ra vonatkozó éves beszámolói. (Forrás: e-beszámoló)
 2. Lantos Csaba áprilisi cikkében tárgyalja a magánegészségügyi piac jelenlegi helyzetét: a tőke hiányának, ellátó intézmények hatékonyságának kiemelésével (Forrás: https://novekedes.hu)
 3. A portfólió 2018 augusztusában az egészségügyben dolgozók bérének robbanásáról írt (Forrás: https://www.portfolio.hu)

A magyar magánegészségügyi szereplők teljesítménye

A magánegészségügyi szolgáltatói szektor résztvevői olyan humán egészségügyi szolgáltatást végző vállalkozások, amelyek magán (tehát nem állami) tulajdonban vannak. A tavalyi listánkhoz képest megnövekedett a 0,5 milliárd forint árbevételt meghaladó szereplők száma, ami jól mutatja a szektor kiemelkedő növekedési profilját. A vezető magánegészségügyi szolgáltató társaságok legfrissebb, közzétett pénzügyi beszámolóit elemezve megállapítható a 0,5 milliárd forint árbevételt meghaladó szereplőkről, hogy:

 • Az első két legnagyobb piaci szereplő forgalma kiemelkedő, vezető szerepük jelenleg nem veszélyeztetett. A piacon lévő további szereplők által elfoglalt pozíció dinamikusan változik, mely jól mutatja a jelenlegi forrongó magánegészségügyi piac jellegét.
 • A dinamikusan bővülő kereslet gyorsuló piaci árbevétel növekedéssel párosult, ezt jól tükrözi a 2017-18-as árbevétel növekedés 15%-ot megközelítő mediánja. Egyes szereplők még a technológiai startupok piacán is irigylésre méltó növekedést produkáltak (Maternity 36%, Emineo 49%, Istenhegyi Magánklinika 47%).
 • A Duna Medical Center forgalma a tőkeintenzív operációs tevékenységének köszönhetően mintegy 42%-os növekedésen ment keresztül 2018-ban (1,5 milliárdról 2,2 milliárdra), melynek köszönhetően 5 helyet lépett előre a listánkon.
 • A megfigyelt vállalatok medián EBITDA fedezete a 2017-es csúcs (11,5%) után 2018-ban 9,3%-ra mérséklődött. Mindezzel együtt a legsikeresebb szereplők 25%, vagy afölötti fedezetet is elértek.

6

1. Alapvető piaci trendek

Hogyan is néz ki tehát a privát egészségügyi piaci a Marsról nézve? Tulajdonképpen a következő 3 „hívószó” definiálja ennek jelenlegi állapotát és jövőbeli kilátásait: kereslet, bérek, tőke.

Növekvő kereslet

A magánegészségügyi szolgáltatások iránti, legfőképpen a járóbeteg ellátásra vonatkozó kereslet folyamatos növekedése hosszú évek óta tapasztalható; 2016-ban a járóbeteg szakrendelésekre elköltött magánforrások már 25%-kal meghaladták az állami biztosító finanszírozásának mértékét. Alapvetően ehhez a növekvő kereslethez igazodik a kínálat is, hiszen a top szolgáltatók számának és a piac méretének konstans bővülése tapasztalható. A 0,5 milliárd feletti bevétellel rendelkező szereplők köre a tavalyihoz képest ismét új vállalatokkal bővült (2018-ban 4 új szolgáltató), a szereplők összárbevételének pedig folyamatos növekedése tapasztalható a vizsgált időszak alatt. (1. táblázat). Az ellátó entitások számának növekedése a közöttük lévő versenyt is fokozza, hiszen a bővülő kínálattal az egyes intézmények (szinte teljes) kizárólagossága egyes rendelési területeken is csökken, így a betegekért való versengés során egyfajta árverseny is kialakul a piacon. A piac bővülése nem csak az igénybe vehető szakterületek számának növekedésében, hanem a kis-közepes és akár nagyobb műtétek iránti kereslet bővülésben is megmutatkozik.

Kritikus azonban észrevenni: a fák itthon sem nőnek az égig! Az általános makrogazdasági konjunktúra, illetve a magánegészségügy-specifikus keresletnövelő tényezők mellett egyre többször látjuk megjelenni erős kérdésként a piaci szereplők folyamatos árnövelésének (konzultációs díjak, beavatkozási díjak) fenntarthatóságát.

Bérek változása

Magyarországon egészen 2013 óta a reálbérek folyamatos növekedése tapasztalható, ezen belül az egészségügyben dolgozók fizetésében is egy pozitív trend látható. Ahogyan a Portfólió is írta 2018 augusztusi cikkében, az egészségügyben dolgozók átlagos bruttó bérében alapvetően csak 2016-tól tapasztalható robbanásszerű, folyamatos emelkedés, amely indokoltságát és várható bekövetkezését jelezte az is, hogy addig az ágazati bérek még a nemzetgazdaság béreinek átlagához képest is jóval alacsonyabbak voltak. Miért is fontos ez most számunkra? Humánszolgáltatás lévén a privát egészségügyben tevékenykedő vállalatok egyik legjelentősebb költségtétele a bérköltség. A magyar magánegészségügyi szolgáltatók 2016-tól 30% feletti személyi költség növekedést könyvelhetnek el éves szinten, amelynek jelentősége abban rejlik, hogy ha a munkabérek változásából eredő költségnövekedés meghaladja az árbevétel növekedését, akkor a vállalatok profithányada csökken és a későbbi beruházások finanszírozására nem lesz elégséges az operációs nyereségből felhalmozott tartalék.

Tőkeigény

A magánegészségügyi szolgáltatók tőkeigénye vitathatatlan. A megfelelő épület, belső infrastruktúra, orvosi műszerek és gépek konstans biztosítása jelentős összegeket igényel. Ezek finanszírozása összességében komoly kezdeti tőkebefektetéssel jár, illetve egy ellátásszámban növekvő intézmény esetében az újabb beruházások finanszírozása sem egyszerű feladat. Hosszú távon tehát egy jelenleg felszerelt, de alacsony fedezettel operáló klinika fenntartása szinte lehetetlen külső finanszírozások, együttműködések nélkül, hiszen a fokozódó versenyhez és növekvő keresleti igényekhez igazodóan az újabbnál újabb eszközök és technológiák megvásárlása nélkülözhetetlen egy versenyképes szolgáltatási portfólió üzemeltetéséhez.

2. Válasz a trendekre

A röviden leírt trendek fényében a piaci szereplők számára újabb, a hagyományostól eltérő stratégiák alkalmazásának megfontolását javasoljuk. Nézzük is meg, milyen egyszerű kérdésekre kell válaszolni mielőtt stratégiai döntést hozna egy magánegészségügyi szolgáltató! Figyelem: az alábbi ábra saját gondolkodásunk leegyszerűsített megjelenítése, természetesen egyedi szereplők több dobozba is beleillenek!

Szereplok abra

Gyorsvonatok

Kitettségüket növelve az iparágban újabb beruházásokat eszközölnek piacvezető pozíciójuk megteremtésének reményében. Külföldön, jellemzően nyugati piacokon sikerhez vezetett ez a stratégia, nézve a svéd Capio avagy a német Fresenius csoport sikertörténeteit 9%-os, illetve 15%-os 2017-es növekedés kíséretében. Nem kell messzire mennünk, közvetlenül a szomszédunkban is találunk hasonlóan sikeres vállalatokat akár a román Medlife csoport, akár a Regina Maria növekedési számaira tekintve. Az első konszolidációs taktikát választó szereplők a magyar piacon is megjelentek, példa erre a TritonLife csoport Róbert Károly Magánkorház, illetve ezt követően a Genium Esztétikai Központ felvásárlása, avagy az országhatárokat átívelő Medlife akvizíció, mely során a csoport a Rózsakert Medical Centerrel erősítette portfólió cégeinek számát.

Fontolva Haladók

A Fontolva Haladók bízhatnak a piac organikus növekedésében, hiszen keresleti oldalról további bővülés várható. Piaci pozíciójuk megőrzéshez azonban folyamatos versenytárskövetés és gyors reakciókészség szükséges, hisz a tabella évről évre változik, illetve ne feledjük: a fák (konzultációs, illetve beavatkozás-díjak) itthon sem nőnek az égig!

Kis Okosok

Specializáltságukkal egy erős brandet alakítottak ki, jellemzően nemzetközileg is elismert, sikeres, kiváló orvosokkal az intézmények élén. Ennek köszönhetően kevésbé vannak kitéve erős versenynek, így a béremelkedésre áremeléssel is tudnak reagálni, mely elégséges profitot termel a folyamatos beruházási igények, illetve fejlesztések fedezésére. A tulajdonosok motiváltak, hosszútávon jellemzően visszaforgatják profithányaduk jelentős részét.

Pihenésre Vágyó Zsenik

A Kis Okosokhoz hasonlóan egyedi intézményeket hoztak létre, viszont a hosszú évek munkájának gyümölcsét a mostani mozgolódó piacon nagy valószínűséggel sikeresen le tudják aratni. Több, a konszolidáció élére álló szereplővel tűzdelt piac megléte bátoríthatja a Pihenésre Vágyó Zseniket az alapvetően nehéz kiszállási döntés meghozatalában, ahol viszonylag széles befektetői körrel és versenyfolyamattal lehet maximalizálni a vállalat értékét.

Kreatív Innovátorok

Ezen csoport tagjai kiszolgáltatott helyzetben vannak. Jellemzően nincs tőkéjük a piaci konszolidációban való aktív szerepvállaláshoz és még elszenvedik a növekvő bérek okozta eredményhányad csökkenést, hiszen egyre több szereplővel kell versenyezniük a betegekért, specializációval viszont nem rendelkeznek. Ezen szereplők túlélési esélyeit előre mutató technológiák alkalmazásával javíthatják, melyek akár költségcsökkentéssel, akár sztenderd organikus növekedésen felüli bővüléssel segíthetik a pénzügyi eredményességet.

A jobb felhasználói élmény által vezérelve az ellátóegységek manapság egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek magán a konkrét ellátáson túlmutató egyéb tényezőkre. Az egyik ilyen tényező, amely számos nyugati országban már egészen 2015 óta jelen van és hazánkban is elkezdett már kibontakozni az az online orvosi ellátás, másnéven telemedicina. Ebben a keretrendszerben a beteg alapvetően egy online felületen keresztül jelzi, hogy milyen gondjai, panaszai vannak és az orvos a túloldalon a leírtak alapján reagál, így akár fizikai érintkezés nélkül is megoldódhat a beteg problémája. Magyarországon a Medicall illetve a fejlesztés alatt álló Dokiapp a piac kiemelkedő szereplői. Egy telemedicina platform bevezetésétől költségcsökkenést és hatékonyság növekedést várhatnak a szolgáltatók. Egyrészt a kevésbé komoly megbetegedések ellátását hatékonyabb erőforrás felhasználással, online platformon keresztül tudják intézni a szolgáltatók, így több orvosidőt allokálva a komplikáltabb esetek személyes kezelésére. Másrészt az online konzultáció során a betegút is hatékonyabban menedzselhető, a beteget a megfelelő szakrendelés irányába terelve. A fentiek mellett az állandó orvosok kapacitáskihasználása is jobban optimalizálható, mely pozitívan hat az eredményességre.

Tradícionális Generalisták

Egy konszolidálódó és piaci pozíciókért versengő szereplőkkel teletűzdelt iparágban nehéz sikeresnek lenni specializáció és innováció nélkül, nehéz döntéseket azonban a sikeresség érdekében jobb minél előbb meghozni. Természetesen, ezen szereplők a fenti kérdéseket újra gondolhatják, tőke nélkül akár új tőkéstárs bevonásával, specializáció nélkül akár iparági szereplővel való együttműködéssel vagy akár csak a technológiai fejlesztést megfontolva máris elkerülhetik a leáldozó pályát és akár Gyorsvonatok, Kis Okosok, vagy Kreatív Innovátorok csoportjába is bekerülhetnek. Fontos azonban a kritikus döntések megfelelő időben történő meghozatala.

3. Konklúzió

A Status Quo vége közeleg. A hazai magánegészségügyi szereplők jelenlegi fejlődési szakaszában a megszokott úton való haladás már nem sokáig lesz egy járható megoldási irány. Az átalakulóban lévő magánegészségügyi szektor (keresleti oldali változások, a növekvő bérek és az egyre több piaci szereplő megléte) a vállalatok stratégiájának újragondolását kívánják. Úgy látjuk, hogy az egyes szereplők által a fenti kérdésekre adott válaszok is befolyásolni fogják az iparági listánk alakulását a következő évek során. Azok a szereplők, amelyek saját helyzetüket felismerve megfelelően reagálnak a piaci trendekre és versenytársaikat elemezve újra és újra felteszik magunknak a fenti kérdéseket nagyobb eséllyel lesznek sikeresebbek.

Varga Éva

Jászkuti Bertalan
Karli Péter

Ügyvezetők

A Heal Partners-ről: A Heal Partners egy független tranzakciós tanácsadó cég, melyet 2009-ben a közép-kelet európai középméretű cégek tőkeellátottságának elősegítésére hoztunk létre. Ügyfeleink elsősorban magántulajdonban lévő vállalatok, magánbefektetők, kockázati tőkealapok. Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, melyet a közel 20 éves befektetési banki és professzionális tanácsadási munkáink közben sajátítottunk el. Fókuszunk: Három kiemelt iparágban (i., Egészségügy/Gyógyszeripar, ii., Telekommunikáció/Média /Technológia, iii., Logisztika /Disztribúció tranzakciós tanácsadási szolgáltatások (cégértékesítés, tőkebevonás, vállalat-felvásárlás, külső finanszírozás bevonása), tranzakciós felkészítés, üzletértékelés, illetve pénzügyi modellezés. Hátterünk: Vezető munkatársaink az elmúlt közel 20 évben a közép-kelet-európai régió piacvezető befektetési bankjainál és vállalati-pénzügyi tanácsadó cégeinél szereztek tapasztalatokat számos nemzetközi projektben. Tagjai vagyunk a Globalscope nemzetközi hálózatának, ami egy pénzügyi tanácsadókat tömörítő nemzetközi hálózat és az országhatárokat átívelő tranzakciók során nyújtott tanácsadásra fókuszál.

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépést hátra, kettőt előre – A magyar magánegészségügy a 2023-as számok tükrében

  Folytatva sorozatunkat, magánegészségügyi áttekintőnk idei kiadásában is igyekszünk átfogó képet adni a szegmens aktuális helyzetéről. Riportunk továbbra is a szektor legnagyobb szereplőinek teljesítményén alapul, ugyanakkor frissítjük piacméretre vonatkozó becslésünket is.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek