Mars-hasáb

Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

2016 júniusi cikkünkben elemeztük az egészségügyi szereplők teljesítményét; újabb üzleti év zárult, ahol a publikus jelentésekből egyértelműen látszik, hogy a hazai kiemelt magánegészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek, idén még elsősorban organikusan. 2017-re a legnagyobb szolgáltatók átlagos növekedése 20% felett volt, amely jelentősen meghaladja az elmúlt 5 év átlagát. A jövőbeli növekedést megalapozva, azonban több akvizíció is lezárásra került, az elmúlt egy évben több komoly üzletet is kötöttek a magánegészségügyi ellátók és szolgáltatók piacán. A Budai Egészségközpontot Csányi Sándor Bonitas nevű cége vette meg, az Affidea (korábbi nevén Diagnoscan) a Főnix-Med egészségügyi céggel gazdagította portfolióját, míg a Róbert Károly Magánkórház kikerült Lantos Csaba befektetési portfoliójából. 2018 áprilisban minden hírverést mellőzve húszágyas mozgásszervi, ortopédiai kórházat nyitott egymilliárd forintos befektetéssel Knoll Zsolt traumatológus, sportsebész.

Mindez azt jelenti, hogy ha szigorúan a betegellátás magánpiacát nézzük (nem pedig a teljes magánegészségügyi piacot), rövid időn belül az első és negyedik legnagyobb szereplő cserélt gazdát, mely mutatja a befektetői érdeklődést a jól prosperáló magánegészségügyi piac iránt.

Tények

 1. Nyilvánosan elérhetőek a hazai kiemelt magánegészségügyi szolgáltatók 2017-ra vonatkozó éves beszámolói. (Forrás: e-beszamolo)

 2. Lantos Csaba befektető megválik a Róbert Károly Magánkórház Zrt.-től. A vevő a MedAlliance Holding Zrt. csak idén január elején alakult meg, ám a tőkét összeadó magyar részvényesek közül többen is különböző területek – pénzügy, jog, könyvvizsgálat, befektetés – jegyzett szakértői. (Forrás: Nagy üzlet az egészségügy)

 3. Az ország legnagyobb árbevételű, magántulajdonú, járó- és fekvőbetegeket kezelő gyógyintézményében, a Budai Egészségközpontban tavaly többségi részesedést (60%-ot) szerzett az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, Csányi Sándor Bonitás 2002 Zrt.-je. (Forrás: Csányi belevág a magánegészségügybe)

 4. Affidea Kft. felvásárolta a járóbeteg-rendelőket működtető Főnix-Med Zrt.-t.(Forrás:Magánegészségügyi csoportot épít az Affidea )

 5. Egymilliárd forintos beruházással indított 20 ágyas, ortopéd magánkórházat az ország egyik legismertebb térd-specialistája, dr. Knoll Zsolt. (Forrás:Egymilliárdból épült a magánkórház)

1. A magyar magánegészségügyi szereplők teljesítménye

A magánegészségügyi szolgáltatói szektor résztvevői olyan humán egészségügyi szolgáltatást végző vállalkozások, amelyek magán (tehát nem állami) tulajdonban vannak. A magyar magánegészségügyi szolgáltatók, néhány kivételtől eltekintve (pl. Róbert Magánkórház, Budai Egészségközpont, Duna Medical Center, Medicover kórházi beruházás, Dr. Rose Magánkórház, Maternity) alapvetően első sorban járóbeteg-ellátási fókusszal valósultak meg az elmúlt 30 évben. A tavalyi listánkhoz képest megnövekedett a 0,5 milliárd Forint árbevételt meghaladó szereplők száma, ami méltán mutatja a szektor kiemelkedő organikus növekedési potenciálját. A vezető magánegészségügyi szolgáltató társaságok legfrissebb, közzétett pénzügyi beszámolóit elemezve megállapítható a 0,5 milliárd forint árbevételt meghaladó szereplőkről, hogy:

 • 2016-ról 2017-re átlagosan 20 százalékot növekedtek, mely kiemelkedőnek számít az elmúlt éveket tekintve, és meghaladja a teljes magánegészségügyi piac átlagos növekedési rátáját.
 • 2012 és 2017 között éves árbevétel-növekedési ütemének mediánja (CAGR) 15 százalék feletti volt;
 • jövedelmezőségük is javult; a medián EBITDA fedezet a 2016-os 11,6%-os szintről 13,3%-ra növekedett, ahol a legkiemelkedőbb szereplő 25 százalék feletti fedezettel rendelkezett.

Kp1 2018 06 v1

*Dr. Rose Magánkórház számai kizárólag a szolgáltató cég (Dr. Rose Egészségügyi Szolgáltató Kft.) számait tartalmazzák.
** A táblázat a Róbert Károly Magánkórház és a Telki Kórház pénzügyi adatainak számtani összegét tartalmazza.
*** A táblázat a WorCare, a Medicina foglalkozás-egészségügyi vállalat a Medicina Bajmegelőző és az OXOVIT pénzügyi adatainak számtani összegét tartalmazza.
****2018 februárjában a Főnix Med Zrt. az Affidea Diagnosztikai Kft. tulajdonába került, azonban az idei évet ez még nem befolyásolja. Ezen felül a cég egyszeri 446,774 mFt-os egyéb ráfordítást könyvelt el leányvállalata felé nyújtott tagi kölcsön leírásából származóan, mellyel normalizáltunk az EBITDA számítása során.

2. Jövőbeli organikus növekedést támogató akvizíciós stratégiák 

Az elmúlt néhány évben jelentős magánegészségügyi piaci növekedésnek lehettünk tanúi, melyet nemcsak a fél milliárd forint árbevételt meghaladó szereplők számának szaporodása mutat, hanem a szereplők összesített árbevételének éves alakulása és növekedési üteme is jól szemlélteti (lásd 1. diagram). Ebből látszik, hogy 2012-2017 között csaknem megduplázódott a cégek összesített árbevétele, valamint az évről-évre történő növekedés üteme is ennek megfelelően folyamatosan kétszámjegyű. Azonban az organikus növekedéssel párhuzamosan a szereplők között különböző kooperációs tevékenységek vannak kibontakozóban. A kooperáció egyik fajtája az érdekközösségek formájában mutatható be, míg másik formája a piaci szereplők a konszolidációja. Az érdekközösségek között említésre méltó a PRIMUS, mely a minősített magánegészségügyi szolgáltatókat tömöríti, ezzel is segítve a betegek megalapozott intézményválasztását. A második formája a kooperációnak a konszolidáció, mely jelentőségét a Tények felsorolása során már kiemelt három, a közelmúltban lezajlott tranzakció elemzésével mutatunk be.

Kp2 2018 06

A PRIMUS Magán Egészségügyi Szolgáltató Egyesület a hazai magánegészségügyi szektor érdekvédelmi ernyőszervezete. Célja, hogy a magán egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő betegek érdekeit képviselje, és lehetőség szerint elősegítse egy etikusan működő, a betegbiztonsági követelményeknek megfelelő ágazat létrejöttét. Az Egyesület által kibocsátott Minősített Magánegészségügyi Szolgáltató védjegy a hazai piac – mind szakmailag, mind a betegek által- méltán leginkább elismert szolgáltatóit tömöríti. A védjegy és a hozzá tartozó minőségi kritériumrendszer egy nagyszerű lehetőség lehet a piaci szereplők kooperációjára, valamint a szolgáltatói értékajánlat differenciálására.

A piaci szereplők második féle kooperációs lehetősége az egyesülések, felvásárlások formájában valósulhat meg. Alább összegeztük a 3 kiemelkedő tranzakciót, mely mutatja a befektetők piacba vetett hitét, illetve a piac szereplők azon felismerését, hogy a magánegészségügyi piac karakterisztikája miatt (tőkeigényesség, munkaerő hiány, „brand” egyre előtérbe kerülő értéke) fontos az erős piaci pozíció, melyet részben felvásárlásokkal lehet elérni.

Az időrendben legrégebbi tranzakció a Bonitas 2002 Zrt. többségi tulajdonszerzése a Budai Egészségközpontban. Csányi Sándor az Inforádió reggeli műsorában nemrégiben nyilatkozta, hogy kiemelt befektetési területnek tekinti az egészségügyi projekteket, ugyanis jelentős növekedési potenciált prognosztizál a hazai magánegészségügyi piac számára. Véleményünk szerint ez a tranzakció annak köszönhető, hogy a magyar egészségügyi piac kellően megérett arra, hogy iparágon kívüli befektetőket vonzzon be a piacra. A növekvő kereslet és az egyre jobb profitabilitási kilátások a piacon kiváló felvásárlási célpontként tüntetik fel a szakmailag és operatív szemszögből is kifogásolhatatlan privát egészségügyi intézményeket a szakmán kívüli, intézményi vagy magántőke számára.

Az előző tranzakcióhoz több szempontból is hasonló a 2018 elején lezajlott, a Róbert Károly Magánkórházat érintő ügylet, ugyanis Lantos Csaba az OTP ex vezérigazgató-helyettese 10 év után vált meg az egyébként kifejezetten jól prosperáló befektetésétől, a Róbert Károly Magánkórháztól. A felvásárlással kapcsolatban a Menedzsment Fórumnak adott későbbi interjújában azt nyilatkozta, „Kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatot”, valamint „Ha jönnek a mamutok nem szabad az útjukba állni”. Ezek a „Mamutok” egy utalás a Medalliance Holding nevű, a hazai gazdaság különböző területeinek kimagasló szakembereiből álló magánbefektetői csoportosulásra, amelyet csak 2018 év elején hívtak életre, de máris az idei év egyik legjelentősebb tranzakciója írható a számlájukra. Ebből a tulajdonosváltásból hasonló kép rajzolódik ki, mint a Budai Egészségközpont esetén, mégpedig, hogy egyre vonzóbb piac a magánegészségügy, így a magántőke is piacra lépési lehetőségeket keres magának, elsősorban felvásárlások segítségével. Ebben az esetben azonban a felvásárló részéről jelentős szakmai kompetencia is összpontosul, így ezt a befektető-csoportot sokkal inkább iparágspecifikus, „smart money” befektetőként lehet számon tartani.

A harmadik említésre méltó tranzakció egy egyértelműen szakmai berkeken belüli akvizíció a Főnix-Med Zrt. felvásárlása az Affidea Diagnosztika Kft. által. A tranzakcióról szóló közleményben a felvásárló társaság kiemeli, hogy a két vállalat múltbeli stratégiai együttműködéseiből származó szinergiahatások mellett a felvásárlás egyik döntő tényezője az volt, hogy a csoport nemzetközi és regionális stratégiája szerint is szeretnének a képalkotó diagnosztika mellett a járóbeteg-ellátás felé nyitni, ezzel is reagálni olyan nemzetközi trendekre, mint a teljeskörűbb páciens-kiszolgálás és a páciens-mint-fogyasztó (patient-as-consumer: teljeskörű, személyreszabott ellátás, amely a fogyasztó kezébe adja a döntési és információs szabadságot). Az ilyesfajta szolgáltatáskör-bővítés jó hatással lehet a vállalat távlati növekedési kilátásaira, valamint a páciensek is egyszerűbben férhetnek hozzá komplex egészségügyi szolgáltatásokhoz.

A tranzakciós aktivitáson kívül rengeteg „zöldmezős” magánegészségügyi beruházás is zajlott a piacon. Ebből kiemelnénk az ország egyik legismertebb ortopéd szakorvosának, Knoll Zsoltnak budai ortopéd magánklinikáját, amely a már 2009-óta üzemelő önálló szakrendelését bővítette ki egy 20 ágyas magánkórházzá. A beruházás összértéke meghaladja az egymilliárd forintot, amelyet stratégiai befektetőkkel közösen finanszíroztak. Ez a fejlesztés egy csapásra jelentős szereplővé teszi az intézményt a specializált magánkórházak között.

Ezek az akvizíciók és beruházások azt eredményezik, hogy a felvásárló vagy beruházó vállalatok az organikus lehetőségeken felüli növekedést képesek realizálni, amely a piaci pozíciók javítását teszik lehetővé. Jelenleg ugyanis sok kis szereplő mellett néhány nagy verseng a piacon, és ezek az akvizíciók és beruházások a koncentrációt növelik, így elképzelhető, hogy a kisebb szereplők – például lakásrendelők- lassanként kiszorulnak a piacról.

3. Konklúzió 

Összességében elmondható, hogy a hazai magánegészségügyben nagyot lépett előre az elmúlt időszakban azonban koránt sincs vége a fejlődési pályának. Iparági szakértőkkel összhangban középhosszú távon fenntarthatónak látjuk a kétszámjegyű növekedési ütemet, melynek előfeltétele részben további szereplők közötti kooperáció. 2015 júniusi cikkünkben említettük, hogy a konszolidáció még várat magára, de a piaci karakterisztikái és tendenciák miatt belátható határidőn belül felvásárlások kerülnek a központba. Ennek első jeleit a fent elemzett három tranzakción keresztül láthatjuk, azonban véleményünk szerint a konszolidációs folyamatokat továbbra is kiemelt szerepet fognak kapni a jelenleg még eléggé fregmentált piacon. Az egészségügyi szolgáltatók piacán, a magyar piaci szereplők egyre vonzóbbak mind nemzetközi, mind hazai szakmai vagy stratégiai magántőke-befektetők számára is. Ez részben a keresleti oldal egyre markánsabb jelenlétének köszönhető, melyet az állami egészségügyi ellátásban tapasztalható hiányosságok, az egészségügyi turizmus illetve a vállalati szűrőcsomagok elterjedése támogat. Másrészt pedig a kínálati oldal jó minőségű, megfizethető szolgáltatások páciens barát módon történő szolgáltatása segíti a kockázatok csökkenését. Bár a piaci finanszírozás körül jelenleg kialakulóban levő bizonytalanság átmenetileg fékezheti a fenti folyamatokat, hosszabb távon a magánegészségügyi piac további növekedését és koncentrációját várjuk, mint ahogy ezt látjuk a kelet-közép európai országokban, is, függetlenül az adott országban kialakuló finanszírozási formáktól. Ez a konszolidációs hullám a piac kisebb szereplőit érintheti a legrosszabbul, a lakásrendelők korszakának lassan leáldozik, ugyanis a fogyasztók is egyre szívesebben járnak komplex szolgáltatást nyújtó magánegészségügyi központokba illetve a legkorszerűbb berendezéseket magas tőkeigényük miatt csak az iparág nagyobb szereplői lesznek képesek megvásárolni.

Jászkuti Bertalan
Karli Péter

Ügyvezetők

A Heal Partners-ről: A Heal Partners egy független tranzakciós tanácsadó cég, melyet 2009-ben a közép-kelet európai középméretű cégek tőkeellátottságának elősegítésére hoztunk létre. Ügyfeleink elsősorban magántulajdonban lévő vállalatok, magánbefektetők, kockázati tőkealapok. Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, melyet a közel 20 éves befektetési banki és professzionális tanácsadási munkáink közben sajátítottunk el. Fókuszunk: Három kiemelt iparágban (i., Egészségügy/Gyógyszeripar, ii., Telekommunikáció/Média /Technológia, iii., Logisztika /Disztribúció tranzakciós tanácsadási szolgáltatások (cégértékesítés, tőkebevonás, vállalat-felvásárlás, külső finanszírozás bevonása), tranzakciós felkészítés, üzletértékelés, illetve pénzügyi modellezés. Hátterünk: Vezető munkatársaink az elmúlt közel 20 évben a közép-kelet-európai régió piacvezető befektetési bankjainál és vállalati-pénzügyi tanácsadó cégeinél szereztek tapasztalatokat számos nemzetközi projektben. Tagjai vagyunk a Globalscope nemzetközi hálózatának, ami egy pénzügyi tanácsadókat tömörítő nemzetközi hálózat és az országhatárokat átívelő tranzakciók során nyújtott tanácsadásra fókuszál.

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek