Mars-hasáb

Régi szereplők, új szereposztás

Fontos helyet foglalt el a gazdasági hírekben május elején, hogy a Vodafone megállapodott egyes UPC cégek megvásárlásáról. A Vodafone a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket vásárolja meg az anyacég Liberty Global-tól. Nem véletlen az országok kiválasztása: ezek azok az országok a Liberty Global európai portfoliójában, ahol a Vodafone saját operációval rendelkezik a mobilpiacon, de nincs még jelen, vagy nem elég erős a vezetékes szolgáltatások piacán. A cél egyértelműen egy pán-európai távközlési szolgáltató építése, amely a távközlés minden fontos szegmensében (vezetékes telefon, internet, TV, mobil) jelentős szereplő. A tranzakció Magyarországon is egyértelműen a vezetékes-mobil integráció erősítése felé hat, ráadásul ez egybeesik a Digi Csoport erősödésével, amit az Invitel lakossági üzletágának felvásárlása, illetve a várható mobilpiaci megjelenés fémjelez.

Sok cikk foglalkozott a sajtóban azzal, hogy hogyan hatnak ezek a változások a fogyasztókra. Mi most azt szeretnénk megvizsgálni, hogy mik lehetnek a tovagyűrűző hatások a piaci szerkezetre és ezen belül hogyan hathatnak a változások a tranzakciós piacra Magyarországon.

Tények

 1. A Vodafone mindenestül megveszi a UPC-t. (Forrás: Index, 2018.05.09.)

 2. A Digi 43 milliárdért megvette az Invitelt. (Forrás:  Index, 2017.07.21.)

 3. A DIGI hivatalosan bejelentette, hogy mobilszolgáltatást indít Magyarországon. (Forrás: DIGI, 2018.02.)

1. Miért történt?

A Vodafone és a Libety Global közötti tranzakcióval először formálódik olyan jelentős erejű és integrált piaci szereplő Közép-Európában, amit nem egy régi, hagyományos (un. inkumbens) szolgáltató épít fel, mint amilyen nálunk a Magyar Telekom Csoport, hanem a piacra később belépő szereplőkből állt össze. Így ez a tranzakció hosszú távú trendfordító is lehet a közép-európai és a magyar távközlésben is, hiszen már rövidebb távon is a jelentős piaci erejű, integrált szolgáltatók harcává alakíthatja a távközlési versenyt. Hamarosan több versenytárs is képes lesz 4play szolgáltatásokat (telefon, TV, internet, mobil) kínálni. Ma Magyarországon erre csak a Telekom Csoport képes, de rövid időn belül csatlakozhat hozzá a Vodafone és a Digi is. De nézzük meg részleteket, hogy miért is történt meg a Vodafone-Liberty tranzakció. A Vodafone tőzsdei befektetők részére adott tájékoztatása szerint a vezetékes üzlet és a mobil szolgáltatás összevonása az alábbi területeken fog jelentős többletértéket, vagyis szinergiát teremteni a tulajdonosoknak.

Potenciális szinergiák

Mindezekből következik, hogy a kombinált cég képes lesz olcsóbb szolgáltatást nyújtani akár magasabb profitráta mellett, mint a csak mobil vagy csak vezetékes szolgáltatók.

A tranzakció stratégiai fontosságára jellemző, hogy a Vodafone tájékoztatása szerint a megvásárolt cégek teljes cégértékét (Enterprise Value, vagyis a cég saját tőkéjének és nettó hitelállományának összege) a tranzakció az éves EBITDA-juk 8,6-szorosára értékeli úgy, hogy a felhasznált EBITDA-ban már a várható szinergiák hatása is benne van. Ez az EBITDA szorzó a 2018 közepén érvényes, tőzsdén levő távközlési társaságok átlagos EBITDA szorzójánál több, mint 15%-kal magasabb a Heal Partners által az európai TMT szektorról publikált féléves Hírlevél adatai alapján (lásd: http://healce.com/index.php/hirlevelek). Vagyis a Vodafone a szinergiák beszámítása után is komoly prémiumot fizetett az iparági átlagos cégértékelések felett.

2. Mik a piaci következmények?

A Vodafone-Libety és a Digi-Invitel tranzakció, valamint a Digi várható mobilpiaci megjelenése alapjaiban rajzolja át a távközlési szolgáltatók térképét Magyarországon. Kialakulóban van 3 nagy játékos, akik várhatóan a 4play ajánlatokra fogják a legnagyobb hangsúlyt fektetni a jövőben. Nézzük meg, hogy a 2018-as piaci részesedések alapján hogyan nézhetne ki egy ilyen piac.

Telekommunikcis piac megoszlsa 2018.mjus

Látható, hogy a mobilpiacon túl a 3 nagyon kívüli szolgáltatók együttesen sem tudják megközelíteni a nagy hármas tagjait és a fent vázolt szinergikus hatások és marketing előnyök miatt ez a polarizáltság tovább nőhet. A mobilpiacon hasonló tendenciák miatt 5 éves távlatban a Vodafone megelőzheti, a Digi megközelítheti a Telenort.

Mint korábban említettük, a 4play ajánlatok Németországban alacsonyabb ügyfél lemorzsolódást és magasabb egy előfizetőre eső bevételt jelentettek. Ha a nagy szereplők mindannyian szeretnék ezen előnyöket kihasználni, a 4play lehet a jövőbeni piacfejlődés fő mozgatója.

3. Lemarad, aki kimarad?

Az átalakulásokkal a nagy hármason kívül tevékenykedő többi szolgáltató helyzete is nehezebbé, a jelenlegi üzleti modellje kérdésessé válhat. Ilyen egyéb szolgáltató kategóriájába tartoznak a közepes és kisebb kábelszolgáltatók a TV, vezetékes telefon és Internet területén és a Telenor a mobilszolgáltatók piacán. Bár nem a lakosságnak szolgáltat, de az Invitel Csoportból megmaradó üzleti kommunikációs cég, az Invitech is egyedül marad nagyobb riválisaival a Telekom Csoporttal és a UPC-vel szemben. Az alábbi ábra mutatja, hogy a tranzakció és ezáltal a 3 szereplős piac kialakulása után hogyan alakulhat a három nagy 4play szolgáltató együttes részesedése a telekommunikációs piacon a 2018. májusi elérhető piaci részesedési adatokból kiindulva (figyelembe véve a Digi mobilpiaci elindulását és a 4play ajánlatok lehetséges hatását a piacra).

A Vodafone UPC tranzakci utni telekommunikcis piac megoszlsa A Telenor számára nem maradt opció a vezetékes piacon az integrált szolgáltatás megteremtésére ezért véleményünk szerint nemzetközi integrációval és hálózatüzemeltetéssel kapcsolatos együttműködéssel (pl. Invitech-hel) javíthatja versenyképességét és persze erősen játszhatnak arra, hogy az 5G bevezetésével a mobilinternet egyre jobban a vezetékes szolgáltatás helyettesítőjévé válhat. Jelenlegi tulajdonosi körében a nemzetközi integrációs lehetőségek korlátozottak, a vezetékes internet mobillal való helyettesíthetősége pedig csak egy hosszabb időszak alatt lehet realitás, így nem lepődnénk meg, ha egy nagyobb stratégiai befektető szállna be a PPF által tulajdonolt közép-kelet európai távközlési cégcsoportba.

Az Invitech számára véleményünk szerint van még bőven növekedési lehetőség mind az üzleti ügyfeleknek a távközléssel csomagban kínálható IT szolgáltatások területén, mind külföldön, ezért további konszolidációs tranzakcióra rövid távon nincs nyomás. Logikus lehetne ugyanakkor együttműködni a Telenorral hálózatüzemeltetésében, de akár szolgáltatási oldalon is, mivel a Telekom Csoport és a UPC is az Invitech közvetlen versenytársa.

A magyarországi közepes és kisebb kábelszolgáltatók (Tarr, PR Telecom, Parisat, stb.) helyzete lesz a legizgalmasabb, amennyiben a Vodafone-Liberty tranzakció és a Digi mobilindulása is megtörténik. Úgy gondoljuk, hogy a fent vázolt piaci helyzetben – a 2000-es évek elejéhez hasonlóan – elindulhat egy verseny a 3 nagy szolgáltató között a kisebb kábelszolgáltatókért, hogy piaci pozícióikat tovább erősítsék. Ez már csak azért is indokolt lenne, mert a TV és Internet szegmensekben is nagyon szoros lesz a verseny a 3 nagy között. A másik oldalról a kábelszolgáltatók tulajdonosai részéről is növekedhet a megegyezésre való törekvés, ha az ügyfelekért folytatott harcban a 4play szolgáltatások kerülnek előtérbe. A kisebb szolgáltatók másik lehetősége, hogy kiegészítik a szolgáltatási portfóliójukat a lemaradástól tartó Telenor mobilszolgáltatással. Ezáltal ők maguk is 4play szolgáltatókká tudnának válni. Azonban erre a technológiai és hálózati integrációs korlátok miatt jelenleg nem látunk jelentős esélyt. A piaci viszonyok átalakulása segíthet abban is, hogy a Telekom Csoport kevésbé legyen korlátozva felvásárlási tevékenységében versenyjogi szabályozás miatt, ez is segítheti az általunk várt konszolidációs hullámot.

A fenti trendek várhatóan nem egyik napról a másikra fognak meghatározóvá válni a piacon. A Digi mobilindulásának ideje még bizonytalan, a Vodafone-Liberty tranzakció és annak magyar lábának versenyhatósági jóváhagyásáig akár 1 év is eltelhet. Ha azonban kialakul a fent vázolt piaci struktúra, a helyezkedés nagyon gyorsan elindulhat és akár 2019 második felére már elkezdhet élénkülni a tranzakciós piac. Megítélésünk szerint a kisebb szereplőknek is érdemes addig várniuk, amíg egy eladási döntést meghoznak, hiszen az érdeklődők száma addig nőhet. Mindenesetre a köztes időben sem érdemes ölbe tett kézzel ülni. A független kábelszolgáltatóknak érdemes felkészülni az új helyzetre a cégértéket növelő intézkedésekkel (pl. átláthatóság növelése), amennyiben tulajdonosaik az új konszolidációs hullám kihasználására készülnek.

4. Konklúzió

A közép-európai és ezen belül a magyar távközlési piacon látható változásokat trendfordítónak tartjuk, mivel a 4play lehet a piaci változások mozgatórugója. A piaci szerkezet ezzel úgy alakulhat át, hogy a mostani egy domináns szereplőt közrefogó közepes versenytársakból 3 szereplős oligopol piac alakulhat ki, ami a fennmaradó részek még gyorsabb konszolidálásához vezethet. Az öveket már most érdemes becsatolni, de az igazi gyorsulás 2019 második felétől várható.

Korábbi cikkükben (2017. október) a vezetékes és mobil hálózatok lehetséges versenyéről szóltunk. Az azóta történt fejlemények a mobil-vezetékes verseny helyett inkább a mobil-vezetékes integrációt helyezik előtérbe a következő 5-10 évben. Ez korábbi cikkünkben vázolt közszolgáltatóvá válási folyamat későbbre való elcsúszásával is jár, mivel jónéhány évnyi növekedési lehetőséget tud nyújtani a nagy szereplőknek. A szabályozók pedig a monopolisztikus szabályozói eszközök helyett az oligopolisztikus szabályozás irányába fordulhatnak.

Jászkuti Bertalan
Karli Péter

Ügyvezetők

A Heal Partners-ről: A Heal Partners egy független tranzakciós tanácsadó cég, melyet 2009-ben a közép-kelet európai középméretű cégek tőkeellátottságának elősegítésére hoztunk létre. Ügyfeleink elsősorban magántulajdonban lévő vállalatok, magánbefektetők, kockázati tőkealapok. Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, melyet a közel 20 éves befektetési banki és professzionális tanácsadási munkáink közben sajátítottunk el. Fókuszunk: Három kiemelt iparágban (i., Egészségügy/Gyógyszeripar, ii., Telekommunikáció/Média /Technológia, iii., Logisztika /Disztribúció tranzakciós tanácsadási szolgáltatások (cégértékesítés, tőkebevonás, vállalat-felvásárlás, külső finanszírozás bevonása), tranzakciós felkészítés, üzletértékelés, illetve pénzügyi modellezés. Hátterünk: Vezető munkatársaink az elmúlt közel 20 évben a közép-kelet-európai régió piacvezető befektetési bankjainál és vállalati-pénzügyi tanácsadó cégeinél szereztek tapasztalatokat számos nemzetközi projektben. Tagjai vagyunk a Globalscope nemzetközi hálózatának, ami egy pénzügyi tanácsadókat tömörítő nemzetközi hálózat és az országhatárokat átívelő tranzakciók során nyújtott tanácsadásra fókuszál.

PDF letöltés

  Iratkozz fel hírlevelünkre

  Kiadványaink

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  “Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek