Mars-hasáb

Régi szereplők, új szereposztás

Fontos helyet foglalt el a gazdasági hírekben május elején, hogy a Vodafone megállapodott egyes UPC cégek megvásárlásáról. A Vodafone a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket vásárolja meg az anyacég Liberty Global-tól. Nem véletlen az országok kiválasztása: ezek azok az országok a Liberty Global európai portfoliójában, ahol a Vodafone saját operációval rendelkezik a mobilpiacon, de nincs még jelen, vagy nem elég erős a vezetékes szolgáltatások piacán. A cél egyértelműen egy pán-európai távközlési szolgáltató építése, amely a távközlés minden fontos szegmensében (vezetékes telefon, internet, TV, mobil) jelentős szereplő. A tranzakció Magyarországon is egyértelműen a vezetékes-mobil integráció erősítése felé hat, ráadásul ez egybeesik a Digi Csoport erősödésével, amit az Invitel lakossági üzletágának felvásárlása, illetve a várható mobilpiaci megjelenés fémjelez.

Sok cikk foglalkozott a sajtóban azzal, hogy hogyan hatnak ezek a változások a fogyasztókra. Mi most azt szeretnénk megvizsgálni, hogy mik lehetnek a tovagyűrűző hatások a piaci szerkezetre és ezen belül hogyan hathatnak a változások a tranzakciós piacra Magyarországon.

Tények

 1. A Vodafone mindenestül megveszi a UPC-t. (Forrás: Index, 2018.05.09.)

 2. A Digi 43 milliárdért megvette az Invitelt. (Forrás:  Index, 2017.07.21.)

 3. A DIGI hivatalosan bejelentette, hogy mobilszolgáltatást indít Magyarországon. (Forrás: DIGI, 2018.02.)

1. Miért történt?

A Vodafone és a Libety Global közötti tranzakcióval először formálódik olyan jelentős erejű és integrált piaci szereplő Közép-Európában, amit nem egy régi, hagyományos (un. inkumbens) szolgáltató épít fel, mint amilyen nálunk a Magyar Telekom Csoport, hanem a piacra később belépő szereplőkből állt össze. Így ez a tranzakció hosszú távú trendfordító is lehet a közép-európai és a magyar távközlésben is, hiszen már rövidebb távon is a jelentős piaci erejű, integrált szolgáltatók harcává alakíthatja a távközlési versenyt. Hamarosan több versenytárs is képes lesz 4play szolgáltatásokat (telefon, TV, internet, mobil) kínálni. Ma Magyarországon erre csak a Telekom Csoport képes, de rövid időn belül csatlakozhat hozzá a Vodafone és a Digi is. De nézzük meg részleteket, hogy miért is történt meg a Vodafone-Liberty tranzakció. A Vodafone tőzsdei befektetők részére adott tájékoztatása szerint a vezetékes üzlet és a mobil szolgáltatás összevonása az alábbi területeken fog jelentős többletértéket, vagyis szinergiát teremteni a tulajdonosoknak.

Potenciális szinergiák

Mindezekből következik, hogy a kombinált cég képes lesz olcsóbb szolgáltatást nyújtani akár magasabb profitráta mellett, mint a csak mobil vagy csak vezetékes szolgáltatók.

A tranzakció stratégiai fontosságára jellemző, hogy a Vodafone tájékoztatása szerint a megvásárolt cégek teljes cégértékét (Enterprise Value, vagyis a cég saját tőkéjének és nettó hitelállományának összege) a tranzakció az éves EBITDA-juk 8,6-szorosára értékeli úgy, hogy a felhasznált EBITDA-ban már a várható szinergiák hatása is benne van. Ez az EBITDA szorzó a 2018 közepén érvényes, tőzsdén levő távközlési társaságok átlagos EBITDA szorzójánál több, mint 15%-kal magasabb a Heal Partners által az európai TMT szektorról publikált féléves Hírlevél adatai alapján (lásd: http://healce.com/index.php/hirlevelek). Vagyis a Vodafone a szinergiák beszámítása után is komoly prémiumot fizetett az iparági átlagos cégértékelések felett.

2. Mik a piaci következmények?

A Vodafone-Libety és a Digi-Invitel tranzakció, valamint a Digi várható mobilpiaci megjelenése alapjaiban rajzolja át a távközlési szolgáltatók térképét Magyarországon. Kialakulóban van 3 nagy játékos, akik várhatóan a 4play ajánlatokra fogják a legnagyobb hangsúlyt fektetni a jövőben. Nézzük meg, hogy a 2018-as piaci részesedések alapján hogyan nézhetne ki egy ilyen piac.

Telekommunikcis piac megoszlsa 2018.mjus

Látható, hogy a mobilpiacon túl a 3 nagyon kívüli szolgáltatók együttesen sem tudják megközelíteni a nagy hármas tagjait és a fent vázolt szinergikus hatások és marketing előnyök miatt ez a polarizáltság tovább nőhet. A mobilpiacon hasonló tendenciák miatt 5 éves távlatban a Vodafone megelőzheti, a Digi megközelítheti a Telenort.

Mint korábban említettük, a 4play ajánlatok Németországban alacsonyabb ügyfél lemorzsolódást és magasabb egy előfizetőre eső bevételt jelentettek. Ha a nagy szereplők mindannyian szeretnék ezen előnyöket kihasználni, a 4play lehet a jövőbeni piacfejlődés fő mozgatója.

3. Lemarad, aki kimarad?

Az átalakulásokkal a nagy hármason kívül tevékenykedő többi szolgáltató helyzete is nehezebbé, a jelenlegi üzleti modellje kérdésessé válhat. Ilyen egyéb szolgáltató kategóriájába tartoznak a közepes és kisebb kábelszolgáltatók a TV, vezetékes telefon és Internet területén és a Telenor a mobilszolgáltatók piacán. Bár nem a lakosságnak szolgáltat, de az Invitel Csoportból megmaradó üzleti kommunikációs cég, az Invitech is egyedül marad nagyobb riválisaival a Telekom Csoporttal és a UPC-vel szemben. Az alábbi ábra mutatja, hogy a tranzakció és ezáltal a 3 szereplős piac kialakulása után hogyan alakulhat a három nagy 4play szolgáltató együttes részesedése a telekommunikációs piacon a 2018. májusi elérhető piaci részesedési adatokból kiindulva (figyelembe véve a Digi mobilpiaci elindulását és a 4play ajánlatok lehetséges hatását a piacra).

A Vodafone UPC tranzakci utni telekommunikcis piac megoszlsa A Telenor számára nem maradt opció a vezetékes piacon az integrált szolgáltatás megteremtésére ezért véleményünk szerint nemzetközi integrációval és hálózatüzemeltetéssel kapcsolatos együttműködéssel (pl. Invitech-hel) javíthatja versenyképességét és persze erősen játszhatnak arra, hogy az 5G bevezetésével a mobilinternet egyre jobban a vezetékes szolgáltatás helyettesítőjévé válhat. Jelenlegi tulajdonosi körében a nemzetközi integrációs lehetőségek korlátozottak, a vezetékes internet mobillal való helyettesíthetősége pedig csak egy hosszabb időszak alatt lehet realitás, így nem lepődnénk meg, ha egy nagyobb stratégiai befektető szállna be a PPF által tulajdonolt közép-kelet európai távközlési cégcsoportba.

Az Invitech számára véleményünk szerint van még bőven növekedési lehetőség mind az üzleti ügyfeleknek a távközléssel csomagban kínálható IT szolgáltatások területén, mind külföldön, ezért további konszolidációs tranzakcióra rövid távon nincs nyomás. Logikus lehetne ugyanakkor együttműködni a Telenorral hálózatüzemeltetésében, de akár szolgáltatási oldalon is, mivel a Telekom Csoport és a UPC is az Invitech közvetlen versenytársa.

A magyarországi közepes és kisebb kábelszolgáltatók (Tarr, PR Telecom, Parisat, stb.) helyzete lesz a legizgalmasabb, amennyiben a Vodafone-Liberty tranzakció és a Digi mobilindulása is megtörténik. Úgy gondoljuk, hogy a fent vázolt piaci helyzetben – a 2000-es évek elejéhez hasonlóan – elindulhat egy verseny a 3 nagy szolgáltató között a kisebb kábelszolgáltatókért, hogy piaci pozícióikat tovább erősítsék. Ez már csak azért is indokolt lenne, mert a TV és Internet szegmensekben is nagyon szoros lesz a verseny a 3 nagy között. A másik oldalról a kábelszolgáltatók tulajdonosai részéről is növekedhet a megegyezésre való törekvés, ha az ügyfelekért folytatott harcban a 4play szolgáltatások kerülnek előtérbe. A kisebb szolgáltatók másik lehetősége, hogy kiegészítik a szolgáltatási portfóliójukat a lemaradástól tartó Telenor mobilszolgáltatással. Ezáltal ők maguk is 4play szolgáltatókká tudnának válni. Azonban erre a technológiai és hálózati integrációs korlátok miatt jelenleg nem látunk jelentős esélyt. A piaci viszonyok átalakulása segíthet abban is, hogy a Telekom Csoport kevésbé legyen korlátozva felvásárlási tevékenységében versenyjogi szabályozás miatt, ez is segítheti az általunk várt konszolidációs hullámot.

A fenti trendek várhatóan nem egyik napról a másikra fognak meghatározóvá válni a piacon. A Digi mobilindulásának ideje még bizonytalan, a Vodafone-Liberty tranzakció és annak magyar lábának versenyhatósági jóváhagyásáig akár 1 év is eltelhet. Ha azonban kialakul a fent vázolt piaci struktúra, a helyezkedés nagyon gyorsan elindulhat és akár 2019 második felére már elkezdhet élénkülni a tranzakciós piac. Megítélésünk szerint a kisebb szereplőknek is érdemes addig várniuk, amíg egy eladási döntést meghoznak, hiszen az érdeklődők száma addig nőhet. Mindenesetre a köztes időben sem érdemes ölbe tett kézzel ülni. A független kábelszolgáltatóknak érdemes felkészülni az új helyzetre a cégértéket növelő intézkedésekkel (pl. átláthatóság növelése), amennyiben tulajdonosaik az új konszolidációs hullám kihasználására készülnek.

4. Konklúzió

A közép-európai és ezen belül a magyar távközlési piacon látható változásokat trendfordítónak tartjuk, mivel a 4play lehet a piaci változások mozgatórugója. A piaci szerkezet ezzel úgy alakulhat át, hogy a mostani egy domináns szereplőt közrefogó közepes versenytársakból 3 szereplős oligopol piac alakulhat ki, ami a fennmaradó részek még gyorsabb konszolidálásához vezethet. Az öveket már most érdemes becsatolni, de az igazi gyorsulás 2019 második felétől várható.

Korábbi cikkükben (2017. október) a vezetékes és mobil hálózatok lehetséges versenyéről szóltunk. Az azóta történt fejlemények a mobil-vezetékes verseny helyett inkább a mobil-vezetékes integrációt helyezik előtérbe a következő 5-10 évben. Ez korábbi cikkünkben vázolt közszolgáltatóvá válási folyamat későbbre való elcsúszásával is jár, mivel jónéhány évnyi növekedési lehetőséget tud nyújtani a nagy szereplőknek. A szabályozók pedig a monopolisztikus szabályozói eszközök helyett az oligopolisztikus szabályozás irányába fordulhatnak.

Jászkuti Bertalan
Karli Péter

Ügyvezetők

A Heal Partners-ről: A Heal Partners egy független tranzakciós tanácsadó cég, melyet 2009-ben a közép-kelet európai középméretű cégek tőkeellátottságának elősegítésére hoztunk létre. Ügyfeleink elsősorban magántulajdonban lévő vállalatok, magánbefektetők, kockázati tőkealapok. Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, melyet a közel 20 éves befektetési banki és professzionális tanácsadási munkáink közben sajátítottunk el. Fókuszunk: Három kiemelt iparágban (i., Egészségügy/Gyógyszeripar, ii., Telekommunikáció/Média /Technológia, iii., Logisztika /Disztribúció tranzakciós tanácsadási szolgáltatások (cégértékesítés, tőkebevonás, vállalat-felvásárlás, külső finanszírozás bevonása), tranzakciós felkészítés, üzletértékelés, illetve pénzügyi modellezés. Hátterünk: Vezető munkatársaink az elmúlt közel 20 évben a közép-kelet-európai régió piacvezető befektetési bankjainál és vállalati-pénzügyi tanácsadó cégeinél szereztek tapasztalatokat számos nemzetközi projektben. Tagjai vagyunk a Globalscope nemzetközi hálózatának, ami egy pénzügyi tanácsadókat tömörítő nemzetközi hálózat és az országhatárokat átívelő tranzakciók során nyújtott tanácsadásra fókuszál.

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek