Mars-hasáb

Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

Több, mint egy év telt el az előző magán-egészségügyi körképünk kiadása óta, és micsoda kaotikus 15 hónap volt ez. Különösen az elmúlt 7 hónap tette próbára a piaci szereplők alkalmazkodóképességét. Az ilyen volatilis időszak, a magunkfajta elemzők számára igazi rémálom szokott lenni, hiszen egy elemző cikk a hosszútávú trendekről szól, míg jelenleg az iparág a napi alkalmazkodás állapotában él. Korábbi években írt, jósolt folyamatok ugyanakkor az idei évben sem törtek meg, tehát számunkra továbbra is felsejlenek a magánegészségügyet alakító trendek, még a hullámvasútból nézve is.

Cikkünk időzítését is az idei rendkívüli helyzet befolyásolta. Egy átlagos évben május végére, a piaci szereplők pénzügyi beszámolóinak publikálásakor kialakul egy kép az iparági trendekről, ezért általában júniusban szoktuk megjelentetni ezen számok alapján is éves elemzésünket. Idén a pénzügyi beszámolók leadása szeptember végéig kitolódott, ezért megvártuk mi is azt az időpontot, mikorra minden főbb szereplő előző évi pénzügyi riportja nyilvánosságra kerül. Több, mint egy év telt el az előző magán-egészségügyi körképünk kiadása óta, és micsoda kaotikus 15 hónap volt ez. Különösen az elmúlt 7 hónap tette próbára a piaci szereplők alkalmazkodóképességét. Az ilyen volatilis időszak, a magunkfajta elemzők számára igazi rémálom szokott lenni, hiszen egy elemző cikk a hosszútávú trendekről szól, míg jelenleg az iparág a napi alkalmazkodás állapotában él. Korábbi években írt, jósolt folyamatok ugyanakkor az idei évben sem törtek meg, tehát számunkra továbbra is felsejlenek a magánegészségügyet alakító trendek, még a hullámvasútból nézve is.

Lássuk mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

Tények
1. Nyilvánosan elérhetőek a hazai kiemelt magánegészségügyi szolgáltatók 2019-re vonatkozó éves beszámolói (Forrás: e-beszámoló)
2. A magánegészségügy vezető szereplői értékelik a 2019-es üzleti évet (Forrás: portfolio.hu)
3. Mélyen zsebbe nyúlunk az egészségünkért (Forrás: Cofidis Hitel Monitor)
4. Megérkezett a törvényjavaslat az orvosok béremeléséről (Forrás: portfolio.hu)

A magyar magánegészségügyi szereplők teljesítménye

Körképünkben továbbra is a magán-egészségügyi szolgáltató szektor legnagyobb résztvevőit vesszük számba. A lent bemutatott táblázat továbbra is olyan magántulajdonban levő szolgáltatókat tartalmaz, akik tudomásunk szerint 500m Ft körüli vagy annál nagyobb árbevétellel rendelkeztek 2019-ben. A növekedés nemcsak a szereplők átlagos 20%-os növekedési rátájából látszik, hanem abból is, hogy immár 25 ilyen céget/cégcsoportot tudtunk azonosítani.

Új szereplők a láthatáron

Idén az 500m Ft körüli, vagy annál magasabb árbevételű szolgáltatókat vettük számba és 8 új név is felkerült a listánkra. Ebből az Affidea nem a növekedése miatt új, hanem azért, mert korábbi akvizíciók révén ma már nemcsak diagnosztikai, hanem ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató cég is. A többi 7 új név a lista alsó felében helyezkedik el, jónéhány vidéki szereplő is van közöttük.

További gyors növekedés, de csökkenő profitabilitás

A számokból kiolvasható, hogy a top szolgáltatók növekedése 2019-ben is folytatódott, de mérséklődő ütemben. A 2019-re vonatkozó átlagos 20%-os növekedési ráta 6% ponttal maradt el ugyanezen szolgáltatók utolsó 3 évre vonatkozó átlagos éves növekedésétől. Az a sejtésünk, hogy a teljes magán-egészségügyi piac a 20%-nál kisebb ütemben nőtt, de ez nem befolyásolja a fő trendet, vagyis azt, hogy a piac 2019-ben még nem látszott érdemben lassulni. Tapasztalataink szerint a növekedést egyre inkább az áremelések táplálják és csökken a volumennövekedés hatása. A volumennövekedés pedig nem feltétlenül igaz a teljes magán-egészségügyi piacra, inkább csak a nagyobb szereplőkre, akik sikeresen szipkáznak el orvosokat és pácienseket az állami szférából és a kisebb versenytársaktól. A nagy cégek átlagnál nagyobb növekedéséhez a cégvásárlások is hozzájárulnak. Ennek megfelelően az átlagnál magasabb növekedési mutatókat elsősorban olyan szolgáltatók tudtak felmutatni, akik vagy jelentős infrastruktúra fejlesztést hajtottak végre (pl. Emineo) vagy akvizíciókkal növekedtek (pl. Affidea, Doktor24, TritonLife).

A profitabilitást megvizsgálva már kicsit más képet kapunk a piacról. Az EBITDA (értékcsökkenés előtti működési eredmény) értéke általában limitált növekedést mutatott vagy stagnált, ami bevételek növekedésével együtt azt eredményezte, hogy az árbevétel-arányos profitabilitás némiképp csökkenő trendet mutatott a vizsgált körben. Feltételezésünk szerint ennek fő oka, hogy a humánerőforrás költsége továbbemelkedett 2019-ben. Márpedig az a tény, hogy a nagyobb szereplők egy jelentős körében a megtermelt nyereség stagnáláshoz közeli, a jövőre nézve is fontos következményekkel járhat. Így korlátozott a jövőbeli növekedésbe visszaforgatható tőke és növekszik a külső finanszírozás jelentősége. Így még inkább igaz, hogy az erős külső (tulajdonosi vagy banki) finanszírozással rendelkező szereplők lehetnek azok, akik a növekedés és az iparági konszolidáció vezetői lehetnek.

HC market players

Forrás: e-beszamolo.hu

Három társaság (a Medicover, a Mediteam és a Med-Aesthetica Orvosi Központ) esetében még nem voltak elérhetőek a 2019-es pénzügyi adatok a cikk írásának pillanatában, ezért ezen cégeket becsült növekedési rátájuk alapján tettük sorrendbe.

Feltörekvők és fontolva haladók fokozatos elkülönülése

Még mindig maradva a 2019-es pénzügyi adatoknál, táblázatunk adataiból elkezdett kibontakozni a középtávon várható piaci szerkezet. A tavalyi cikkünkben bemutatott „Gyorsvonatok” és „Kis Okosok” fokozatosan a toplista élére fejlődnek fel. Ide sorolhatók a legnagyobb szereplők (a Top3, 10 mrd Ft bevétel körüli cég) és a Feltörekvők. A középmezőny dinamikusan növekvő társaságai, akik külső tőke vagy belső erőforrások használatával léptek vagy fognak rálépni a gázpedálra. Az ábra bal alsó részében találhatók a Fontolva Haladók (őket neveztük tavaly ezen kívül még Tradicionális Generalistáknak és Pihenésre Váró Zseniknek), akik véleményünk szerint előbb-utóbb felvásárlási célponttá válhatnak. Fenti trendeket a 2020-as események még tovább gyorsították, ahogy erre a későbbiekben kitérünk.

HC market players 2

Forrás: Saját szerkesztés az e-beszámolón elérhető adatok alapján (2018-19 árbevétel növekedés (%, y-tengely) és a 2019-es árbevétel (mrd Ft, x-tengely) alapján)

Vidéki szereplők előretörése

A listát tovább böngészve, még egy fontos tendencia bontakozik ki, a vidéki ellátók növekvő súlya. A magánegészségügy iránti kereslet mára olyan széleskörű lett, hogy egyre több vidéki szolgáltató nő bele az 500m Ft körüli, vagy annál nagyobb árbevételű kategóriába. A 2019-es listára 7 vidéki szolgáltató került fel (tavaly ez a szám 4 volt) és mellettük 3 olyan szereplő is van, akinek jelentős vidéki jelenléte van. A vidéki magán-egészségügy jelentősége várakozásaink szerint tovább fog nőni, de elsősorban az országos lefedettségű nagy hálózatok növekedését várjuk néhány éves távlatban és csak néhány nagyobb, függetlennek megmaradó szolgáltatót vízionálunk.

2020 és tovább

Bár cikkünk a 2019-es adatokat elemzi, 2020 októberében nem mehetünk el szó nélkül az idei év eseményei mellett, már csak azért sem, mert ezeknek is jelenős hatása lesz a közeljövőre.

A Covid-hullámvasút

A Covid egészen közvetlen hatással volt a magán-egészségügy 2020-as üzletmenetére. Míg tavasszal a lezárások miatt kiesett árbevétel és a veszteségek mérséklése volt a középpontban, nyár végére az elhalasztott orvos-beteg találkozók és beavatkozások pótlása miatti túlkereslettel szembesültek a szolgáltatók. Ezen kihívások közepette az iparág szereplői éveket ugrottak a digitalizációban (mind belső informatikai rendszerek, mind telemedicina témájában), a menedzsmentek korábban nem látott rugalmassággal vitték az üzletüket és rekordgyorsasággal indítottak olyan új szolgáltatásokat, mint a Covid tesztelés. Ezen folyamatok következtében a 2020-as év minden bizonnyal gyengébb növekedést fog mutatni szektorszinten, mint az előző évek, mert a tavaszi kiesést a kapacitáskorlátok miatt már képtelenség pótolni az év második felében. Ez a profitabilitásra is rá fogja nyomni a bélyegét, így idén várhatóan limitált olyan profit keletkezik a szektorban, amit a jövőbeli fejlesztésekbe lehet visszaforgatni. Ugyanakkor sok tekintetben javult a szolgáltatók alkalmazkodóképessége, ami fontos tényező lesz a tudatosan vezetett szolgáltatók jövőbeli fejlődéséhez.

Az állami szféra tisztulása újabb ösztönző a nagy magánszolgáltatók növekedéséhez

A szolgáltatói oldalon túl a szabályozás is nagy fordulatokat vett 2020-ban. A tavaszi lezárások miatt gyorsan megszülető telemedicina jogszabályokra akkor még úgy tekintettünk, mint az idei év nagy változása szabályozói szempontból. Nem jogtalanul, hiszen sok éves lemaradást pótol és a magán-egészségügy fejlődédéhez jelentősen hozzá is járulhat egy tovább finomodó jogszabály.

Félévkor viszont még nem sejtettük, hogy 2020-ra nem emiatt fogunk elsősorban emlékezni. Október elején a kormány óriási kőtömböt hajított az egészségügy amúgy is fortyogó vizébe az orvosbérek rendezése és a hálapénz megszüntetése kapcsán. A magánegészségügy szempontjából természetesen a hálapénz megszűnésének és az állami rendszerben dolgozó orvosok által a magán-egészségügyben vállalt másodállások korlátozásának lehet a legnagyobb hatása. Ezek a témák egy külön cikket is megérnének, ezért ide csak címszavakban jelezzük legfontosabb várakozásainkat. Úgy gondoljuk, hogy az állami és magán-egészségügy teljes szétválasztása az orvosok szintjén nem reális és az állami ellátás számára kifejezetten veszélyes azon szigorú módon, amit az elfogadott törvény sugalmaz, így a végső szabályozás véleményünk szerint jóval megengedőbb lesz. Ugyanakkor bármilyen ilyen jellegű korlátozás összességében a magán-egészségügy további növekedésének irányába hathat (néhány speciális szakmától eltekintve), mivel a jobb munkakörülmények és az új bértáblánál is magasabb elérhető jövedelmek miatt inkább a magán szolgáltatók irányába várható az orvosok áramlása, különösen a középkorú és idősebb korosztályban. A hálapénz megszűnése akár ronthatná is a magánegészségügy versenyképességét, ugyanakkor a „vegyes” magán-állami rendszerben nyújtott szolgáltatások ellehetetlenülése jelentős többlet keresletet generál, elsősorban a kisebb és közepes beavatkozások terén. A magán-egészségügyön belül mindkét trendből (orvosmozgások, hálapénz megszűnése) elsősorban a nagyobb szolgáltatók fognak tudni profitálni, hiszen ők tudnak vonzó teljes állású státuszokat kínálni az állami szférát esetleg elhagyó orvosoknak és fejlettebb infrastruktúrájuk révén ők fogják tudni kielégíteni a „vegyes” szolgáltatások megszűnése miatti többletkeresletet egyes, közepes komplexitású beavatkozások piacán. Vagyis hisszük, hogy az állami egészségügy tisztulása elsősorban a legnagyobb és komoly tőkeerővel rendelkező magánegészségügyi szolgáltatóknak lesz kedvező.

Konklúzió

2019 még a korábban elindult tendenciák folytatásának éve volt. A piac növekedése és a gyengülő-stagnáló profitabilitás is egy hosszabb trend folytatása és mindkettő a már megkezdődött konszolidációs és tőkebeáramlási folyamatot fűtötte.

2020 ugyanakkor a nagy fordulatok éve. A Covid vélhetően megtöri a növekedési trendet, a bejelentett állami intézkedések pedig egészen új pályára állíthatják a magánegészségügyet. Az állami szférában megugró bérek, a hálapénz megszűnése és az állami és magánszféra közötti átjárhatóság korlátozása a piac alsó szegmensére rendkívül kedvezőtlenül fog hatni és a lakásrendelők száma véleményünk szerint radikálisan csökkenni fog, de sok kisebb szolgáltató is meg fogja szenvedni a változásokat. Ugyanakkor az állami szféra kapacitása szerintünk inkább csökkenni, mint növekedni fog, ezért az eddig a lakásrendelőkön keresztül, „vegyes” formában ellátott kereslet alapvetően a nagy magánszolgáltatók irányába fog terelődni, ami a piac további differenciálódását és 5-6 nagy, országos szereplő még gyorsabb kiemelkedését hozhatja maga után. Bár a hiányzó részletszabályok még befolyásolhatják a folyamat sebességét, a szellemet a kormány már kiengedte a palackból.

Karli Péter

Ügyvezető

A Heal Partners-ről: A Heal Partners egy független tranzakciós tanácsadó cég, melyet 2009-ben a közép-kelet európai középméretű cégek tőkeellátottságának elősegítésére hoztunk létre. Ügyfeleink elsősorban magántulajdonban lévő vállalatok, magánbefektetők, kockázati tőkealapok. Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, melyet a közel 20 éves befektetési banki és professzionális tanácsadási munkáink közben sajátítottunk el. Fókuszunk: Három kiemelt iparágban (i., Egészségügy/Gyógyszeripar, ii., Telekommunikáció/Média /Technológia, iii., Logisztika /Disztribúció tranzakciós tanácsadási szolgáltatások (cégértékesítés, tőkebevonás, vállalat-felvásárlás, külső finanszírozás bevonása), tranzakciós felkészítés, üzletértékelés, illetve pénzügyi modellezés. Hátterünk: Vezető munkatársaink az elmúlt közel 20 évben a közép-kelet-európai régió piacvezető befektetési bankjainál és vállalati-pénzügyi tanácsadó cégeinél szereztek tapasztalatokat számos nemzetközi projektben. Tagjai vagyunk a Globalscope nemzetközi hálózatának, ami egy pénzügyi tanácsadókat tömörítő nemzetközi hálózat és az országhatárokat átívelő tranzakciók során nyújtott tanácsadásra fókuszál.

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek