Mars-hasáb

A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

Előző összefoglalónk rendhagyó módon tavaly decemberben készült, akkor már látszott, hogy a világjárvány okozta helyzet jelentős kihívások elé állítja a szegmens szereplőit, ugyanakkor bizonyos területeken óriási lehetőséget is teremthet az előremozdulásra.

Decemberi elemzésünk végén a fuvarozás alszegmensben egyfajta piactisztulást és kivárást prognosztizáltunk, míg a csomag- és raktárlogisztika terén a már akkor is érezhető piaci élénkülés folytatódását vártuk rövid- és közép-távon. 

Az  iparág makro szinten 2020-ban nem meglepő módon, a teljes GDP alakulásával összhangban visszaesést mutatott, tovább csökkentek a volumenek és az iparági foglalkoztatási statisztikák is 5 éve nem látott alacsony szintre estek vissza. Úgy látjuk ráadásul, hogy mindennek ellenére a költség oldali nyomás nem lazul, mind az iparági bérszint, mind a felhasznált anyagok (pl. üzemanyag) ára továbbra is növekedést mutat.

Mikro szinten vegyes a kép, a vizsgált cégek 2020-as pénzügyi mutatói több esetben is arra utalnak, hogy az iparági szereplők egy része (elsősorban a nagyobbak) tudott reagálni a piaci kihívásokra és költségracionalizálások révén fenn tudta tartani vagy akár kis mértékben növelni is tudta profitabilitását. A makro adatok és a legnagyobb szereplők egyedi pénzügyi mutatói közötti ellentétes tendencia azt jelentheti, hogy elsősorban a kis szereplők szenvedhették meg a nehéz 2020-as évet.

Tények

1. Megjelentek a magyarországi vállalkozások 2020-ra vonatkozó pénzügyi beszámolói (Forrás: e-beszámoló)

2. Intermodális forgalom bővülése (Forrás: mlszksz.hu)

3. Iparági digitalizációs törekvések (Forrás: mlszksz.hu)

4. Trans-Sped fejlesztések (Forrás: trans-sped.hu)

5. Sofőrhiány (Forrás: napi.hu)

További visszaesést mutatnak a makro adatok

Több, mint 9%-os csökkenéssel a 4 évvel ezelőtti szintekre esett vissza a foglalkoztatottak létszáma a szállítás-raktározás ágazatban 2020-ban. Az átlagbérek növekedése továbbra is az inflációt jelentősen meghaladó, kétszámjegyű értéket mutatott az elmúlt 3 évhez hasonlóan. Az iparági költségstruktúra egyik legjelentősebb tényezője tehát továbbra is óriási nyomást helyez a profit szintekre és üzleti modellekre, ráadásul az anyagköltség (pl. üzemanyag) terén sem pozitív a kép, az áremelkedések fokozzák a terheket.

A közúti és a vasúti szegmensben is tovább csökkentek a belföldi szállítási volumenek az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ban is; míg előbbi területen 6%, utóbbinál több, mint 19% volt a visszaesés. Összehasonlításként az elmúlt 8 év átlagos volumen változása közúton +2,3%, míg vasúton +0,2% volt. A vasúti volumenek tekintetében valamelyest javítja a képet az intermodális volumenek mennyisége (nagyjából 20%-ot tesz ki a teljes vasúti volumenből), amely szerény mértékben ugyan, de növekedést tudott elérni 2020-ban. Ez az irány egyébként a klímacélokkal is összhangban van és további a jelenleginél dinamikusabb bővülése várható is.

A fenti kihívásokra folyamatosan reagálniuk kell a szolgáltatóknak, mert a bevételcsökkenés és a költségnyomás miatt üzleti modellek kerülnek továbbra is veszélybe. Az egyik terület, ahol jelentős változásra számítunk (továbbra is) az a digitalizáció, ahol azonban kevésbé dinamikusak voltak eddig a folyamatok, mint amire számítani lehetett. Most azonban több jel is pozitív fejlemények irányába mutat.

A fenti folyamatok fényében elemeztük a szegmens hazai szereplőinek 2020-as pénzügyi teljesítményét is. A jelentősebb szereplőket vizsgálva az látszik, hogy elindult egyfajta racionalizálás, a helyzethez, kihívásokhoz való alkalmazkodás. A listánkon szereplő cégeket a lenti mátrixban is prezentáljuk. A lista nem teljeskörű, de a legnagyobb hazai magántulajdonban levő iparági szereplők közül számos céget tartalmaz, így egy jó képet ad a piacról.

2020-ban a vizsgált cégek esetében az összvolumen 5-6%-os csökkenést mutatott árbevétel szinten, míg az EBITDA (kamat-és adófizetés, valamint amortizáció előtti működési eredmény) szintű profitabilitás kétszámjegyű mértékben, 20% felett növekedett. Vagyis az látható, hogy a logisztikai iparág nagyobb szereplői hatékonyságjavítással tudtak sikeresen előremenekülni. A költségcsökkentések egy része vélhetően jelentősebb intézkedések nélkül is realizálódhatott, mert a kisebb szállítási volumenek automatikusan csökkentették az igénybe vett alvállalkozói teljesítést, de a profitabilitás ilyen mértékű javulásához aktív hatékonyságjavító lépések is szükségesek voltak. A tranzakciós aktivitás terén kivárás, óvatosság látszik, de nem fog nullára csökkenni a felvásárlási volumen, a pénzügyileg stabil cégeknek az ilyen időszak jó lehetőség a piacszerzésre, ahol inkább organikus változásokra számíthatunk, de portfólióbővítési irányok esetén az akvizíciós stratégia is sok esetben előtérbe kerülhet (ilyen típusú stratégiára volt példa a Trans-Sped – Webshippy tranzakció).

Néhány főbb megállapítás a legnagyobb, hazai magánkézben levő cégek 2020-as pénzügyi eredményei alapján:

A vizsgált cégek felénél reál szinten csökkent az árbevétel, a listánk TOP10 vállalata közül mindössze a Raaberlog, a BHS Trans, valamint a Train Hungary Magánvasút tudott jelentősebb bevételnövekedést felmutatni 2020-ban. A lista második felében, a relatíve kisebb cégek között vannak még olyanok, akik kiemelkedő növekedést tudtak elérni tavaly, ezek közé tartozik több olyan cég is, amely profilja kötődik a vasúti és/vagy nemzetközi intermodális szállítmányozási területekhez. Egyaránt jelentős kétszámjegyű árbevétel növekedést ért el az Airmax Cargo, a Lapidibus, a Foxrail, a J&S Speed, a Budapesti Szabadkikötő, a Magyar Vasúti Áruszállító, az R-Bag és a Foxpost is. Utóbbi cég a Covid lezárások alatt jelentős piaci momentumnak örvendő online kereskedelem által fűtött csomaglogisztika egyik legdinamikusabban fejlődő innovatív hazai szereplője, amely az általunk elemzett cégek közül a legnagyobb bővülést tudta produkálni 2020-ban (69%). Az összárbevétel az általunk vizsgált 31 cég viszonylatában 5,4%-kal csökkent.

A profitabilitást vizsgálva sokkal pozitívabb a kép, 23%-kal nőtt a vizsgált cégek EBITDA-ja, több, mint 75%-uknál jelentős, kétszámjegyű profit (EBITDA) bővülés történt 2020-ban és 2/3-uknál (2019-ben 42%-nál) 10% feletti volt az EBITDA az árbevétel arányában.

Néhány kiemelt, jó 2020-as teljesítményt nyújtó cég adatainak (költségmix, valamint költség és létszám adatok) részletesebb vizsgálata után a következő trendek látszanak a számokból:

 • A létszámokat vizsgálva nem látszik jelentős bővülés, vagyis a volumennövekedés mögött meglévő kapacitások a korábbi évhez képesti hatékonyabb kihasználása, illetve pozitív árhatás állhat
 • A profitnövekedés fő drivere a számok alapján jellemzően az árazásban (végfelhasználói vs. beszállítói) érvényesített kedvező alkupozíció, amely több esetben párosult a személyi költségek megfelelő kordában tartásával
 • A költségmixben valójában nincs jelentős változás az előző évhez képest, hatékonyságbeli javulás látszik, mind az anyag jellegű (ide tartoznak az alvállakozók is), mind a személyi költségeknél

Az adatok áttekintéséből összességében az rajzolódik ki, hogy a szállítás-szállítmányozás területén azoknak a cégeknek sikerült megfelelően átvészelniük a nehéz időszakot és megerősödve kijönniük a pandémia okozta sokkból, amelyek rugalmasak tudtak maradni és pénzügyi tartalékaik megfelelő lehetőséget biztosítottak arra, hogy amint a keresleti oldal újra élénkülni kezdett, meglévő saját kapacitásokkal (flotta és munkaerő) tudják kiszolgálni a piacot az értéklánc kedvező pozícióiból. Azok a kisebb cégek, amelyek kevésbé tudtak rugalmasak maradni és leépítésekkel tudták csak átvészelni a kihívásokkal teli időszakot, sokkal nehezebb pozícióból próbálhatták meg az újraindítást, hiszen először mindenki a saját kapacitásait töltötte újra. Az értékláncnak ezeken a közbenső szintjein jelentkeztek a legnagyobb nehézségek, vélhetően itt voltak látványos leépítések és akár bedőlések. Ezt a tendenciát egyébként a logisztikai cégeknek szolgáltatásokat nyújtó társaságok oldaláról is láttuk, ott jellemző volt a kisebb fuvarozó ügyfelek fokozatos lemorzsolódása az ügyfélállományból.

Egyéb területeken (pl. raktárlogisztika, vagy csomagszállítás) egészen más dinamikák hajtották a piacot, itt a legnagyobb probléma az elmúlt időszakban nem a túlélésért való küzdelem, hanem a hirtelen megnövekedett volumenek megfelelő kezelése volt. Bővebben a szegmensről előző (2020 decemberi) cikkünkben írtunk.

Összességében tehát volumen szinten tükröződnek a 2020-as év nehézségei a listánkon szereplő cégek árbevétel adataiban, ugyanakkor a 2020-as profit (EBITDA) szinteken nem köszön vissza az a fajta költségnyomás, ami a makro adatokból és az általános piaci dinamikák alapján logikus lenne.

Konklúzió, várakozások

Ismét érdemes szétbontani a piacot alszegmenseire, amikor várakozásainkat fogalmazzuk meg.

A fuvarozás területén jelentős nehézségeket okoztak a 2020-as év folyamán a lezárások, bezárkózás, ami a volumenek csökkenését eredményezte és azoknál a rugalmatlan szereplőknél, ahol a pénzügyi stabilitás és a megfelelő tartalékok hiányoztak, jelentős profitcsökkenést, kényszerű leépítéseket, bedőléseket hozott. A belföldi vasúti volumenek ugyan drasztikus visszaesést mutattak még a közúti volumenek csökkenéséhez képest is, de mivel a nemzetközi lezárások kevésbé érintették a szegmenst, illetve az intermodális forgalom relatív kedvező alakulása is pozitívan hatott mind a volumenekre, mind a profit szintekre, a 2020-as kép jóval árnyaltabb, mint amit a belföldi makro mutat.

Mindkét alszegmensre igaz, hogy azok a vállalkozások, akik sikeresen átvészelték a nehezebb hónapokat, jól jöttek ki a 2020-as évből, a kereslet élénkülésére saját kapacitásaik feltöltésével hatékonyan tudtak reagálni. Azt várjuk, hogy a piactisztulást hozó 2020-as év után lassan élénkül a piac és az erős szereplők tovább növelik piaci súlyukat, nagyobb figyelmet fordítva egy hatékonyabb, fenntartható üzleti modell működtetésére.

Egyértelmű nyertese az időszaknak a csomaglogisztika szegmense, legyen szó a fulfillment (kiszervezett raktárszolgáltatás) tevékenységről, vagy a csomagok bármilyen módon történő kiszállításáról (házhoz szállítás, csomagautomata piac…stb.). A lezárások hatására drasztikus növekedést produkál(t) az online kereskedelem, amely a szegmens egyértelmű hajtómotorja. A piacvezető nemzetközi óriások (GLS, DPD, DHL, Express One) teljesítményét (volumen és profit bővülés) is felülmúlva a Foxpost 2020-as növekedése kiemelkedő a listánkon. Azt várjuk, hogy még ha az online kereskedelem növekedési üteme picit lassul is 2021-ben tovább folytatódik a növekedés a csomaglogisztika, kiszállítás területén és a már elkezdődött átrendeződés (pl. csomagpontok, csomagautomaták térnyerése) folytatódik, amivel párhuzamosan a tranzakciós aktivitás is megélénkülhet.

Szintén pozitívan hatottak a fenti folyamatok a raktárlogisztika területén, amely szegmenst itthon továbbra is a nemzetközi cégek dominálják ugyan, de van néhány helyi szereplő is, akik a raktározás valamelyik, jellemzően magasabb hozzáadott értékű szegmensére specializálódnak. Illetve számos szállítmányozó igyekszik a portfólióját raktárlogisztikai szolgáltatással bővíteni a diverzifikáció jegyében.

Szentirmai Gábor

Szenior Manager

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek