Mars-hasáb

A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

Előző összefoglalónk rendhagyó módon tavaly decemberben készült, akkor már látszott, hogy a világjárvány okozta helyzet jelentős kihívások elé állítja a szegmens szereplőit, ugyanakkor bizonyos területeken óriási lehetőséget is teremthet az előremozdulásra.

Decemberi elemzésünk végén a fuvarozás alszegmensben egyfajta piactisztulást és kivárást prognosztizáltunk, míg a csomag- és raktárlogisztika terén a már akkor is érezhető piaci élénkülés folytatódását vártuk rövid- és közép-távon. 

Az  iparág makro szinten 2020-ban nem meglepő módon, a teljes GDP alakulásával összhangban visszaesést mutatott, tovább csökkentek a volumenek és az iparági foglalkoztatási statisztikák is 5 éve nem látott alacsony szintre estek vissza. Úgy látjuk ráadásul, hogy mindennek ellenére a költség oldali nyomás nem lazul, mind az iparági bérszint, mind a felhasznált anyagok (pl. üzemanyag) ára továbbra is növekedést mutat.

Mikro szinten vegyes a kép, a vizsgált cégek 2020-as pénzügyi mutatói több esetben is arra utalnak, hogy az iparági szereplők egy része (elsősorban a nagyobbak) tudott reagálni a piaci kihívásokra és költségracionalizálások révén fenn tudta tartani vagy akár kis mértékben növelni is tudta profitabilitását. A makro adatok és a legnagyobb szereplők egyedi pénzügyi mutatói közötti ellentétes tendencia azt jelentheti, hogy elsősorban a kis szereplők szenvedhették meg a nehéz 2020-as évet.

Tények

1. Megjelentek a magyarországi vállalkozások 2020-ra vonatkozó pénzügyi beszámolói (Forrás: e-beszámoló)

2. Intermodális forgalom bővülése (Forrás: mlszksz.hu)

3. Iparági digitalizációs törekvések (Forrás: mlszksz.hu)

4. Trans-Sped fejlesztések (Forrás: trans-sped.hu)

5. Sofőrhiány (Forrás: napi.hu)

További visszaesést mutatnak a makro adatok

Több, mint 9%-os csökkenéssel a 4 évvel ezelőtti szintekre esett vissza a foglalkoztatottak létszáma a szállítás-raktározás ágazatban 2020-ban. Az átlagbérek növekedése továbbra is az inflációt jelentősen meghaladó, kétszámjegyű értéket mutatott az elmúlt 3 évhez hasonlóan. Az iparági költségstruktúra egyik legjelentősebb tényezője tehát továbbra is óriási nyomást helyez a profit szintekre és üzleti modellekre, ráadásul az anyagköltség (pl. üzemanyag) terén sem pozitív a kép, az áremelkedések fokozzák a terheket.

A közúti és a vasúti szegmensben is tovább csökkentek a belföldi szállítási volumenek az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ban is; míg előbbi területen 6%, utóbbinál több, mint 19% volt a visszaesés. Összehasonlításként az elmúlt 8 év átlagos volumen változása közúton +2,3%, míg vasúton +0,2% volt. A vasúti volumenek tekintetében valamelyest javítja a képet az intermodális volumenek mennyisége (nagyjából 20%-ot tesz ki a teljes vasúti volumenből), amely szerény mértékben ugyan, de növekedést tudott elérni 2020-ban. Ez az irány egyébként a klímacélokkal is összhangban van és további a jelenleginél dinamikusabb bővülése várható is.

A fenti kihívásokra folyamatosan reagálniuk kell a szolgáltatóknak, mert a bevételcsökkenés és a költségnyomás miatt üzleti modellek kerülnek továbbra is veszélybe. Az egyik terület, ahol jelentős változásra számítunk (továbbra is) az a digitalizáció, ahol azonban kevésbé dinamikusak voltak eddig a folyamatok, mint amire számítani lehetett. Most azonban több jel is pozitív fejlemények irányába mutat.

A fenti folyamatok fényében elemeztük a szegmens hazai szereplőinek 2020-as pénzügyi teljesítményét is. A jelentősebb szereplőket vizsgálva az látszik, hogy elindult egyfajta racionalizálás, a helyzethez, kihívásokhoz való alkalmazkodás. A listánkon szereplő cégeket a lenti mátrixban is prezentáljuk. A lista nem teljeskörű, de a legnagyobb hazai magántulajdonban levő iparági szereplők közül számos céget tartalmaz, így egy jó képet ad a piacról.

2020-ban a vizsgált cégek esetében az összvolumen 5-6%-os csökkenést mutatott árbevétel szinten, míg az EBITDA (kamat-és adófizetés, valamint amortizáció előtti működési eredmény) szintű profitabilitás kétszámjegyű mértékben, 20% felett növekedett. Vagyis az látható, hogy a logisztikai iparág nagyobb szereplői hatékonyságjavítással tudtak sikeresen előremenekülni. A költségcsökkentések egy része vélhetően jelentősebb intézkedések nélkül is realizálódhatott, mert a kisebb szállítási volumenek automatikusan csökkentették az igénybe vett alvállalkozói teljesítést, de a profitabilitás ilyen mértékű javulásához aktív hatékonyságjavító lépések is szükségesek voltak. A tranzakciós aktivitás terén kivárás, óvatosság látszik, de nem fog nullára csökkenni a felvásárlási volumen, a pénzügyileg stabil cégeknek az ilyen időszak jó lehetőség a piacszerzésre, ahol inkább organikus változásokra számíthatunk, de portfólióbővítési irányok esetén az akvizíciós stratégia is sok esetben előtérbe kerülhet (ilyen típusú stratégiára volt példa a Trans-Sped – Webshippy tranzakció).

Néhány főbb megállapítás a legnagyobb, hazai magánkézben levő cégek 2020-as pénzügyi eredményei alapján:

A vizsgált cégek felénél reál szinten csökkent az árbevétel, a listánk TOP10 vállalata közül mindössze a Raaberlog, a BHS Trans, valamint a Train Hungary Magánvasút tudott jelentősebb bevételnövekedést felmutatni 2020-ban. A lista második felében, a relatíve kisebb cégek között vannak még olyanok, akik kiemelkedő növekedést tudtak elérni tavaly, ezek közé tartozik több olyan cég is, amely profilja kötődik a vasúti és/vagy nemzetközi intermodális szállítmányozási területekhez. Egyaránt jelentős kétszámjegyű árbevétel növekedést ért el az Airmax Cargo, a Lapidibus, a Foxrail, a J&S Speed, a Budapesti Szabadkikötő, a Magyar Vasúti Áruszállító, az R-Bag és a Foxpost is. Utóbbi cég a Covid lezárások alatt jelentős piaci momentumnak örvendő online kereskedelem által fűtött csomaglogisztika egyik legdinamikusabban fejlődő innovatív hazai szereplője, amely az általunk elemzett cégek közül a legnagyobb bővülést tudta produkálni 2020-ban (69%). Az összárbevétel az általunk vizsgált 31 cég viszonylatában 5,4%-kal csökkent.

A profitabilitást vizsgálva sokkal pozitívabb a kép, 23%-kal nőtt a vizsgált cégek EBITDA-ja, több, mint 75%-uknál jelentős, kétszámjegyű profit (EBITDA) bővülés történt 2020-ban és 2/3-uknál (2019-ben 42%-nál) 10% feletti volt az EBITDA az árbevétel arányában.

Néhány kiemelt, jó 2020-as teljesítményt nyújtó cég adatainak (költségmix, valamint költség és létszám adatok) részletesebb vizsgálata után a következő trendek látszanak a számokból:

 • A létszámokat vizsgálva nem látszik jelentős bővülés, vagyis a volumennövekedés mögött meglévő kapacitások a korábbi évhez képesti hatékonyabb kihasználása, illetve pozitív árhatás állhat
 • A profitnövekedés fő drivere a számok alapján jellemzően az árazásban (végfelhasználói vs. beszállítói) érvényesített kedvező alkupozíció, amely több esetben párosult a személyi költségek megfelelő kordában tartásával
 • A költségmixben valójában nincs jelentős változás az előző évhez képest, hatékonyságbeli javulás látszik, mind az anyag jellegű (ide tartoznak az alvállakozók is), mind a személyi költségeknél

Az adatok áttekintéséből összességében az rajzolódik ki, hogy a szállítás-szállítmányozás területén azoknak a cégeknek sikerült megfelelően átvészelniük a nehéz időszakot és megerősödve kijönniük a pandémia okozta sokkból, amelyek rugalmasak tudtak maradni és pénzügyi tartalékaik megfelelő lehetőséget biztosítottak arra, hogy amint a keresleti oldal újra élénkülni kezdett, meglévő saját kapacitásokkal (flotta és munkaerő) tudják kiszolgálni a piacot az értéklánc kedvező pozícióiból. Azok a kisebb cégek, amelyek kevésbé tudtak rugalmasak maradni és leépítésekkel tudták csak átvészelni a kihívásokkal teli időszakot, sokkal nehezebb pozícióból próbálhatták meg az újraindítást, hiszen először mindenki a saját kapacitásait töltötte újra. Az értékláncnak ezeken a közbenső szintjein jelentkeztek a legnagyobb nehézségek, vélhetően itt voltak látványos leépítések és akár bedőlések. Ezt a tendenciát egyébként a logisztikai cégeknek szolgáltatásokat nyújtó társaságok oldaláról is láttuk, ott jellemző volt a kisebb fuvarozó ügyfelek fokozatos lemorzsolódása az ügyfélállományból.

Egyéb területeken (pl. raktárlogisztika, vagy csomagszállítás) egészen más dinamikák hajtották a piacot, itt a legnagyobb probléma az elmúlt időszakban nem a túlélésért való küzdelem, hanem a hirtelen megnövekedett volumenek megfelelő kezelése volt. Bővebben a szegmensről előző (2020 decemberi) cikkünkben írtunk.

Összességében tehát volumen szinten tükröződnek a 2020-as év nehézségei a listánkon szereplő cégek árbevétel adataiban, ugyanakkor a 2020-as profit (EBITDA) szinteken nem köszön vissza az a fajta költségnyomás, ami a makro adatokból és az általános piaci dinamikák alapján logikus lenne.

Konklúzió, várakozások

Ismét érdemes szétbontani a piacot alszegmenseire, amikor várakozásainkat fogalmazzuk meg.

A fuvarozás területén jelentős nehézségeket okoztak a 2020-as év folyamán a lezárások, bezárkózás, ami a volumenek csökkenését eredményezte és azoknál a rugalmatlan szereplőknél, ahol a pénzügyi stabilitás és a megfelelő tartalékok hiányoztak, jelentős profitcsökkenést, kényszerű leépítéseket, bedőléseket hozott. A belföldi vasúti volumenek ugyan drasztikus visszaesést mutattak még a közúti volumenek csökkenéséhez képest is, de mivel a nemzetközi lezárások kevésbé érintették a szegmenst, illetve az intermodális forgalom relatív kedvező alakulása is pozitívan hatott mind a volumenekre, mind a profit szintekre, a 2020-as kép jóval árnyaltabb, mint amit a belföldi makro mutat.

Mindkét alszegmensre igaz, hogy azok a vállalkozások, akik sikeresen átvészelték a nehezebb hónapokat, jól jöttek ki a 2020-as évből, a kereslet élénkülésére saját kapacitásaik feltöltésével hatékonyan tudtak reagálni. Azt várjuk, hogy a piactisztulást hozó 2020-as év után lassan élénkül a piac és az erős szereplők tovább növelik piaci súlyukat, nagyobb figyelmet fordítva egy hatékonyabb, fenntartható üzleti modell működtetésére.

Egyértelmű nyertese az időszaknak a csomaglogisztika szegmense, legyen szó a fulfillment (kiszervezett raktárszolgáltatás) tevékenységről, vagy a csomagok bármilyen módon történő kiszállításáról (házhoz szállítás, csomagautomata piac…stb.). A lezárások hatására drasztikus növekedést produkál(t) az online kereskedelem, amely a szegmens egyértelmű hajtómotorja. A piacvezető nemzetközi óriások (GLS, DPD, DHL, Express One) teljesítményét (volumen és profit bővülés) is felülmúlva a Foxpost 2020-as növekedése kiemelkedő a listánkon. Azt várjuk, hogy még ha az online kereskedelem növekedési üteme picit lassul is 2021-ben tovább folytatódik a növekedés a csomaglogisztika, kiszállítás területén és a már elkezdődött átrendeződés (pl. csomagpontok, csomagautomaták térnyerése) folytatódik, amivel párhuzamosan a tranzakciós aktivitás is megélénkülhet.

Szintén pozitívan hatottak a fenti folyamatok a raktárlogisztika területén, amely szegmenst itthon továbbra is a nemzetközi cégek dominálják ugyan, de van néhány helyi szereplő is, akik a raktározás valamelyik, jellemzően magasabb hozzáadott értékű szegmensére specializálódnak. Illetve számos szállítmányozó igyekszik a portfólióját raktárlogisztikai szolgáltatással bővíteni a diverzifikáció jegyében.

Szentirmai Gábor

Szenior Manager

PDF letöltés

  Iratkozz fel hírlevelünkre

  Kiadványaink

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  “Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek