Mars-hasáb

Egy lépéssel a vihar előtt

Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

A 2022-es üzleti évre a logisztikai szolgáltatók is maguk mögött tudhatták a megelőző két évet jelentősen befolyásoló világjárványt és az általa okozott logisztikai-szállítási lánc problémákat. Az egyik válságot viszont szinte azonnal követte egy másik miután 2022 első negyedévében kitört az orosz-ukrán háború, amelynek tovagyűrűző hatásai számos iparágat, köztük a logisztika-szállítmányozás szegmenst is negatívan érintették. Ez általános költségnövekedés és másodlagos hatásként szűkülő kereslet formájában jelentkezett. Az üzemanyagköltségek az egekbe szöktek és a már eleve munkaerőhiánnyal küszködő logisztikai szereplők életét tovább nehezítette a bérek általános emelkedése is – egyik sem új elem, de hatásuk a korábbi évekhez képest még jelentősebb, kezelésük még nagyobb kihívás volt és az jelenleg is.

Ugyanakkor a Covid utáni közvetlen időszakban tapasztalt keresletnövekedés és kapacitás hiány kettőse által okozott konjunktúra időszak az év elején még kitartott, de 2022 második felére az európai szinten is rekord magas infláció ellensúlyozta és elnyomta a pozitív folyamatokat és jelentős mértékben csökkentette a fuvarozás iránti keresletet, amely miatt a szolgáltatók kezéből kiesett az áremelés eszköze, a növekvő költségek pedig elkezdték drasztikusan amortizálni a profitot. A korábban kiépített, de hirtelen kihasználatlanná váló addicionális kapacitások is fejtörést okoztak a szereplőknek, ezek fenntartása ugyanis nehezen spórolható meg. Másfelől viszont a fenti kihívások új lehetőségeket is kínáltak a hazai logisztikai szegmens bizonyos szereplőinek. A vasúti cégek például kihasználva az ország előnyös elhelyezkedését be tudtak csatlakozni az ukrán gabona szállításába. A közúti fuvarozásban tapasztalható problémák miatt pedig felértékelődött az intermodális szállítási képesség és infrastruktúra, számos ilyen irányú fejlesztés kezdődött a szektorban.

Piaci trendek felülnézetből

A belföldi áruszállítás tekintetében 2022-ben egy határozott trendfordulás volt megfigyelhető. A vasúton szállított áruk volumene 2018 után 2022-ben ismét növekedett, mégpedig 9,4%-kal. A közúton szállított áruk volumene azonban a 2021-es kiugró emelkedés után 2022-ben 9,1%-kal csökkent. A teljes szállított volumen (közút + vasút) csökkenése (-8%) mellett fordított dinamika látszott tehát 2022-ben a jelentősebb szállítási módok tekintetében, amelynek hátterében az általános folyamatok mellett egyedi tényezők játszottak markáns szerepet.

A KSH által publikált 2022-es magyarországi adatokat vizsgálva az látszik, hogy az előző évihez hasonlóan, közel 2%-kal (2021-ben 1,6 %-kal) nőtt a szállítás és raktározás nemzetgazdasági ágazatban foglalkoztatottak száma. Az ágazatban 17,4 %-kal nőttek a nettó átlagkeresetek, ami mindössze 0,1 %-kal maradt el a teljes nemzetgazdaság átlagos béremelkedésétől. Az ágazat átlagos reál bérszintje tehát mintegy 2,9%-kos növekedést mutatott, hiszen a fogyasztóiár-index változása 2022-ben 14,5% volt a KSH szerint.

A bérköltség mellet a logisztikai szolgáltatók költségmixének másik kiemelkedő eleme az üzemanyagköltség. A 95-ös benzin és gázolaj literenkénti fogyasztói átlagára 10,4%-kal emelkedett 2022-ben. Ez jóval kisebb mértékű árnövekedés, mint a korábbi évben, de az üzemanyagár-stop jelentősen torzítja ezt az adatot. Saját becsléseink szerint a logiszitkai-szállítmányozási vállalatok számára érzékelhető effektív üzemanyagár növekedés valahol 15% és 25% között lehetett.

A MLSZKSZ adatai szerint a Magyarországot érintő tengeri konténer forgalom növekedni tudott 2022-ben (6,4%-kal), míg a belföldi vízen szállított áruk volumene ugyan szintén növekedett valamelyest az előző évihez képest, de a nemzetközi vízi szállításra komoly hatással volt a tavalyi aszályos év, amely alacsonyabb gabona hozamot és így mérsékeltebb dunai szállítási forgalmat eredményezett.

A raktárlogisztika és csomagszállítás szegmensek nagyban függenek az e-kereskedelem aktuális teljesítményétől. A GKID kutatása szerint a kiemelkedő 2020-as és 2021-es évek után a hazai online kiskereskedelem 2022-ben vesztett növekedési sebességéből. Míg az első negyedévben 23%-os növekedést mutatott a szegmens, addig a kiemelt jelentőséggel bíró negyedik negyedévben csak 4%-os forgalom bővülést ért el részben a kiemelkedően erős bázisnak köszönhetően. Ez összességében, éves szinten 10%-os növekedést eredményezett, ami viszont reálértéken csökkenésnek felel meg 2021-hez képest. A magyarországi csomagszállítási volumenekről limitált konkrét adatérhető el, viszont nemzetközi viszonylatban az olyan jelentős szereplők, mint a GLS, a DHL vagy a UPS mind a csomag volumenek csökkenéséről számoltak be 2022-es jelentéseikben.

A makro adatok összességében negatív képet festenek az ágazatról növekedési és profitabilitási szempontból is, de az is látszik, hogy vannak részszegmensek, amelyek profitálnak az aktuális helyzetből. Ebben a környezetben nagy kérdés, hogy milyen mértékben lehet a többletköltségeket áremeléssel és/vagy hatékonyság javítással kompenzálni, illetve melyek azok a „niche” területek, ahol érvényesülni lehet. A jelenlegi környezetben az iparági szereplők elsődleges célja piacaik megtartása, illetve profitabilitásuk fenntartása, lehetőség esetén növelése lesz, amelynek a Transport Intelligence által megkérdezett iparági szereplők szerint három alapvető útja van: i) a technológiai fejlesztés és ezáltal hatékonyság javítás, ii) a szolgáltatási portfólió bővítése, valamint iii) a fókusz eltolása a magasabb árrésű területek és ügyfelek irányába. Ez elérhető belső fejlesztésekkel, de tipikus tranzakciós megfontolás is lehet, mint, ahogy arra több precedenst is láttunk/látunk a hazai piacon is; egyik legfrissebb példa a Waberer’s-től jött a nyáron.

Piaci trendek az egyes iparági szereplők szemszögéből

A tavaly megjelent Mars-hasábunkhoz hasonlóan idén is egy kibővített, a hazai logisztikai-szállítmányozási szegmens 44 jelentősebb szereplőjének 2022-es teljesítményét vizsgáltuk a nyilvános beszámolókban elérhető pénzügyi adataik alapján. Listánkon a kiemelkedő hazai magántulajdonban levő fuvarozó és logisztikai vállalkozásokra koncentráltunk (tehát listánk továbbra sem teljeskörű, így nem egy aktuális iparági toplistát mutat), a szállítmányozás fókuszú (amely alszegmensben szintén számos jelentős méretű cég található a hazai piacon) szereplők csak limitált számban szerepelnek az elemzésünkben, elsősorban eszköz alapú üzleti modellekre fókuszáltunk.

Az elemzésünkben szereplő cégeket vizsgálva azt látjuk, hogy 2022-ben a vállalatok kivétel nélkül növelni tudták forgalmukat. Az átlagos árbevétel növekedés jelentős, 39% volt, ami közel duplája az elmúlt négy év átlagos növekedési ütemének (19%). A legnagyobb forgalom növekedést (122%) a Kelet-Trans 2000 Kft. tudhatta magáénak 2022-ben, teljesítménye azonban nagy volatilitást mutatott az elmúlt években, ami mögött feltételezhetően egyedi és egyszeri tényezők is állnak.  Kiemelkedő növekedést produkált a HAPP Kft. is (+80% forgalom növekedés 2022-ben), amely egy dinamikusan fejlődő veszprémi családi vállalkozás, ügyfél és minőség orientált megközelítése, a tulajdonos-ügyvezető Happ Olivér eltökéltsége az eredményeiben is tükröződik, listánkon is nagyot lépett előre. 2022-es növekedés szempontjából kiemelkedő (80% körüli árbevétel növekedés) teljesítményt ért el továbbá a Foxpost és a Révész Logisztika is. A Foxpost a csomaglogisztikai piac egyik leginnovatívabb szereplője, országos csomagautomata hálózata folyamatosan bővül és immár közelíti az 1000 egységet. A Révész széleskörű szolgáltatási portfólióval, jelentős járműflottával és raktárkapacitással a hazai piac egyik kiemelkedő és dinamikusan fejlődő fuvarozó-raktározó szereplője.

Eredménytermelő képesség (EBITDA – kamat-és adófizetés, valamint amortizáció előtti működési eredmény) szempontjából a listázott szereplők jelentős része (86%) nominális szinten profit növekedést tudott elérni a 2021-es eredményéhez képest; a vizsgált cégek több, mint 60%-a kétszámjegyű EBITDA hányadot ért el 2022-ben. A vállalatok átlagosan 43%-kal tudták növelni profitabilitásukat. Az átlagos EBITDA hányad 13,6% volt, ami 3,7%-kal magasabb az előző évi átlaghoz képest, amiből az látszik, hogy a kihívások ellenére a vizsgált szereplők át tudták hárítani a költségnövekedést az ügyfeleikre, amiben feltételezhetően az EUR/HUF árfolyam alakulása is segített.

Az átlagosnál nagyobb mértékben növekvő, vagyis 40%-nál magasabb árbevétel növekedést és legalább 43%-os EBITDA növekedést elérő vállalatok (a 44-ből 10 cég, amelyek jellemzően vasút- és/vagy raktárlogisztikai vállalatok, illetve egy-egy kiemelkedő közúti fuvarozó-logisztikai cégek) költségszerkezetét részletesen megvizsgálva az látszik, hogy amíg ezen vállalatok átlagosan 61%-kal tudták növelni bevételeiket, addig az anyagjellegű költségeik átlagosan 58%-kal, a személyi jellegű költségeik pedig 30%-kal emelkedtek 2021-hez képest. Ezen vállalatok tehát elsősorban létszámhatékonyság növelésével voltak képesek előre lépni és kiemelkedni.

A listánk egyes szereplőinek pénzügyi adatai is megerősítik azt a trendet, ami a makro adatokból látszik, miszerint a vasúti logisztika szerepe 2022-ben erősödött a belföldi áruszállítás vonatkozásában, több vasúti profilú cég is kiemelkedő növekedést ért el a tavalyi évben (Petrolsped Csoport, Train Hungary Magánvasút Kft., Kelet-Trans 2000 Kft., CER Hungary Kft.).

Trans-Sped Csoport1: Trans-Sped Kft., mint anyavállalat konszolidált beszámolója. A konszolidációba bevont vállalatok köre: Tran-Sped Kft, Memofit Kft., Euro-Log Kft, Tran-Sped Container Logistic Kft.

BHS2: BHS Trans Kft és BHS Raktárlogisztika Kft. összevont pénzügyi számai

Petrolsped Csoport3: A csoport 2021-es és 2022-es számainak forrása a Petrolsped Kft., mint anyavállalat konszolidált beszámolója. A konszolidációba bevont vállalatok köre: Petrolsped Kft., Pultrans Kft., PSP Cargo Group Romania SA, PSP Cargo Group Austria GmbH

Transit Group Logisztika Központ4: A Transit-Speed Kft., a Transit-Railway Zrt. és a World-Transit Kft. összevont pénzügyi számai.

Derby Csoport5: Derby Trans Kft. és Derby Logistics Kft. összevont pénzügyi számai

MASPED Csoport6: A 2021 és 2022-es számai a Masped Logisztika, Masped Annagora, Annagora Market, LogMaSter és GlobalLog kombinált pénzügyi adatait tartalmazza. A korábbi évekkel ellentétben az Eurosped Zrt. már önálló, a MASPED Csoporttól független cégként szerepel az listán

Gelbmann7: Gelbmann Kft. és Gelbmann Logisztika Kft. összevont pénzügyi számai

TOP 25  cég teljesítményének változása

Az intermodalitás Magyarországon is hódít

Europában az intermodális fuvarozási szegmens volumene 8%-kal nőtt a tavalyi évhez képest. Az MLSZKSZ összegzése szerint 2022-ben a hazai intermodális forgalom is növekedni tudott, amely elsorban a fővárosi terminálokban csapódott le. A 2022 októberében megtartott Kelet-Európai Intermodális Konferencián elhangzottak szerint az intermodális fuvarozás az átrakóterminálok elhelyezkedésétől függően, akár 40-70%-kal jobb energiahatékonyságot is biztosíthat, mint a közúton végzett áruszállítás. A közúti fuvarozók részéről ezért egyre nagyobb igény jelentkezhet a jövőben az intermodális képességek megszerzése iránt. A már említett Waberer’s – Petrolsped tranzakció is ezt a trendet erősítené tovább.

Várakozások

Annak ellenére, hogy a 2022-es év statisztikái és piaci trendjei inkább negatív képet mutattak a logisztika szektorról, az általunk vizsgált hazai szereplők többsége jól vette az akadályokat és kiemelkedően sikeres évet zárt 2022-ben. A szelektív lista persze árnyalja a képet, de a makro adatokkal együtt vizsgálva a céges eredményeket levonhatóak összességében azok a következtetések, hogy olyan szereplők, akik stabil ügyfélkörrel, diverzifikált szolgáltatási portfólióval és pénzügyi-likviditási stabilitással rendelkeznek, a nehezített pályán is képesek előre lepni. Az egyértelműen látszik, hogy 2022 a vasút és intermodális logisztika előretörését hozta, kiemelkedő eredményt produkáltak a releváns kompetenciával és kapacitásokkal rendelkező specialisták és a szegmenst célzó fejlesztések is a csúcson futnak legyen szó állami beruházásokról, vagy vállalti szintű fejlesztésekről (pl. vasúti eszközök, intermodális képességek akvirálása). Ez a folyamat 2023-ban még látványosabb (pl. 2023 július-augusztusi fejlemények: dunakeszi vasúti rakodó terminál fejlesztés, Waberer’s-Petrolsped együttműködés).

A 2023-as év sem ígérkezik azonban könnyű évnek. A DigiLog Consult által készített Közúti Fuvarozási Árindex (KFX) alapján csak az első negyedévben 7,2%-os költségnövekedés volt megfigyelhető 2022 azonos időszakához képest a hazai közúti fuvarozásban. A szakértők szerint 8-9% körül alakulhat majd a költségnövekedés éves szinten. A technikai recesszió, az extrém magas infláció, a mérséklődő fogyasztás és a kihasználatlan kapacitások mind olyan tényezők, amelyek arra engednek következtetni, hogy a közúti logisztikai szolgáltatók rendkívül nehezen tudják majd áremeléssel fedezni a folyamatos költségnövekedést, de más szegmens szereplőinek is hasonló kihívásokkal kell megküzdeniük majd az év hátralévő részében. Kíváncsian várjuk, hogy a nagy szereplők hogyan tudnak megbirkózni ezekkel a kihívásokkal.

Szentirmai Gábor

Szenior Menedzser

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek