Mars-hasáb

Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

Bevezető

Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét jelentkezünk magyar magánegészségügyi szemlénkkel, idén kiegészítve néhány újdonsággal is. Körképünkben továbbra is a szektor legnagyobb résztvevőit vesszük számba, ám ezúttal részletesebb, több területre is kiterjedő elemzést készítettünk.

Ha 2021-re a robbanásszerű növekedés éveként utaltunk, akkor 2022-re leginkább a lassú lendületvesztés ad megfelelő leírást, ahogy mentünk előre az évben, úgy kezdtek apránként gyülekezni a kisebb viharfelhők. Árbevétel szempontjából szinte minden szereplő esetében növekvő eredményeket látunk, de a dinamika csökken és a nyereségesség is jelentős romlásnak indult. Az év második felében tapasztalt fokozatos lassulás tapasztalataink alapján 2023 első felében még erősödött is és nagyon úgy tűnik, hogy a reáljövedelem csökkenése a vártnál érzékenyebben érinti a magánegészségügyi cégeket.

Gazdasági környezet

A megnövekedett infláció és energiaárak, kiegészülve forintárfolyam emelkedésével a magánegészségügyi szereplőket sem kímélték 2022-ben, ezek a költségnövelő tényezők már az év nagyobb részében éreztették hatásukat. Ugyanakkor 2022 végére már a reálértékben számított fogyasztás is elkezdett jelentősebben csökkenni, ami láthatóan nyomott hagyott a bevételnövekedésen is. Sok más szolgáltató szektorhoz hasonlóan a magánegészségügy is kettős szorításba került: mind a bevételek, mind a költségek nyomás alá kerültek. Ezeket a makroökonómiai hatásokat egy ideig tompította az állami egészségügy csökkenő teljesítménye miatti növekvő kereslet, de úgy tűnik, hogy csak tompításról és nem kompenzációról van szó.

Ha számba vesszük a költségoldali hatásokat, akkor természetesen jelen vannak az általános, minden szektort érintő hatások:

 • Ingatlanköltségek – energiaárak, növekvő bérleti díjak az árfolyam következtében
 • Dologi (nem-bérjellegű) költségek – általános inflációs és árfolyamhatás
 • Beruházások – elsősorban árfolyam és mellette inflációs hatás
 • Finanszírozási költségek – kamatok és árfolyamhatás

Emellett iparági hatásként jelentkezik az átlagnál magasabb bérinfláció, amelynek elsődleges forrásai az állami szférában történő fizetésemelések. Jelenleg úgy érzékeljük, hogy a szektort jellemző munkaerőhiány és a szakamberekért folytatott verseny háttérbe is szorítja a tulajdonosi megtérülést. Összességében elmondható, hogy 2022 végére már a pénzügyi adatokban is kimutatható lett a romló makrokörnyezet hatása és ahogy most látjuk, 2023-ban ezek tényezők még tovább erősödnek.

Szabályozási környezet

A 2021-ben több faktor (új szolgálati jogviszony, hálapénz megszűntetése, COVID miatti ellátási nehézségek, bázis alapú finanszírozás) által megtépázott állami egészségügyet tekintve nem meglepő, hogy szabályozói szempontból 2022 kulcs témája az egészségügy reformálásának, illetve az állami és magánellátás összehangolásának előkészítése volt.

Az egészségügyi szabályozáson kívül is voltak jelentős hatású fejlemények. Az egészségügyben is tíz-húszezer munkavállalót érintő KATA-szigorítás volt talán a legjelentősebb, ami elsősorban a másodállású szakszemélyzetet alkalmazó szolgáltatóknak volt húsbavágó. Mivel ezek között sok állami szereplő is volt, ezért a magánszolgáltatókra nehezedő költségnyomáson túl a zárt kórházi osztályok, szünetelő ellátások folyamatosan olvasható hírei és az állami ellátás hozzáférhetőségének romlása is a következmények között volt.

Tovább feszítette a húrt az év vége felé megjelenő, az egészségügy átalakítását megcélzó szabályozási csomag. A rossz hangulatot leginkább az orvosok állami ellátásba kényszerítésének javaslata okozta, de szó esett a szociális ellátórendszer, a háziorvosi és ügyeleti ellátás átszervezéséről, laboratóriumok központosításáról, illetve az orvosok teljesítményalapú bérezéséről is, ami belengette a fizetéscsökkentés lehetőségét is. A bérezés pedig nem csak az orvosok, hanem a szakdolgozók számára is sarkalatos pont. Utóbbiak esetében az alapbéremelés régóta várt, 2023 második felében esedékes első lépcsője némi enyhülést hozhat, de a megemelkedett munkaerőhiány napról napra égetőbb kérdéssé válik. Ezek a fejlemények mindenesetre kettős hatással voltak a magánegészségügyre. Egyrészt számos intézkedés növelte a költségnyomást, de ami talán ennél is fontosabb, hogy rontotta az állami szektor versenyképességét, ami viszont erősítően hatott a magánszolgáltatások keresleti oldalára.

Egyes magánszolgáltatóknak problémát jelenthet a NEAK finanszírozás rohamos elértéktelenedése. A növekvő infláció és bérek mellett a NEAK finanszírozás nominálisan változatlan maradt, ennek következtében egyre kevesebbet ér, ráadásul a magánszereplők nem kapnak bérkiegészítést. Amennyiben a finanszírozási struktúra nem változik, mindez a jövőben előrevetítheti a magánszolgáltatók által nyújtott, NEAK által finanszírozott ellátások gyors leépülését.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy a szabályozási környezet és az állami ellátórendszerben tapasztalható anomáliák az orvosokat és a szakdolgozókat lassan, de biztosan terelik a magánegészségügy felé, a folyamatosan romló helyzetben lévő közellátás miatt pedig növekvő betegtömeg áramlik a privát szektorba. A nagy kérdés azonban az, hogy a jelenlegi makrokörnyezetben mennyire tud nőni a fizetőképes páciensek köre, mert a magánkereslet növekedésének jelentős lassulása a NEAK finanszírozás gyorsuló leépülésével együtt egy bevételi trendfordulót is elhozhat sok magánszolgáltató számára.

Legnagyobb szereplők

Idei Mars-hasábunkban a megszokottól eltérően nem csak a fekvő- és járóbetegellátást nyújtó, hanem a diagnosztikával foglalkozó szolgáltatókat, illetve a fogászatokat is górcső alá vettük.

Járó és fekvő ellátás

A már ismert, fekvő- és járóbetegellátást nyújtó szolgáltatókat számláló listánkra pillantva a 2022-es év 25 legnagyobb játékosát láthatjuk.  Ugyan egyes szolgáltatók még nem publikálták 2022-es eredményüket (Medicover, Affidea, BMC), úgy gondoljuk, így is látható, hogy merre tart a piac.

*A kiadvány készítésekor a beszámolók nem voltak elérhetőek
**A feltüntetett számok részben vagy egészben a cég által közölt adatok

Az ágazat növekedése a gazdasági nehézségek ellenére sem állt meg. Míg 2021-ben elég volt 900 millió Ft árbevétel a TOP25-be jutáshoz, ma már 1,5 milliárd Ft feletti értékre volt ehhez szükség.  A lista elején alig látunk változást a tavalyi pozíciókhoz képest, új szereplők főleg az alsó harmadba tudtak belépni. Figyelemre méltó a Prestige Magánklinika teljesítménye, aki alig 1,5 év működés után, jelentős fekvőbeteg kapacitásának is köszönhetően tört be egyből a 19. helyre. A fekvőbeteg kapacitás volt a növekedés egyik kulcsa sok egyéb esetben is, jellemzően azok a cégek tudtak átlagon felüli árbevétel növekedést produkálni, akik rendelkeztek több napos benntartózkodást igénylő szolgáltatásokkal – profitabilitás vonatkozásában viszont épp ők teljesítettek kevésbé jól.

A tavalyi évhez viszonyítva a mintában szereplő top 25 intézmény becsült teljes árbevételének medián növekedése 20%-körüli értéket mutat, egyéni szinten is csak egy szereplő árbevétele csökkent.  Az organikus volumen növekedés mellett emögött egy oldalról az állami szférából átáramló kereslet, másrészt pedig az inflációs nyomást lekövető áremelkedések állnak. Az említett 20%-os növekedéssel a top szolgáltatók piacának mérete közel 150 milliárd forintra gyarapodott, így a későbbiekben becsült teljes magánegészségügyi piac közel 20%-áért felel. 

Az inflációs nyomás nem csak az árbevételt fűtötte, hanem az eredményességet is rontotta. A korábban említett makrokörnyezeti hatások, az orvosbérek emelkedése, a megnövekedett fenntartási és üzemeltetési költségek, illetve emelkedő alapanyagárak jelentős költségoldali terheket róttak a szolgáltatókra, ami -3-4%-os csökkenést okozott az átlagos EBITDA hányadokban, így a társaságok profittermelő képessége az eddig mélypontnak tűnő, COVID alatti szintekre csökkent.

A 2022-es trendeket illetően elmondható, hogy a magabiztos évkezdés után az év folyamán fokozatos lassulás szemtanúi lehettünk. Mind árbevétel, mind EBITDA szinten látható, hogy a lassulásban elsősorban az országos lefedettséggel rendelkező cégek járnak élen, a 2021-es átlagot meghaladó medián árbevétel növekedésük 2022-ben átlagon aluli értékre csökkent. Ezzel együtt a budapesti cégek esetében sem fényes a helyzet, hiszen a legmagasabb költési hajlandóság ellenére a szolgáltatások árai is itt a legmagasabbak. 

Hiába látjuk azt, hogy az átlagon felüli árbevétel növekedéshez tartó út leggyakrabban a fekvőbetegellátáson keresztül vezetett, profitabilitás szempontjából ez a szektor lehet a nehéz idők vesztese. A lakosság fizetőképessége és vásárlóereje folyamatosan csökken, a jellemzően jóval nagyobb értékű beavatkozásokat egyre kevesebben tudják kifizetni. Ezt a trendet már 2022-ben is láttuk, 2023-ban viszont hatványozottan számíthatunk rá, mert az első féléves tapasztalatok alapján már növekedés szempontjából sem a fekvő ellátás a legerősebb. Azért középtávon, ahogy a jövedelmi inga visszaleng, a fekvő ellátás újra lehet a növekedés motorja, hiszen az állami ellátásból kiszorulók igénye mindenképpen ott marad. A mostani folyamatokat mindenesetre úgy értékeljük, hogy a piac kezd belefutni az „out of pocket” modell korlátaiba, ráadásul a hálapénz megszüntetése miatt 2021 elején a pácienseknél maradt pénzeket is mostanra szívta fel a magánpiac növekedése. Ebből a látszólag megrekedt helyzetből a jövedelmi fordulat mellett a biztosítások, illetve a céges egészségügyi csomagok terjedése ígérhet kiutat.

A jelenlegi piaci és gazdasági helyzetben a piac erőteljesebb szegmentálódására, a prémium szolgáltatók és a „value for money” fókuszú szereplők körének elkülönülésére is számítunk. Az állami ellátás elmúlt években drasztikusan csökkenő hozzáférhetősége miatt a magánegészségügyet igénybe vevők köre folyamatosan szélesedik, ez a szélesebb kereslet pedig jóval árérzékenyebb. Ez organikusan teremti meg az igényt és a keresletet a „value for money” típusú szolgáltatásokra, s így az eddig szinte kizárólag prémium szolgáltatásra koncentráló szereplőket egy részét is váltásra kényszerítheti. Ez az egészségügyben természetesen nem a “termék” alacsonyabb minőségével, hanem a külsőségek költséghatékonyabb megteremtésével érhető el.

Diagnosztika

Az előző években sok fejtörést okozott nekünk, hogy hogyan mutassuk be azokat a cégeket, akik az egészségügy meghatározó szereplői, de tevékenységük alapján mégis furcsán mutattak volna, ha a járó- és fekvőbetegellátást nyújtó játékosokkal említjük őket egy lapon. A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva ezért idén először állítottuk össze új listánkat (10. oldal), mellyel a labor- és egyéb (például képalkotó) diagnosztikával foglalkozó szolgáltatókat prezentáljuk. Úgy érezzük, hogy időzítés szempontjából is idén van létjogosultsága elkezdeni ilyen szemmel is figyelni a piacot, hiszen 2019 óta a 2022-es az első olyan év, amikor a COVID-hoz kapcsolódó szolgáltatások nem befolyásolják jelentősen a labor cégek eredményeit. Ahogy kikopnak a járvány hatásai mindennapjainkból, újra reálisabb képet kezdhetünk látni a labor és diagnosztika piac valós potenciáljáról és a szereplők súlyáról. Ugyanakkor erről a listáról is el kell mondanunk, hogy nem minden jelentős diagnosztikai szereplő szerepel itt, hiszen a járó-fekvő szolgáltatók is növekvő súllyal végeznek maguk is saját diagnosztikai tevékenységet, sőt vannak kifejezetten vegyes profillal működő cégek is. Ez utóbbiakat pedig a járó-fekvő listában tüntettük fel.

*A kiadvány készítésekor a beszámolók nem voltak elérhetőek

A járó-fekvő listához képest a labor-diagnosztika már kevésbé fest egyhangú képet, több helyen látunk jelentős árbevétel csökkenést. Jellemzően azok a szolgáltatók szembesültek forgalomcsökkenéssel, akik laboratóriumi tevékenységet végeznek (Synlab, WhiteLab, Smart Hospital, Corden, Vascular). Ezen szereplők 2022-es medián árbevétel változása -13% volt, míg a másfajta diagnosztikával foglalkozó cégek 15% növekedést tudtak elérni. Mindez természetesen nem meglepő, a labor cégek esetén a COVID által generált extrém értékek korrekcióját látjuk. A jövedelmezőség-csökkenés ezt a 10 szolgáltót sem kerülte el, a 2022-es értékek jócskán elmaradnak az egy évvel korábban mértektől.  

A labor piac a járványnak köszönheti a magas árbevétel mellett a verseny fokozódását is. Az elmúlt három évben részben a COVID hatására számos új szereplő jelent meg a piacon, jelentősen bővültek a mintavételi és laborkapacitások is. Az így megnövekedett kapacitás, valamint az extrém verseny a makrokörnyezeti hatások ellenére is alacsonyan tudja tartani az árakat.

Mindezzel egyidőben november végén a hatékonyabb működés reményében a kormány a kórházi laborvizsgálatok központosításáról, a nemzeti laborhálózat létrehozásáról hozott rendeletet. A kormány ezzel a rendelettel sok kérdőjelet idézett elő a magánszolgáltatók szerepe kapcsán, és az állami intézmények piacát is bizonytalanná tette. Úgy gondoljuk, hogy az állami kereslet esetleges kiesése jelentősen átrendezheti a piacot, de ez rövid távon nem valószínű, hiszen jelentős, új kapacitások kiépítését feltételezné. Így a magánszektor várható keresletnövekedését is figyelembe véve rövid távon nem számítunk a piac és a piaci részesedések drasztikus változásra.

A képalkotó diagnosztikát érintő nagyobb mértékű állami eszközberuházások folytán tapasztalt múltbéli turbulenciák 2022-re lecsendesedtek. Így a tavalyi évben ezek a cégek a teljes listához mérten nagyobb lendülettel növekedtek.

Fogászatok

A járó-fekvő, illetve labor-diagnosztika listán kívül külön vizsgáltuk a legnagyobb magyarországi magántulajdonú fogászatokat is. Ugyan egészségügyi ellátó mivoltuk miatt akár még a járó-fekvő listán is szerepelhettek volna, pár alapvető szempontban jelentősen különböznek a nagy lista játékosaitól. A magánfogászatok rohamos terjedése jóval korábban, évtizedes távlatban mérhetően kezdődött, így nem lett volna célszerű a friss lendülettel rendelkező piachoz hasonlítani őket. Ennek egyik oka, hogy a belépési korlát is viszonylag alacsonynak mondható és ennek köszönhetően a magánpraxisok száma nagy sebességgel nőtt. Emellett nem szabad elmenni a fogászati turizmus hatása mellett sem, ami a piacméretet és az elmúlt években a növekedési (csökkenési) trendeket is jelentősen befolyásolta.

*A kiadvány készítésekor a beszámolók nem voltak elérhetőek

Utóbbi esetében a pandémia nagy visszaesést okozott, de a szereplők örömére már lassan ez a szegmens is kezd helyreállni. A COVID hatására ugyanakkor felértékelődött a stabil, belföldi paciensek kereslete.  Néhány, főként turizmussal foglalkozó cég elkezdett a helyi betegek irányába nyitni, ami tovább fűtheti a piac már elkezdett, lassú  konszolidációját is.

Piacméret

Sokunk életének szerves részei, mégsem tudjuk, hogy mekkora piacot fednek le valójában a magánegészségügyi szolgáltatók. Zárásként a magánegészségügy piacának méretével kapcsolatos becsléseinket szeretnénk összefoglalni. Ahogy a toplistánk eddigi dinamikus terjeszkedését, úgy a teljes magánegészségügyi piac növekedését is tisztán láthatjuk az alábbi ábrán. Az egészségügyi költésekből kiinduló becsléseink szerint a magántulajdonban levő egészségügyi szolgáltatók piaca 2022-re körülbelül 600-700 milliárd forintra növekedett. Ez a piac definíció tartalmazza a magánszolgáltatók magán- és NEAK finanszírozású szolgáltatásait is és benne van mindhárom, a riportunkban tárgyalt szegmens.

Fontos megjegyezni ezzel egyidőben, hogy a lakosság nem fordított olyan mértékben többet magánkiadásokra 2021-22 folyamán, mint amennyi a piacméret növekedéséből kiolvasható. Becslésünk alapján 2021-es és részben a 2022-es piacnövekedés révén elsősorban a megszüntetett hálapénz „vándorolt át” a magánegészségügybe, ezen belül is elsősorban a nagy magánszolgáltatókhoz.

A magánegészségügy piacának becsléséhez a KSH egészségügyi kiadásokról szóló legfrissebb, 2020-ra vonatkozó, jelentéséből indultunk ki. Az adatbázisból az „Önkéntes egészségügy-finanszírozási alrendszerek”-et, a „Háztartások” költéseiből a fekvő, járó és kiegészítő ellátásokat emeltük ki. Az így kapott kiindulási értékeket saját becslés alapján megállapított hálapénz nagyságával csökkentettük, majd egy 2018-as Portfolió által publikált elemzésben olvasható, magánellátókhoz irányuló NEAK költés összegével növeltük. A 2020 – 2022-re vonatkozó növekedési rátát pedig a nagy szolgáltatók növekedése alapján becsültük.

Összegzés

Összességében 2022-ben úgy látjuk, hogy egy trendforduló kezdetén állunk, ahogy az „out-of-pocket” keresletre alapuló finanszírozás tartalékai kifulladni látszanak. 2022 végére egyszerre „fogyott el” a hálapénz tartalék és rohamosan szűkül a páciensek fizetőképessége. A nagyobb beavatkozásokra kiépült kapacitások megtöltése ebben a környezetben átmenetileg kiemelten nehéznek tűnik. Míg egyes szereplők a szolgáltatások eltérő pozicionálásával (prémium, value for money) sikeresen kompenzálhatják a csökkenő kereslet hatásait, a teljes piac számára a biztosítói finanszírozás és a vállalati csomagok terjedése lehet a megoldás a növekedés további jelentős ösztönzésére a magánpiacon.

A képet tovább színesíti a NEAK finanszírozás rohamos elértéktelenedése, ami egyes magánszolgáltatók számára ezen üzletág gyorsuló leépülését hozhatja. És persze megoldás lenne a magánszolgáltatók növekedési kérdéseire (és nem kevésbé a páciensek hozzáférési problémáira is) a NEAK finanszírozás és a magánszolgáltatók viszonyának jelentős átalakítása, amit sok piaci szereplő szorgalmaz is. De ezzel kapcsolatban mi nem vállalkoznánk semmilyen esélylatolgatásra.

Módszertan
– A listák összeállításakor olyan magántulajdonú társaságokat vettünk figyelembe, amelyek főtevékenységként egészségügyi szakellátást végeznek.
– Ha végeznek is közfinanszírozású tevékenységet, működésük alapja nem a közfinanszírozott tevékenység outsourcing jellegű végzése.
– Állami tulajdonban levő, de magánbevételekkel rendelkező szolgáltatókat (ilyenek például az egyetemi cégek) nem listáztuk.
– A kiadványunkban három külön listát mutatunk be:
(i.) fekvő-, és járóbetegellátást nyújtó szolgáltatók (azaz azok a szolgáltatók, akik tevékenységének jelentős része gyógyító tevékenység a páciensek közvetlen kiszolgálásával)
(ii.) labor- és egyéb (pl képalkotó) diagnosztikára specializálódott szolgáltatók
(iii.) fogászatok (a magán fogorvosi ellátás dinamikája hosszabb távon és a közelmúltat vizsgálva is jelentősen különbözik az egyéb egészségügyi szakellátási tevékenységekétől az állami és magán ellátás aránya és az egészségügyi turizmus miatt)
– Mivel cégcsoportok esetén a nyilvánosan elérhető adatok alapján legtöbbször nincsenek konszolidált pénzügyi adataink, így az azonos tulajdonosi körrel rendelkező cégeket egy cégcsoportként, adataik összeadásával jelenítjük meg (amely így akkor ad reális képet egy cégcsoport bevételtermelő képességéről, ha nincs jelentős keresztbe számlázás a csoportok tagjai között).
– Az egyes cégek árbevételét az értékesítés nettó árbevételének, illetve az egyéb bevételek összegeként mutatjuk be, mivel legtöbb helyen az egyéb bevételek nem jelentősek, de ahol igen, ott sokszor egészségügyhöz kapcsolódó ez a tétel.
– Az egyes cégek EBITDA-ját a működési eredmény, illetve az értékcsökkenési leírás összegeként mutatjuk be.
– Az értékek milliárd forintban értendőek.
– A pénzügyi adatok forrásai a nyilvánosan elérhető, https://e-beszamolo.im.gov.hu/-ra feltöltött éves beszámolók voltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Sharing economy – Szakosodás a köbön?

  2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek