Mars-hasáb

Sharing economy – Szakosodás a köbön?

Sétálok, vezetek, vásárolok, valahol lakom, eszem és iszom; mindez nemcsak költség, de bevétel is lehet? 2017. februári cikkünkben a sharing economy modellt elemezzük és kérdezzük magunk is: mi jöhet még? Vége a klasszikus vállalati modellnek?  Milyen feltételek teljesülése estén kell erős versenyre számítaniuk a klasszikus szereplőknek?

Tények

 1. Érdekes elemezés a sharing economy megítéléséről és lehetséges társadalmi gazdasági hatásairól. (Forrás: Index: Sharing economy: lehet tiltani, de minek, 2017.01.11.)

 2. Az airbnb 2015-ben, a vendégéjszakák számát tekintve itthon megszerezte a szálláspiac ötödét. (Forrás: HVG: Az Ubert elüldözték, de a közösségi gazdaság kijött a spájzból, 2016.11.29.)

Definíció

Sharing economy modell alapvetően azon alapult, hogy a magánemberek aktuálisan kihasználatlan eszközeiket vagy idejüket alkalomszerűen, számukra korábban nem ismert embereknek ellenszolgáltatás fejében felkínálják egy technológiai alkalmazáson keresztül; magánszemély magánszemélynek szolgáltat (Customer – to – Customer, C2C).

Ezt követően ugyanakkor a sikeressé vált technológiai platformokat elterjedésükkel egyidejűleg a magányszemélyek egy szűkebb, de terjedő köre elkezdte profitorientált vállalkozássá szervezni; vállalkozás magánszemélynek szolgáltat (Business – to – Customer, B2C). Fontos ugyanakkor, hogy ezen B2C modellek továbbra is magánszemélyek által ki nem használt kapacitások értékesítésére alapulnak, csak szervezettebb, cégesebb keretek között, ahol a kapacitást rendelkezésre bocsájtó magánszemély megosztja bevételét a szolgáltatást kifejlesztő és értékesítő vállalattal.

A sharing economy alapfilozófiájától némileg eltávolodva, de látunk olyan üzleti területeket is, ahol vállalatok egymás között találnak egymásra hatékonyabb módon, technológiai segítséggel (Business – to – Business, B2B). Erre lehet például bizonyos egészségügyi magánszolgáltatók együttműködése műtőkapacitás bérbe adásáról.

Ez egyrészt eddig is megvalósult, ugyanakkor ezek további együttműködése nagyban függ a vállalatok egymás közötti viszonyainak alakulásától, hogy mennyire hajlandóak stratégiai szövetség-szerűen együtt működni a (mint a telekommunikációs cégek közös hálózatfejlesztés esetén).

A térnyerés közgazdasági szemmel, avagy már megint a jó öreg kereslet-kínálat

Már megint a kereslet-kínálati görbe. A klasszikus keresleti görbe csökkenő, a kínálati görbe pedig növekvő meredekségű. Az eladók jellemzően nagyobb ár mellett nagyobb mennyiséget hajlandóak a piacra vinni. Minden klasszikus jellemzőkkel rendelkező piacon vannak társadalmi veszteségek, például a kialakult piaci áron bizonyos emberek, bizonyos potenciális vevők nem tudnak terméket vásárolni. A sharing economy plattfformjainak köszönhetően olyan ki nem használt kapacitásokat lehet bevonni, melyek költsége alacsony, hisz nincs szükség a kezdeti beruházásokra, illetve az üzemeltetés és fenntartás költségei is jelentős részben egyébként is felmerülnének. Ezeken felül a sharing economy által érintett iparágak belépési korlátai tovább csökkenek azáltal is, hogy a plattformok széles körben egyszerűen használható technológiája által alacsony tranzakciós költséggel [1] , jól skálázható módon kínálhatóak a szolgáltatások, tehát könnyebb eljutni a vevőkhöz. Ezek eredményeképpen a sharing econmy cégek megjelenése jobbra tolja el a kínálati görbét az érintett iparágakban, vagyis adott árszinten több szereplő jelenik meg, ami alacsonyabb egyensúlyi árhoz vezet. Ez pedig a klasszikus szereplőkre is nyomást helyez. Melyek eredményeképp kevesebb lesz a ki nem szolgált fogyasztói igény, a piac klasszikus szereplőknek pedig egy alacsonyabb piaci árat feltételezve, kell meghoznia a beruházási döntéseit. Jó példa lehet erre az airbnb és a hotelláncok esete.

201702Mars

Amennyiben hosszú távon fenn tudják tartani a sharing economy vállalatai a kétes, szabályozási előnyüket (például alacsonyabb avagy nem létező minimum technikai feltételek, adóelkerülési lehetőségek), illetve alacsonyabb belépési költségeiket, valamint a többi klasszikus vállalati sikerkritériumokban – például ismert brand, minőségi fogyasztói igény kielégítés, profitabilitás – is jeleskednek, akkor ki tudnak emelkedni közülük néhányan, akár a legnagyobbak közé. Így hosszabb távon is a nagy szereplők közé emelkedhet néhány újonnan alakuló sharing economy cég, piacot elvéve az adott fogyasztói igényeket kielégítő klasszikus szereplőktől. Ilyen lehetett a hotelek látogatóit kiszolgáló airbnb, vagy valamelyik autógyár/autókereskedő cég vevőit kiszolgáló autókölcsönző vállalkozás, az otthonukban ételt kínáló új alkalmazások, amelyek az éttermek asztalaitól csábíthatnak el vevőt.

A recept – avagy mi kell a térnyeréséhez?

 1. Technológia: a technológia fejlődése nyomán létrejövő alkalmazások lehetővé teszik a szereplők közötti skálázható szolgáltatás nyújtását.
 2. Termék: a szolgáltatás tárgya lehet nagyobb értékű eszköz (ingatlan, nyaraló, hobbi eszközök), illetve időigényes szolgáltatás (főzés, ismerkedés, ház körüli munka). A gyors terjedést az is segítheti, ha az adott terméket, vagy szolgáltatást nem-hatékony rendszeren keresztül nyújtják (például túlbürokratizált taxi szolgáltatás).
 3. Megfelelő piacméret: relatíve sok embernek legyen rá igénye, például olyan tevékenységek, amelyek a napi rutin részei, vagy hobby illetve barkács tevékenységek.
 4. Alacsony belépési korlát: a kínált termék/szolgáltatás ne igényeljen speciális tudást
 5. Bizalom: ki tudjon alakulni a szolgáltatás irányába egy kölcsönös bizalom, melyet erősít például, ha a tárgyak biztosíthatóak, illetve lenyomozhatóak, ha a szereplők minősítésre kerülnek.
 6. Együttműködés: a tevékenység jól beilleszthető legyen a meglévő szabályozási környezetbe (például ne tiltsák a tevékenységet szabályozói döntések, vagy erkölcsi, morális normák), vagy annak szükséges minimális módosításaira a vállalat rendelkezzen kidolgozott javaslatokkal, és működjön együtt a szabályozó hatósággal.

Áttekintve fenti szükséges kritériumokat egy érdekes megfigyelést tehetünk: sok olyan tevékenység hosszú évtizede sharing economy, amire eddig esetleg nem így tekintettünk (például taxitársaságok, amelyek egyéni vállalkozókon keresztül működnek, amely vállalkozók részben az egyébként is általuk tulajdonolt eszközön termelnek bevételt). Ha még távolabbról nézzük akár azt is állíthatjuk, hogy a sharing economy cégek semmi forradalmit nem hordoznak magukban; annyi történik, hogy a technológia lehetővé teszi bizonyos termék és szolgáltatói szegmensben, hogy szélesebb körben jelenjenek meg kínálati szereplők. A taxi cégek korábban is saját autóval foglalkoztatták a külső vállalkozóikat (ahogy azt az Uber is teszi), a korábban jellemzően vidéken jelen lévő zimmer feri szolgáltatások is ugyan úgy magánszemélyek kínálták saját ingatlanjaikat bérbeadásra, mint a most divatos airbnb. A modellek közötti különbség inkább adózási és marketing jellegű, valamint részben lokalizációban rejlik illetve a technológia ad nekik egy nagyon más volument.

Mi jöhet még?

Kicsit mélyebben átgondolva a kiemelt iparágaink specialitásait, illetve megvalósított, illetve elképzelt jövőjét végiggondolunk néhány potenciális, akár részben megvalósult sharing economy területet, szolgáltatást:

Logisztika: (i) a lakossági személyszállítást követően triviálisan adja magát, hogy lakossági autók szokásos útvonalukon akár kisebb csomagot is elszállítsanak. (ii) A szállítmányozási piacon az is logikus lépés lehet, hogy valaki vállalja, hogy saját élelmiszer, vagy gyógyszervásárlásai mellett mások részére is bevásárol. (iii) A raktározás piacon pedig kapcsolódva ahhoz a jelenséghez, hogy egyre több belvárosi csomaglerakó pontot alakítottak ki magáncégek a nagyobb városokban, elképzelhető, hogy a jövőben akár sokat otthonukban tartózkodó emberek csomag raktározási szolgáltatást nyújtsanak.

Egészségügy: A klasszikus gyógyszeripari és egészségügyi tevékenységek nyújtásához alapvetően szükség van egy speciális szaktudásra és a szolgáltatás nyújtásának ezen felül még jelentős tárgyi feltétel igénye is van. Figyelembe véve azt is, hogy (szerencsére) a betegség nem mindennapos élethelyzet, véleményünk szerint ebben az iparágban kevésbé lesz jelentős a sharing economy üzleti modell terjedése. Egy két példát azonban megemlíthetünk: (i) Ahogy már példaként felhoztuk, az egészségügyi szolgáltatók eddig is adtak bérbe egymásnak nagyobb értékű ritkán használt eszközt. (ii) Elképzelhető, hogy valaki mással megosztja alkalomszerűen vérnyomásmérőjét, vagy magán konditermét, és egyéb értékesebb diagnosztikai célú, vagy prevenciós eszközét.

TMT (Telekommunikáció, Média, Technológia): A telekommunikáció szektorban alapvetően az a sharing szolgáltatások terjedésének alapvető gátja, hogy minimálisak a ki nem használt kapacitások, vagy nem megoszthatóak (pl. vonalas telefonhálózat). Van azonban néhány példa: (i) a UPC WiFree szolgáltatása, amelyen keresztül magánszemélyek megosztják más előfizetőkkel a wifi hozzáférésüket. (ii) A Telenor és a Telekom közös hálózatfejlesztése. A média szektorban is létrejöttek olyan platformok (pl. Youtube, vagy receptoldalak), ahol a szolgáltató biztosítja a szoftvert és a tárolási kapacitásokat, de a felhasználó generálja a figyelemfelkeltő és forgalom generáló tartalmat, ez is felfogható sharing economy modellként. A TMT iparágon belül első látásra talán a technológiai szegmensben várható a legnagyobb fejlődés, hiszen a sharing economy elterjedését éppen a technológiai cégek segítették. Ugyanakkor ezen technológia-fejlesztők B2C modellben dolgoznak: magánszemélyeknek adnak hozzáférést az általuk kifejlesztett felületekhez. A jövőben elképzelhető, hogy megteremtődik a biztonsági/bizalmi és technikai feltétele annak, hogy a magánemberek számítógépeinek szabad kihasználatlan számítási kapacitásait mások tudják hasznosítani (ilyen például a Nasa SETI@Home programja is).

Konklúzió

A sharing economy cégek szolgáltatásai nem teremtettek és nem is szolgálnak ki forradalmian új fogyasztói igényt, egyszerűen a technológiai háttértámogatással sikerül sokkal több embert mozgósítani alacsony tranzakciós költséggel. Emellett ezek az új plattformok alapvetően a magánszemélyek részére nyújtott szolgáltatásokban nyerhetnek igazán teret, ahol kevésbé van szükség speciális ismereteket igénylő szolgáltatásokra. A kiemelt iparágaink esetében a logisztika és az egészségügy esetében csak résszegmensekben várható ilyen szolgáltatók megjelenése, a TMT iparág azonban több területen is érintett. Azonban ahogy napjainkig is voltak cégek melyek kiemelkedtek, mások pedig alulmaradtak a piaci versenyben, úgy várhatóan nem lesz ez másképp a sharing economy cégek között sem. Elképzelhető, hogy egy-egy cég bekerül majd a legnagyobbak közé, azonban az idő próbáját csak azok a cégek fogják kiállni, amelyek (i) hosszú távon, és minőségileg képesek a fogyasztói igényeket kielégíteni, illetve (ii) képesek tulajdonosaik számára pozitív megtérülést biztosítani.

„Amit pedig nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére”, a sharing economy szemléletmódját jól felhasználva pedig újabb területeket is meg lehet hódítani egy kis nyitottsággal.

Jászkuti Bertalan
Karli Péter

Ügyvezetők

A Heal Partners-ről: A Heal Partners egy független tranzakciós tanácsadó cég, melyet 2009-ben a közép-kelet európai középméretű cégek tőkeellátottságának elősegítésére hoztunk létre. Ügyfeleink elsősorban magántulajdonban lévő vállalatok, magánbefektetők, kockázati tőkealapok. Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, melyet a közel 20 éves befektetési banki és professzionális tanácsadási munkáink közben sajátítottunk el. Fókuszunk: Három kiemelt iparágban (i., Egészségügy/Gyógyszeripar, ii., Telekommunikáció/Média /Technológia, iii., Logisztika /Disztribúció tranzakciós tanácsadási szolgáltatások (cégértékesítés, tőkebevonás, vállalat-felvásárlás, külső finanszírozás bevonása), tranzakciós felkészítés, üzletértékelés, illetve pénzügyi modellezés. Hátterünk: Vezető munkatársaink az elmúlt közel 20 évben a közép-kelet-európai régió piacvezető befektetési bankjainál és vállalati-pénzügyi tanácsadó cégeinél szereztek tapasztalatokat számos nemzetközi projektben. Tagjai vagyunk a Globalscope nemzetközi hálózatának, ami egy pénzügyi tanácsadókat tömörítő nemzetközi hálózat és az országhatárokat átívelő tranzakciók során nyújtott tanácsadásra fókuszál.

  Iratkozz fel hírlevelünkre


  Kiadványaink

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás –VitaPlus

  Eladó oldali tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a VitaPlus tulajdonosait, a csoport Ceres Pharmának történő értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  IT szolgáltatások: Magasan szárnyal a felhős technológia

  Az IT szektor sajátossága, hogy időről-időre bizonyos technológiák és trendek képesek felülteljesíteni a piacot és az átlagnál nagyobb ütemben nőni. Az elmúlt évek egyik ilyen nagy globális trendje a felhő (Cloud) alapú szolgáltatások elterjedése volt, de a most „induló” új trend, a mesterséges intelligencia (AI) is hasonló utat járhat be. Ezeket a megatrendeket legtöbb helyen a nagy globális szereplők szemszögéből szokták bemutatni, mi viszont kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan tükröződik ez a trend a magyar piacon.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy lépéssel a vihar előtt

  Idén is jelentkezünk évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünk legfrissebb verziójával, amelyben a korábbiakhoz hasonlóan igyekszünk bemutatni az iparág történéseit, elemezzük az elmúlt üzleti év makro és mikro szintű statisztikáit, illetve rávilágítunk az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2023 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Baljós árnyak – A magyar magánegészségügy a 2022-es számok tükrében

  Olvassa el aktuális vélemény-rovatunkat és tudja meg mi látszik a múltbeli számokból és merre tart a magánegészségügy a következő időszakban.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pharmatan

  Legfrissebb sikeresen zárt tranzakciónk során a Heal Partners csapata pénzügyi tanácsadóként segítette a Pharmatan csoport tulajdonosait a társaság Pharmaroad Csoport részére történő értesítése kapcsán.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Amikor a vállaltfinanszírozás újra kihívássá válik – Mit tehetünk a magas kamatok világában?

  Cikkünkben bemutatjuk, hogy hogyan hatnak a magas kamatok a hitelpiacra, beleértve a vállalatok forrásbevonási lehetőségeit.

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Pentolt

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Pentolt tulajdonosait, a társaság többségi tulajdonrészének értékesítése során, a Dome Csoport részére.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nelson Csoport

  Eladó oldali tanácsadóként támogattuk a Nelson Csoport tulajdonosait, társaság flottakezelési üzletágának értékesítése során.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Hátszél helyett oldalszél – a tranzakciós piac várható trendjei 2023-ban

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Cégeladások a magyar technológiai szektorban: Egyedi receptek jól ismert hozzávalókból

  Cikkünkben az elmúlt 1,5 év magyar technológiai felvásárlásait vizsgáltuk és próbáltuk megtalálni a sikeres kiszállások főbb összetevőit.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Szaporodó kihívások – Folytatódik a hullámvasút a logisztikai piacon

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Hírek

  Healthcare Business International interjú

  Olvassa el Karli Péterrel készült interjút a hazai magánegészségügyről. Pétert a Londoni Healthcare Business International kérdezte a magyar magánegészségügy várható trendjeiről és az ezeket kiváltó okokról.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2022 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Robbanásszerű növekedés – A magyar magánegészségügy a 2021-es számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2021-es beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  „Long COVID” a logisztikai piacon

  Cikkünkben a tengeri szállítmányozó cégeket vesszük górcső alá, és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt évek rekord nyereségeit mibe fektetik a top vállalatok

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Nexogen

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Nexogen Kft. tulajdonosait, a társaság Transporeon-nak történő értékesítése során.

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  laptop computer on glass-top table

  Mars-hasáb

  Eltérő pályákon focizunk – a tranzakciós piac várható trendjei 2022-re

  Cikkünkben a tranzakciós piac várható trendjeit vizsgáljuk.

  További részletek

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – Da Vinci Magánklinika

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük a Da Vinci Magánklinika tulajdonosait társaságuk értékesítésében az Első Magéngészségügyi Hálózat részére.

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – Duna House Csoport

  Tranzakciós tanácsadói szolgáltatásokkal támogattuk a Duna House Csoportot.

  További részletek

  man carrying girl

  Mars-hasáb

  Mit viszünk idén magunkkal a karácsonyfa alá?

  Cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  white medical equipment

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – többségi részesedés megszerzése a MedRes Kft-ben

  Átvilágítási és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokkal támogattunk egy amerikai magánbefektető csoportot a MedRes Kft többségi részesedésének megvásárlása során.

  További részletek

  Hírek

  Magánegészségügyi cikkünk a nyomtatott sajtóban

  A HVG szemlézte a szeptember 2-ai print számában egészségügyi Mars-hasáb cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  A nagyok a viharban is helytállnak – A magyar logisztikai piac 2020-as éve

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra

  További részletek

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Life Egészségcentrumban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettük a Doktor24 Csoport és az Union Biztosító közös vállalatát, a Life Egészségcentrum többségi részesedésének megvásárlása során

  További részletek

  Hírek

  Eladó oldali tanácsadás – iData

  Eladó oldali tanácsadóként segítettük az iData Kft. tulajdonosait társaságuk 100%-ának a Norbit ASA felé történő értékesítése során

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2021 H1

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  Ami nem tesz tönkre, az megerősít – A magyar magánegészségügy a 2020-as számok tükrében

  Évértékelő cikkünkben a magánegészségügyi trendeket vizsgáljuk a piaci szereplők 2020-as beszámolóik alapján

  További részletek

  green and black computer motherboard

  Hírek

  Vevő oldali tanácsadás – jelentős részesedés megszerzése a Cobra Controlban

  Vevő oldali tanácsadóként segítettünk egy Magánbefektető csoportot jelentős részesedés megszerzése során a Cobra Controlban

  További részletek

  Tranzakciós Jelentés

  Heal Partners Tranzakciós Jelentés 2020

  A Heal Partners félévente frissülő jelentése az európai és közép-kelet-európai tranzakciós piac egyes szegmenseiről (Egészségügy, TMT, Logisztika, Fogyasztási cikkek)

  További részletek

  Mars-hasáb

  2019-2020 a csomaglogisztika évei

  Évente megjelenő logisztika-szállítmányozási cikkünkben az iparági trendeket vizsgáljuk, elemezzük a makro és mikro szintű statisztikákat és igyekszünk rávilágítani az aktuális trendekre és várható folyamatokra.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Az utolsó békeév – magyar magánegészségügy a 2019-es számok fényében

  Cikkünkben a pandémia előtti utolsó békeév, a 2019-es év magánegészségügyi trendjeit elemezzük a piaci szereplők pénzügyi beszámolói alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Elérhető finanszírozási csatornák gazdasági visszaesés idején

  Cikkünkben összegyűjtjük az elérhető finanszírozási lehetőségeket, melyeket a hazai cégtulajdonosok számba vehetnek a COVID-19 hatására kibontakozó gazdasági visszaesés idején

  További részletek

  Mars-hasáb

  #maradjotthon #vigyázzmagadra – Mikor kerül le a lélegeztetőgépről az M&A piac?

  Kulcs iparágaink várható tranzakciós aktivitása a járvány és a gazdasági visszaesés tükrében

  További részletek

  Mars-hasáb

  A tranzakciós piac nem lassít, mert a hazai befektetők egyre aktívabbak

  Cikkünkben a 2020-ban várható tranzakciós aktivitásról értekezünk, különös tekintettel a magánegészségügy, a logisztika, a technológia és a fogyasztási cikkek gyártóira koncentrálva

  További részletek

  Mars-hasáb

  Egy cégépítés és eladás rejtelmei

  Rendhagyó formában jelenik meg 2019 utolsó Mars hasábja. Az alábbiakban interjút olvashatnak Györkő Zoltánnal, a Balabit egyik társ-alapítójával és volt ügyvezető igazgatójával. Interjút eddig még nem készítettünk ezen keretek között, de most jó okunk van rá.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Folytatódik a logisztikai akadályfutás – közös kihívások, eltérő válaszok

  Jelen cikkünkben a makro kép vizsgálata mellett kiemelten foglalkozunk a jelentősebb hazai szereplők teljesítményének elemzésével, azt kutatjuk, hogy milyen stratégia vezethet a túléléshez, fejlődéshez

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  ”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

  Magánegészségügyi trendek és az ezekre adott egyedi válaszok a piaci szereplőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek? 2019-es várakozásaink

  Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy az évre vonatkozó várakozásainkat egy rövid írásban osztjuk meg. Maradnánk a kaptafánál, ezért alapvetően a tranzakciós piac és főbb iparágaink (Technológia, Egészségügy, Logisztika) 2019-re várható trendjeiről fogunk szólni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Okos-buszjegy, mint vonzó vállalkozás? Az angol Ticketer tranzakció hátteréről, avagy a tömegközlekedés forradalma!

  Ezúttal egy külföldi sikersztoriról írunk, amely ugyanakkor akár a hazai tömegközlekedés további korszerűsítéséhez is adhat friss gondolatokat!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Régi szereplők, új szereposztás

  A Vodafone felvásárolja a német, a magyar, a cseh és a román piacon működő UPC cégeket. E tranzakció kapcsán elemezzük a távközlési piaci trendeket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi szolgáltatók 2017 éves teljesítménye – Organikus növekedés vagy piaci konszolidáció

  Rendhagyó cikkünkben elemezzük a magyar magánegészségügyi piacot a 2017-es beszámolók alapján

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Egészségügy digitalizációja: Microsoft vagy Apple model?

  2018 áprilisi cikkünkben definiáljuk az egészségügy digitalizációs folyamatát, majd kitekintést teszünk nemzetközi trendekre és a piaci szereplők aktivitásra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Pénzem a bankban vagy út közben? Fizetési megoldások a banki világon túl

  Két hazai tranzakció (Barion tőkeemelés és Cellum részesedés szerzés) apropóján néztük meg, hogy mi is ez a Fintech iparág, mik a fő trendek és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mik az aktuális értékeltségi szintek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Legjobb recept csak Neked!

  A karácsonyi cikkünk évek óta rendhagyó, idén sem lesz másképp. 2017 során többek között a NOSALTY receptoldal tulajdonosait segítettük a portál Centrál Média csoportnak történő értékesítése során. A szoros együttműködés és a karácsonyi hangulat ihlette decemberi cikkünket

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Húzd meg, ereszd meg! – Technológiai, szabályozási és piaci hullámok a távközlésben

  Újra élénkülő tranzakciós aktivitást látunk a hazai telekommunikációs piacon

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Logisztikai futóverseny – Síkfutás vagy gátfutás?

  A 2017 augusztusi Mars-hasábban a logisztikai szegmens aktuális kihívásait tekintjük át, mikro és makro szinten is

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magán egészségügyi vállalatok 2016: ismét kétszámjegyű növekedés itthon, de mi van a szomszédban?

  Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Dráguló pénz = Olcsóbb vállalatok?

  Történelmi mélyponton a finanszírozási környezet. Meddig tart ez az édeni állapot? A 2017. áprilisi Mars-hasábban áttekintjük a mostanában irányt változtató gazdasági folyamatokat és azoknak a cégértékelésre gyakorolt hatását

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ünnepi őrület: „Legyen meg az év végére!”

  Tavalyhoz hasonlóan idén is az ünnepeket állítjuk cikksorozatunk évzáró részének középpontjába.

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Engedd el és nagy leszel!

  2016 októberi cikkünkben fényt derítünk a magántőke befektetések és kockázati tőke közötti alapvető különbségekre, és elemezzük az elmúlt év három legkiemelkedőbb magántőke befektetési eseményéin keresztül (Diatron, Scitec, Waberer), hogy mit is kaptak az alapító tulajdonosok a befektetőktől

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Versenyben maradni

  Az augusztus havi Mars-hasábban kicsit mélyebbre ásunk abban, hogy hogyan érinti a magyar tulajdonosú KKV-kat a strukturális munkanélküliség, a kivándorlás és a munkaerőpiacra való nehéz visszatérés hármasa

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Magas hozzáadott érték – Alacsony bérek: Mi az?

  2016. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogy miként nyújt megoldást a magánszektor a magyar egészségügyi rendszer problémáira

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online-világ: Általános „inter-pláza” avagy szakosodott felületek?

  2016 májusi cikkünkben megvizsgáljuk az ország egyik legdinamikusabban növekvő szegmensének - digitális reklámköltések – sikeres exitjeit

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Üstökösből planéták?

  Cikkünkben áttekintjük, hogy milyen fejlődési pályán járnak a pénzügyi válság legnehezebb időszakában a leggyorsabban fejlődő vállalkozások közé bekerült magyar cégek

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Cowboyok vagy aranyásók?

  A 2016. márciusi Mars-hasábban áttekintjük a 2008-at követő nagyobb tranzakciókat a kivonuló multi cégek és a felvásárlóik szempontjából

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  „Tech milliárdosból” diverzifikált befektetőket!

  Napjainkra kialakult egy olyan magyar vállalkozói réteg, amely a korábbi sikeresen felépített technológiai cégét értékesítette; fiatalok, lendületesek, tőkével rendelkeznek. Hogyan tovább?

  További részletek

  Mars-hasab

  Mars-hasáb

  Új év, új trendek?

  E havi írásunkban egyrészt visszatekintünk a 2015-ös évben írt cikkeinkre, és feltesszük a kérdést: mi várható az idén a néhány, általunk követett iparágban, illetve a tranzakciós piacon?

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Ha kapsz, visszaadsz!

  Az ünnepi hangulatban megvizsgáljuk a cikkünkben, hogy mely tényezők hogyan hatnak egy ország jótékonysági szintjére

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Online kereskedelem – Túl az érettségi vizsgán

  Cikkünkben a szallas.hu és az edigital.hu felvásárlásának példájából kiindulva körbejárjuk, hogy az internetes kereskedelem szereplői milyen stratégiai válaszokat adhatnak a piac növekedésével járó kihívásokra

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Amikor a hóhért akasztják

  Mi állhat két magyarországi tranzakciós tanácsadó cég összeolvadásának hátterében? Nézzünk a kulisszák mögé és vizsgáljuk meg a tanácsadó piacot!

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A családban az erő

  Cikkónkben a Forbes magazin 2015. augusztusi számában megjelent 21 legnagyobb magyar családi vállalkozást, illetve a német „Mittelstand”-ot vetjük össze

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  A kis hal is megeheti a kishalat

  A belföldi logisztikai piac szerkezete gyökeresen át fog alakulni, a mai szétszabdalt szerkezetből egy koncentráltabb felé fog elmozdulni

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Olcsó pénz = drága vállalatok?

  Cikkünk áttekinti, hogy vajon a vevők szemében az olcsó pénz közvetlenül eredményezi-e vállalatok felértékelődését

  További részletek

  Mars-hasáb

  Mars-hasáb

  Iparági dinamikák: online piacterek versus magánegészségügyi szolgáltatások

  Cikkünk a magánegészségügyi szektor várható fejlődési pályáját elemzi a releváns párhuzamok segítségével: Kik válhatnak a várható konszolidációs folyamat éllovasaivá?

  További részletek